Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Puškari

Opis poslova

    Puškari izrađuju, ispituju, ugođuju i održavaju različite vrste oružja i njihove mehanizme. Izrađuju i održavaju kratkocijevno oružje (revolvere i pištolje), dugocijevno vojničko, sportsko, trofejno i lovačko oružje te automatsko i zračno oružje. Provode različite operacije kako bi zaštitili oružje. Pri tomu se koriste specijalnim i standardnim alatima i strojevima za izradbu i održavanje oružja. Provode tehničku, kemijsku i galvansku obradbu dijelova i sklopova oružja da bi povećali njegov učinak. Montiraju i održavaju optički nišanski mehanizam. Rekonstruiraju i održavaju trofejno i umjetnički izrađeno oružje. Posebno obučeni puškari znaju umjetnički izrađenom oružju odrediti približnu vrijednost.
    Predmete izrađuju od čelika, koji obrađuju zagrijavanjem, odvajanjem, tokarenjem, brušenjem i glodanjem. Tako izrađene dijelove spajaju lemljenjem te autogenim i električnim zavarivanjem. Na kraju primjenjuju metode antikorozivne zaštite, konzerviranja i dekonzerviranja oružja. Od alata i pomoćnih materijala služe se čeličnim šipkama različitih oblika, kutnim profilima, limovima i čeličnim cijevima od kojih izrađuju dijelove oružja, te bravarskim i finomehaničkim alatom. Od strojeva rabe tokarilicu, glodalicu, bušilicu, opremu za električno i autogeno zavarivanje i opremu za lemljenje. Rade i s aparatima za toplinsku obradbu čelika. Za održavanje oružja upotrebljavaju sredstva za površinsku zaštitu, čišćenje i podmazivanje.
    Poznaju vrste municije, dimenzioniranje, kalibriranje, punjenje, primjenu i čuvanje oružja. Koriste se rhtmoloživom tehničkom i tehnološkom dokumentacijom o oružju. Pridržavaju se zaštitnih mjera za rukovanje oružjem. Poznaju aktualne zakone i propise o nošenju i posjedovanju oružja te svu dokumentaciju vezanu uz oružje. Prate razvoj novih vrsta oružja i njihova načina primjene i zaštite, kao i aktualne zakone i propise o nošenju i posjedovanju oružja. Razvijaju kritički stav prema oružju i njegovoj isključivo mirnodobskoj primjeni ili primjeni u očuvanju mira.

Radni uvjeti

    Puškari rade u radionicama za izradbu, popravak i održavanje oružja. Najčešće su smještenima uz streljane, vojne i sportske objekte i u industriji oružja. Moguće je da rade u buci, prašini nastaloj od predmeta rada, kao i na visokoj temperaturi na kojoj obrađuju metal. Trebaju koristiti zaštitnu opremu (naočale i pregače). Naizmjenično stoje i sjede, a povremeno podižu veće terete. Mogu zadobiti mehaničke ozljede prilikom rukovanja materijalima, strojevima i alatima. Moguće je ranjavanje streljivom. Stoga se moraju najstrože pridržavati mjera zaštite na radu. Moguć je i rad noću.

Poželjne osobine

    Za zanimanje puškara bitni su dobar vid na daljinu i blizinu, normalno vidno polje, normalna adaptacija vida na tamu i dobar sluh. Važna je i spretnost prstiju i ruku te koordinacija pokreta s vidnim podacima. Zbog podizanja predmeta veće težine, poželjno je imati zdravu kralježnicu i bar prosječnu fizičku snagu i izdržljivost. Od psihičkih osobina bitne su koncentracija i preciznost u radu. Osoba koja će raditi s oružjem treba biti emocionalno stabilna, bar prosječne inteligencije. Puškari ne smiju biti duševno bolesne osobe, nervozne osobe ni osobe sklone alkoholizmu i drugim ovisnostima. Agresivnost je zapreka prilikom odabira ovog zanimanja.

Osposobljavanje

    Osposobljavanje za zanimanje puškara odvija se u odgovarajućim programima strukovnih škola i traje od tri godine. Upisu u program, osim provjere psihofizičkih sposobnosti, prethodi sklapanje ugovora o naukovanju s odgovarajućim poduzećem ili servisom. Uz liječničku svjedodžbu o psihofizičkoj sposobnosti za školovanje i svjedodžbe osnovne škole, pri upisu u školu treba priložiti unaprijed sklopljen ugovor o naukovanju. Budući da potrebe za puškarima nisu velike, škole obično upisuju samo nekoliko učenika puškara u jednoj generaciji. Za školovanja učenici naizmjenično pohađaju praktičnu i teorijsku nastavu. U teorijsku nastavu uključen je velik broj vježbi, koje se izvode u grupama od najviše 10 učenika. Najvažniji predmeti teorijske nastave jesu: naoružanje i održavanje naoružanja te osnove balistike s elementima gađanja. Njihov je cilj upoznati učenike s različitim vrstama naoružanja kao i sa zakonitostima gibanja projektila. Teorijski predmeti za puškare sadrže niz poglavlja primijenjene matematike, fizike i mehanike. Praktična nastava za puškare odvija se u specijaliziranim puškarskim radionicama. U dijelu praktične nastave, koji se odvija u školskim radionicama, izvodi se niz praktičnih vježbi, kao npr. popravak pištolja. Na kraju polažu završni ispit te, rješavajući praktične probleme, dokazuju da poznaju vrste oružja, da znaju njime rukovati, održavati ga i popraviti u slučaju kvara.

Zapošljavanje i napredovanje

    Puškari se zapošljavaju u specijaliziranim radionicama, koje mogu biti u sastavu vojnih, policijskih i sportskih objekata ili industrije, a mogu djelovati i samostalno. S obzirom na to da za cijelog školovanja odlaze u radionice na praktičnu nastavu, neki se u njima i zapošljavaju nakon završenog školovanja. Budući da potrebe za puškarima nisu velike, neki od završenih puškara odlučuju se na doškolovanje i promjenu zanimanja, najčešće u neko od srodnih zanimanja. Ako ostanu raditi u struci, nakon tri godine pomoćničkog rada mogu polagati majstorski ispit koji omogućuje otvaranje samostalne radionice.

Bliska zanimanja

    Zanimanju puškara srodna su zanimanja finomehaničara, alatničara, tokara, glodača i brusača.