Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Prelci

Opis poslova

    Predenje je mehanički postupak kojim se sukanjem (frkanjem) ograničeno dugačkog tekstilnog vlakna izrađuje kontinuirana nit.
    Najjednostavniji način predenja jest ručno predenje, kakvo se primjenjuje u kućnoj radinosti. Prelac (prelja) izvlači i upreda vlakno u smjeru kazaljke na satu. Debljina prediva ovisi o broju izvučenih vlakanaca i o stupnju upredanja. Prelac u ruci i pod prstima ima osjećaj debljine i finoće izvučenog vlakna. Zbog toga se ručnim predenjem ne može postići jednaka kvaliteta (jednoličnost, čvrstoća i finoća) pređe, kao što je to moguće na predioničkim strojevima.
    U industrijskoj proizvodnji prede se predioničkim strojevima. U modernim predionicama proizvodi se mnogo vrsta pređe koja se razlikuje prema vrsti vlakana (pamuk, vuna, lan, juta, svila. sintetičko predivo), broju usukanosti i debljini niti. Prelac u industrijskoj proizvodnji obavlja sljedeće poslove: priprema i čisti pređu, pokreće predionički stroj, nadzire rad stroja i isključuje ga iz pogona. Ručno namješta kalemove s polupredivom i kroz uređaje za razvlačenje uvodi niti do vretena, zamjenjuje prazne kalemove punima, a pune cijevi s predivom praznima. Povezuje prekinute niti i otklanja druge pogreške prilikom predenja. U radu se služi drvenom kukom, špicom za čišćenje ležajeva, četkicom i priborom za čišćenje stroja. Razvrstava otpad i održava strojeve.

Radni uvjeti

    Prelci rade u zatvorenom prostoru osvijetljenom prirodnim ili umjetnim svjetlom. Izloženi su buci strojeva i tekstilnoj prašini. Radni su prostori topli i vlažni. Prelci rade uglavnom stojeći uz povremeno hodanje i sagibanje. Kao i u ostalim granama industrijske proizvodnje, i u predionicama je rad organiziran u dvije, a ponekad i u tri, smjene. U obrtničkim radionicama radno se vrijeme prilagođuje potrebama proizvodnje.

Poželjne osobine

    Prelci moraju imati dobar vid na blizinu, ručnu spretnost i spretnost prstiju. Osim spretnosti prstiju, vrlo je važna i osjetljivost prstiju te sposobnost uočavanja malih razlika u osjetu dodira. To je posebno važna sposobnost u prelaca koji predu ručno. Poželjne su osobine strpljivost i smirenost, jer se tijekom rada neprestano ponavlja isti postupak.

Osposobljavanje

    Prelac se postaje nakon trogodišnjeg školovanja u srednjim školama tekstilnog smjera. Nakon određenog vremena provedenog u praksi, školovanje se može nastaviti u tehničkim i majstorskim školama odgovarajućeg smjera.

Bliska zanimanja

    Zanimanja srodna prelcu jesu tkalac i pletač. Svi oni rade u preradbi tekstilnih vlakana u gotove proizvode: pređe, konce, tkanine, pletiva.