Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Finomehaničari

Opis poslova

    Finomehaničari popravljaju složene tehničke uređaje poput printera, videokamera, fotoaparata ili fotokopirnih strojeva. Usko surađuju s tehničarima za finomehaniku, drugim tehničarima, inženjerima i raznim majstorima.
    Finomehaničari popravljaju finomehaničke uređaje, kontroliraju njihov rad i sudjeluju u njihovoj proizvodnji. Proučavaju tehničko-tehnološku dokumentaciju i na osnovi nje popravljaju uređaje za koje su zaduženi. Moraju biti dobro upoznati s radom svakog pojedinog uređaja, kako bi mogli sigurno primijetiti kvar i otkloniti ga. Prilikom ispitivanja rada nekog uređaja moraju biti strpljivi i precizno ispitati sve njegove funkcije, kako bi bili sigurni da je on potpuno ispravan. Finomehaničari sudjeluju i u proizvodnji finomehaničkih uređaja. Oni često montažom jednostavnijih dijelova finomehaničkih uređaja sklapaju složenije, koji daljnjim sastavljanjem čine finomehaničke proizvode. Moraju biti precizni u radu, kako bi gotov finomehanički uređaj pouzdano radio.
    Finomehaničari katkada rade i u trgovinama ili specijaliziranim servisnim radionicama u kojima su u izravnom kontaktu s kupcima. Tada ih savjetuju prilikom kupnje pojedinih proizvoda, daju im upute za rukovanje i primaju neispravne uređaje na popravak.

Radni uvjeti

    Radni uvjeti finomehaničara uvelike ovise o mjestu na kojem su zaposleni. Oni koji rade u radionicama ili proizvodnim poduzećima izloženi su buci, tempo njihova rada vezan je uz rad ostalih članova tima u kojem rade. Ipak, njihov posao najčešće nije tjelesno zahtjevan: sastavljanje ili popravljanje finomehaničkih uređaja ne iziskuje velike fizičke napore. Oni koji rade u trgovinama ili predstavništvima tvrtki koje proizvode finomehaničke uređaje imaju bolje radne uvjete. Rade u udobnim i ugodnim uredima ili trgovinama, najčešće u jutarnjoj ili poslijepodnevnoj smjeni.

Poželjne osobine

    Za finomehaničara je važno da ima razvijenu spretnost ruku i prstiju i normalan vid te da uspješno rješava tehničke probleme. Oni koji rade u timu moraju voljeti suradnju s drugim ljudima. Zaposleni u trgovačkim odjelima trebaju biti komunikativni i ljubazni prema strankama.

Osposobljavanje

    Školovanje za finomehaničara traje tri godine u srednjim školama. U školi finomehaničari uče osnove tehničkih, strojarskih, elektrotehničkih i informatičkih znanja, a imaju i sate prakse. Osim završavanjem srednjoškolskog programa, stručni naziv finomehaničara moguće je steći i do-kvalifikacijom uz rad ili prekvalifikacijom. Za finomehaničare je važno da se tijekom rada neprestano usavršavaju, kako bi bili upućeni u sve promjene u proizvodnji finomehaničkih uređaja.

Bliska zanimanja

    Finomehaničarima su prema poslovima koje obavljaju slični tehničari za finomehaniku, urari, puškari i elektroničari-mehaničari.