Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Bačvari i kolari

Opis poslova

    Bačvari obradbom drva proizvode bačve, kace, bukare i druge posude za spremanje i čuvanje tekućina (vina, rakije, ulja i drugih) te za njihovo posluživanje. Ti poslovi najčešće se obavljaju u obrtničkim radionicama, ali i u industriji. U obrtničkim radionicama bačvari sami ugovaraju poslove, određuju mjere, skiciraju naručene proizvode i izrađuju nacrte za njih, odabiru materijale, određuju cijenu, kompletiraju dokumentaciju i izrađuju proizvode. Na predmetima za obradbu, a to su najčešće daske različite debljine i letve, najprije izvode mjerenje i skiciranje (zacrtavanje), a potom ih obrađuju. Obradba obuhvaća piljenje, blanjanje, brušenje, bušenje i glodanje drva. Budući da se bačvarski proizvodi izrađuju od većeg broja dijelova, vrlo je bitno označavanje, pripasivanje i spajanje tih dijelova. Spajanje i učvršćivanje obavljaju metalnim ili drvenim obručima. U industriji bačvari rade na temelju dobivene tehničko-tehnološke dokumentacije, po kojoj odabiru materijale, alate i strojeve na kojima mogu obaviti zadani posao. Industrijski se najčešće izrađuju posude većega obujma i veće proizvodne serije.
    Kolari obradbom drva izrađuju dijelove za zaprežna kola i fijakere, koje zatim spajaju u funkcionalne cjeline. Te dijelove izrađuju od većih komada drva (trupaca, oblica, cjepanica), koje obrađuju piljenjem, tesanjem, blanjanjem, brušenjem, bušenjem, glodanjem i dubljenjem. U funkcionalne cjeline spajaju ih drvenim klinovima, čavlima, vijcima, ljepilima i metalnim okovima. Kolarski poslovi obavljaju se u obrtničkim radionicama, najčešće u selima, po istome postupku kao i bačvarski.
    I bačvari i kolari moraju dobro poznavati materijale s kojima rade te potrebne strojeve, alate i mjerne instrumente. Osim izradbe novih proizvoda, bačvari i kolari održavaju, popravljaju i restauriraju gotove bačvarske i kolarske proizvode. Zahtjevi u pogledu stručnosti i odgovornosti u takvim poslovima isti su kao i pri izradbi novih proizvoda.

Radni uvjeti

    Bačvari i kolari rade uglavnom u zatvorenim prostorima. Budući da gotovo svi rade, manje ili više, sa strojevima (pilama, blanjalicama, brusilicama, bušilicama i glodalicama), izloženi su buci, drvnoj prašini i opasnosti od ozljeda. Da bi se zaštitili, moraju primjenjivati tehničku zaštitu (različite tehničke naprave) i osobna zaštitna sredstva, a to su u prvom redu štitnici za uši ili čepići od švedske vate, zaštitne naočale, rukavice, zaštitne cipele i pregače. Zbog mogućih štetnosti i opasnosti, bačvari i kolari koji su pretežit dio radnog vremena izloženi buci strojeva podliježu posebnoj zdravstvenoj zaštiti. Radni ritam bačvara koji rade u industriji određen je tehnologijom i organizacijom rada u određenoj tvornici, dok je radni ritam bačvara i kolara u obrtničkim radionicama uglavnom slobodan te oni odmore uzimaju prema potrebi.

Poželjne osobine

    Bačvari i kolari moraju imati zdrav mišićno-koštani i dišni sustav jer rade u različitim tjelesnim položajima i jer su izloženi prašini. Preosjetljivost na buku može biti zapreka za obavljanje bačvarskih i kolarskih poslova ako se pretežit dio posla obavlja na strojevima. Važno je da imaju sposobnost predočavanja prostornih odnosa, a zbog rada na strojevima potrebna je i emocionalna stabilnost.

Osposobljavanje i napredovanje

    Za zanimanje bačvara i kolara učenike osposobljuju obrtničke škole koje traju tri godine. Nakon dvogodišnje prakse u struci mogu polagati majstorski ispit. Zbog maloga broja stručno osposobljenih bačvara i kolara, radnici te struke u svojoj radnoj sredini mogu postići dobar status i brzo doći na organizatorska i poslovodna radna mjesta.

Zapošljavanje i zarade

    Bačvari se mogu zapošljavati u industriji i u obrtništvu, a kolari uglavnom u obrtništvu. Mogu voditi i vlastiti obrt, za što se odlučuju vrlo često. Zbog maloga broja stručno osposobljenih bačvara i kolara i zato što su posude od drva za čuvanje nekih tekućina za sada nezamjenjive, a zaprežna se kola i fijakeri iz praktičnih i etnografskih razloga nastoje održati, bačvari i kolari mogu se zaposliti vrlo lako. Zbog deficitarnosti kadra, bačvari i kolari mogu dobro zarađivati.

Bliska zanimanja

    Dosta su bliska zanimanja stolar, modelstolar, izrađivač čamaca i tesar. Donekle slična zanimanja jesu drvotokar i drvogalanterist.