Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Stočari

Opis poslova

    Stočari uzgajaju i njeguju sve vrste životinja i proizvode različite stočarske proizvode. Oni proizvode i nabavljaju krmiva te hrane, tove i rhtmlođuju životinje. Pripremaju životinje i za tržište, dresiraju ih, održavaju gospodarske zgrade, strojeve i opremu, brinu se o higijeni životinja i njihovih nastamba. Osim toga, proizvode, skladište i odašilju na tržište stočarske proizvode (npr. meso, mlijeko, jaja, med, vunu, perje, krzno).
    Stočari uzgajaju i timare konje, goveda, svinje, ovce, koze, pse i mačke. Uzgajaju domaću perad, poput pilića, kokoši, pataka, gusaka i purana. Uzgajaju, razmnožavaju i njeguju životinje i u životinjskim rezervatima, stajama, zoološkim vrtovima, cirkusima, istraživačkim ustanovama, životinjskim staništima i uzgajalištima divljači. Na njihovoj su brizi životinje poput fazana, prepelica, nojeva, papiga, divljih krznaša (zečevi, činčile), sve vrste životinja u zoološkim vrtovima, pčele i životinje za laboratorijska ispitivanja (zamorci, kunići).
    U svom poslu stočari se služe sredstvima za održavanje higijene životinja (npr. četke, lopate, voda, deterdženti i dezinficijensi), uređajima za proizvodnju krmiva i gnojiva, strojevima za hranjenje, pojenje, mužnju i reprodukciju te strojevima poput inkubatora, grijalica, ventilatora i vage. Za ispitivanje kvalitete stočarskih proizvoda služe se dodatnim pomagalima, kao npr. milkotestovima, epruvetama i mikroskopima. Poslovi stočara mogu uključivati i nadzor nekvalificiranih radnika te sudjelovanje u planiranju i organizaciji uzgoja životinja i proizvodnje stočarskih proizvoda.

Radni uvjeti

    Stočar obavlja svoj posao u zatvorenim i otvorenim prostorima pri različitoj temperaturi i čistoći zraka. Pitanje čistoće zraka bitnije je u zatvorenim prostorima u kojima stoka boravi, jer osim što životinje imaju specifične mirise, stočari su izloženi neugodnim mirisima pri održavanju njihove higijene. Rad na otvorenom može biti sasvim ugodan, no stočari mogu biti izloženi djelovanju nepovoljnih vremenskih uvjeta: vrućine, hladnoće, vjetra i oborina.

Poželjne osobine

    Osobe koje se žele baviti poslom stočara trebaju biti dobra tjelesnog zdravlja, fizički izdržljive i snažne. Preosjetljivost na mirise znači ozbiljnu poteškoću u radu stočara koji vodi računa o higijeni životinja. Pažljivo rukovanje alatom i brižljiv odnos prema životinjama važni su kako bi se smanjio rizik od ozljeđivanja. Ljubav prema životinjama pridonosi zadovoljstvu u radu i uspješnom obavljanju posla.

Osposobljavanje i zapošljavanje

    Stočari su se školovali po trogodišnjem srednjoškolskom programu. No zbog slabe perspektive zapošljavanja i nedovoljnog interesa učenika za upis, srednje škole u Hrvatskoj više ne nude ovaj obrazovni program.
    Stočari rade na privatnim gospodarstvima, velikim farmama (npr. govedarske, svinjogojske, peradarske), mljekarama i tvornicama prehrambenih proizvoda. Mogu otvoriti i vlastite farme i minimljekare, njegovati životinje u zoološkim vrtovima, lovištima, nacionalnim parkovima, konjičkim klubovima, veterinarskim stanicama i na veterinarskom fakultetu.

Bliska zanimanja

    Stočaru je slično zanimanje poljoprivrednog tehničara općeg smjera i inženjera agronomije stočarskog smjera.