Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Kemijski tehničari

Opis poslova

    Kemijski tehničari rade u kemijskom laboratoriju. Oni provode različite laboratorijske postupke da bi utvrdili strukturu i kvalitetu supstancija te uvjete njihove optimalne primjene.
    Kemijski tehničar organizira i izvodi ispitivanja kvalitete i analize materijala. Rad započinje provjerom funkcionalnosti opreme te slaganjem pojedinih aparatura, ukoliko je to potrebno. Ako radi s kemijskim laborantima, ima rukovodeću funkciju te za koordinaciju i kontrolu njihova rada utvrđuje tehnološke recepture i postupke prema kojima trebaju izvoditi zadatke. Rhtmoređuje im posao i radne zadatke, a potom kontrolira i koordinira rad pri utvrđivanju pojedinih svojstava materijala, a i sam sudjeluje u utvrđivanju kemijskih, mikrobioloških i bioloških svojstava materijala. U pravilu, laboranti rade s jednostavnijom opremom, a složenije i nestandardizirane procedure provode kemijski tehničari. Oprema u laboratoriju može biti vrlo precizna i procesi automatizirani, što znači da kemijski tehničar mora znati rukovati opremom i koristiti se računalom u svakodnevnom radu. Budući da koordinira rad, on i prikuplja sve rezultate analize pojedinih uzoraka te u okviru danih ovlasti donosi odluke o upotrebljivosti supstancije i o eventualnim mjerama za korekciju kvalitete. U okviru svoga rada kemijski tehničar vodi i dokumentaciju o radu, o kvaliteti sirovina i proizvoda te o dobivenim rezultatima izvještava voditelje.
    Kemijski tehničar organizira i izvodi laboratorijske postupke na području kemijskih reakcija i kemijsko-fizikalnih tehnoloških operacija. Provodi nadzor i odgovara za poštivanje mjera i propisa zaštite na radu. Nadzire čišćenje laboratorijskih strojeva, opreme i uređaja. Tijekom rada vodi evidenciju o utrošenim kemikalijama i stanju laboratorijske opreme te priprema narudžbe potrebnog materijala.
    Ukoliko radi u laboratoriju koji uključuje i postrojenje za pokusnu proizvodnju ili u polupogonu, kemijski tehničar vodi i nadzire proizvodnju te optimira parametre za postizanje zadane kvalitete proizvoda. Kemijski tehničar sudjeluje u određivanju što je optimalni način primjene proizvoda i kontrole svojstava proizvoda koja se očituju tijekom primjene. S tom svrhom organizira i izvodi niz ispitivanja, sam ili sa suradnicima, na standardnim i novim metodama primjene. Prikuplja podatke o rezultatima primjenskih svojstava proizvoda, sređuje ih i obrađuje te na osnovi njih donosi mišljenje o optimalnim uvjetima u kojima se proizvod primjenjuje, kao i o novim metodama, načinima primjene i o opremi koja je potrebna za primjenu.
    Kemijski tehničar može sudjelovati i u tehničkoj obradbi tržišta, što znači da treba biti u stalnom dodiru s potrošačima proizvoda koji rhtmolažu jednostavnijom tehnologijom primjene. Tako npr. tehničar koji u laboratoriju sintetizira ili analizira neku supstanciju može korisniku sugerirati na koji će način optimalno iskoristiti sirovinu u daljnjoj proizvodnji. Vodi evidencije i o potrebama potrošača i njihovim mogućnostima potrošnje proizvoda. Da bi potrošačima dao što točnije smjernice i upute za primjenu koje su u skladu s tehnološkim mogućnostima potrošača, tehničar prikuplja i obrađuje sve pisane dokumente i primjenska ispitivanja proizvoda. Svojim potrošačima također demonstrira primjene proizvoda i zajedno s njima provjerava kakvoću nakon primjene. Ako se prilikom primjene pojave problemi, utvrđuje uzroke te poduzima mjere za njihovo rješavanje. U svom poslu mora pratiti stručnu literaturu, publikacije i propise u svom djelokrugu.

Radni uvjeti

    Kemijski tehničari zapošljavaju se u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti te laboratorijima pri kemijskoj proizvodnji, proizvodnji i preradbi papira te proizvodnji nemetalnih materijala.
    Kemijski tehničari rade u zatvorenom i umjetno osvijetljenom prostoru. To mogu biti laboratoriji ispunjeni staklenim cijevima, posudama, plamenicima i drugom standardnom kemijskom opremom, ali i potpuno automatizirani, zatvoreni sistemi u koje tehničar stavlja pripravljene supstancije, a zatim na kontrolnom ekranu prati tok kemijskog procesa. Rade u standardnom radnom vremenu, osim iznimno, kada treba nadgledati dugotrajnije kemijske reakcije. Rad se odvija sjedeći ili stojeći, a uključuje i povremeno podizanje tereta. Kemijski tehničar radi sa supstancijama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost vonjeva te kontakt sa supstancijama štetnim za zdravlje. Zbog toga je, u skladu s propisima zaštite na radu, potrebna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočala i maski. Potrebno je i poštivanje procedura pri korištenju i skladištenju otrovnog i zapaljivog materijala.

Poželjne osobine

    Zanimanje kemijskog tehničara primjereno je zdravim ljudima koji nemaju alergija (osobe koje pokazuju alergijske reakcije ne mogu raditi u kemijskim laboratorijima niti se općenito baviti kemijskom strukom). Budući da je rad u laboratoriju okvalificiran kao posao s posebnim uvjetima rada, propisano je zapošljavanje pojedinaca čije su intelektualne sposobnosti u granicama prosjeka. Zbog rukovanja malim količinama supstancija od kojih su neke posebno štetne za zdravlje, kao i osjetljivom aparaturom, potrebna je strpljivost u radu, mogućnost dugotrajnijeg usmjeravanja pažnje i emocionalna stabilnost. Zbog rada sa složenim uređajima zahtijeva se i smisao za tehničke probleme. Oprema se u laboratoriju modernizira i neki su procesi potpuno automatizirani, stoga se očekuje da kemijski tehničar zna raditi s takvom opremom te da razumije engleski ili njemački jezik, jer su upute za upotrebu opreme najčešće pisane na tim jezicima.

Osposobljavanje

    Za obavljanje poslova kemijskog tehničara potrebno je završiti četverogodišnju kemijsku srednju školu. Zbog stalnih promjena i usavršavanja laboratorijske opreme i kemijske tehnologije, očekuje se stalno stručno usavršavanje na dodatnim seminarima i edukacijama.

Bliska zanimanja

    Poslovi kemijskog tehničara najsličniji su poslovima farmaceutskog tehničara i kemijskog laboranta te poslu operatora kemijskih postrojenja.