Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Kemijski laboranti

Opis poslova

Kemijski laboranti    Kemijski laboranti rade s kemijskim supstancijama u laboratoriju, a prema uputama nadređenih rukovoditelja. Rad kemijskog laboranta može se podijeliti na nekoliko faza: pripremanje, izvođenje laboratorijskih postupaka te određivanje svojstava materijala. Rad započinje preuzimanjem uputa za rad te provođenjem mjera za siguran rad s propisanim kemikalijama. Potrebne kemikalije doprema u laboratorij te prema zadanim recepturama priprema otopine i reagense koje će rabiti prilikom laboratorijskog postupka. Prema potrebi sastavlja laboratorijsku aparaturu i izrađuje jednostavnije dijelove od stakla, pluta ili gume.
    Izvođenje laboratorijskih postupaka započinje pripremanjem i vaganjem materijala prema tehnološkoj recepturi. U skladu sa zahtjevima procesa, namješta opremu za postizanje zadanih parametara: temperature, tlaka, trajanja procesa i drugih. Ovisno o vrsti laboratorija u kojem radi, kemijski laborant izvodi i nadzire jednostavne, standardizirane fizikalno-kemijske reakcije u kemijskom laboratoriju, jednostavne tehnološke operacije u laboratorijima koji simuliraju tehnološki proces te biološke postupke u biokemijskim laboratorijima. Zadatak mu je da uzima uzorke za kontrolu procesa, da pakira i označuje laboratorijski uzorak. Tijekom rada po propisanim pravilima vodi evidencije o toku postupka, čime podržava sustav osiguranja kvalitete proizvoda. Prema tom sustavu, svaki korak u procesu treba biti na točno određen način proveden i zabilježen, svako odstupanje od zadane procedure ili improvizacija može bitno promijeniti svojstva i ishod procesa. O provedenim procedurama i dobivenim rezultatima obavješćuje rukovoditelja. Kemijski laborant preuzima i skladišti laboratorijske uzorke, također prema točnim uputama.
    Pri određivanju svojstava sirovina, pomoćnih materijala, poluproizvoda, vlastitih i konkurentnih proizvoda kemijski laborant uzima uzorak i priprema ga za ispitivanje. Zatim provodi kemijsko-fizikalne ili biološke operacije, kojima utvrđuje svojstva materijala, evidentira rezultate rada i o njima izvješćuje nadređenog voditelja. Posao kemijskog laboranta obuhvaća i preuzimanje uzoraka, njihovu vizualnu kontrolu, arhiviranje i praćenje uzoraka uzetih iz redovitog proizvodnog procesa i laboratorija. Svaka serija proizvoda treba imati svoj uzorak u laboratoriju, da bi se u svako vrijeme mogla provesti dodatna kontrola.
    Osim toga, laborant održava čistoću radnog mjesta i čistoću laboratorijske opreme dezinficiranjem, dekontaminacijom i sterilizacijom opreme. Vodi računa o tomu da pribor za rad i materijal budu spremljeni na predviđeno mjesto.

Radni uvjeti

    Kemijski laboranti zapošljavaju se u laboratorijima u svim djelatnostima. Rad kemijskog laboranta odvija se u standardnom radnom vremenu, u zatvorenom i umjetno osvijetljenom prostoru. Rad se odvija stojeći ili sjedeći, a uključuje i povremeno podizanje tereta. Radi se sa supstancijama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost vonjeva te kontakt sa supstancijama štetnim za zdravlje. Zbog toga je u skladu s propisima zaštite na radu obvezna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočala i maski. Valja poštivati proceduru pri uporabi i skladištenju otrovnog i zapaljivog materijala.

Poželjne osobine

    Zanimanje kemijskog laboranta primjereno je zdravim ljudima koji nemaju alergija (osobe koje pokazuju alergijske reakcije ne mogu raditi u kemijskoj laboratorijima ni u proizvodnji). Budući da je riječ o poslovima s posebnim uvjetima rada, propisano je zapošljavanje pojedinaca čije su intelektualne sposobnosti u granicama prosjeka. Od kemijskog se laboranta traži da radi poslove koji zahtijevaju točnost u radu, spretnost u rukovanju sitnijim predmetima i dobru oštrinu vida. Zbog rukovanja malim količinama supstancija (od kojih su neke posebno otrovne), kao i osjetljivom aparaturom, potrebna je strpljivost u radu i mogućnost dugotrajnijeg usmjeravanja pažnje. Osim toga, osoba mora biti pouzdana i odgovorna te voljna bez improvizacija slijediti upute za rad. Premda radi s jednostavnijom opremom i uređajima, zbog stalnih promjena i usavršavanja laboratorijske opreme osoba mora biti sklona učenju i stručnom usavršavanju.

Osposobljavanje

    Za obavljanje poslova kemijskog laboranta treba završiti trogodišnju kemijsku srednju školu. U toku rada mora se i dalje učiti, jer se u laboratorijima tehnologija stalno mijenja i usavršava.

Bliska zanimanja

    Poslovi kemijskog laboranta najsličniji su poslovima kemijskog tehničara i farmaceutskog tehničara te poslu operatora kemijskih postrojenja.