Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Poljoprivredni tehničari

Opis poslova

    Poljoprivredni tehničari organiziraju, nadgledaju i usklađuju biljnu i stočarsku proizvodnju u poljoprivrednim poduzećima i na privatnim poljoprivrednim gospodarstvima. Cilj im je proizvesti biljne kulture na oranicama (žitarice, povrće, industrijsko i krmno bilje), u voćnjacima i u vinogradima. U sklopu stočarstva oni uzgajaju krupnu i sitnu stoku i perad te rade na izradbi stočnih i peradarskih prerađevina.
    Poslovi u ratarstvu obuhvaćaju pripremu tla, gnojidbu, sjetvu, odnosno sadnju, zaštitu bilja, ubiranje plodova (žetvu), skladištenje i pripremu proizvoda za daljnju preradbu. U vrtlarstvu uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog grmlja i drveća uključuje posebnu obradbu tla, proizvodnju ili izbor sadnog materijala i sjemena, gnojidbu i zaštitu te otpremanje gotovih proizvoda na tržište. Neki poljoprivredni tehničari bave se uređivanjem parkova i zelenih površina. U voćarstvu uzgajaju se sve vrste domaćeg voća (jabuke, kruške, šljive, marelice, breskve, trešnje, višnje, orasi) i neke vrste južnog voća (smokve, naranče, mandarine, limuni, bademi, masline). Poslovi uključuju pripremu i gnojidbu tla, nasad plantažnih ili rasutih voćnjaka, obrezivanje krune voćaka, prskanje i zaprašivanje protiv bolesti i štetočina, berbu, sortiranje, skladištenje te preradbu sušenjem, konzerviranjem, cijeđenjem u sokove ili pečenjem u alkoholna pića. U vinogradarstvu i vinarstvu poljoprivredni tehničari rigolaju i gnoje tlo za sadnju različitih vrsta grožđa, obrezuju i cijepe lozu, prskanjem i zaprašivanjem štite je od bolesti i nametnika, beru i razvrstavaju grožđe i u podrumima ga prerađuju u vino, koje filtriraju i pretaču te spremaju u bačve ili boce, etiketiraju, pohranjuju ili ga otpremaju na tržište. U stočarstvu poljoprivredni tehničari uzgajaju goveda, što obuhvaća njegovanje i hranjenje rhtmlodnih junica i bikova, muznih krava te tovljenje teladi i junadi. Nadalje, oni rade na uzgoju, hranidbi, rhtmlodu i tovu svinja, ovaca i koza te raznih vrsta peradi. U taj sklop poslova ulazi i proizvodnja mlijeka te konzumnih jaja i jaja za rhtmlod. Poljoprivredni tehničari mogu se baviti i drugim granama proizvodnje, kao što su gljivarstvo, pčelarstvo, ribarstvo, konjogojstvo.
    Zbog raznovrsnosti poslova u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, a u svrhu veće stručne specijalizacije i djelotvornijeg obavljanja radnih zadaća, uz poljoprivrednog tehničara općeg smjera razvila su se i specijalizirana poljoprivredna zanimanja. To su poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje, poljoprivredni tehničar vrtlar, poljoprivredni tehničar stočar i poljoprivredni tehničar fitofarmaceut.

Radni uvjeti

Poljoprivredni tehničari rade na otvorenom (oranice, livade, voćnjaci, vrtovi, vinogradi), ali i u zatvorenim prostorima, kao što su staklenici, plastenici, staje, podrumi, skladišta i slična mjesta. Njihov rad, ovisno o vrsti proizvodnje, zahtijeva različite tjelesne aktivnosti i položaje: stajanje, hodanje, sjedenje (rjeđe), čučanje, sagibanje, penjanje, prenošenje tereta. Radne se operacije povremeno odvijaju u nepovoljnim vremenskim prilikama (oborine, vjetar, prašina, niske odnosno visoke temperature).
    U radu se služe različitim alatima, strojevima i uređajima. To mogu biti jednostavnije alatke (noževi, škare, vile, lopate, grablje, motike, pile), ali i složeniji pogonski i priključni strojevi (traktori, plugovi, drljače, tanjurače, valjci, sijačice, sadilice, kultivatori, prskalice, zaprašivači, kosilice, vršalice, prevrtači, preše, muljače, miješalice, ventilatori, inkubatori, pojilice, dojilice, sortirnice). Služe se raznim instrumentima, poput termometara, barometara, anemometara, ligometara, mirometara i sličnih mjernih aparata. Mnoga od ovih tehničkih sredstava traže vrlo pažljivo rukovanje, jer inače može doći do ozljeđivanja korisnika, pa i težih nesreća.
    Poljoprivredni tehničari izloženi su djelovanju kemijskih sredstava i otrova koja koriste za suzbijanje korova, bolesti i štetočina. To otvara vrata raznim alergijama i bolestima dišnih organa. Zato su upućeni na upotrebu odgovarajućih zaštitnih sredstava.

Poželjne osobine

    Za obavljanje poslova poljoprivrednog tehničara potrebna je čvršća tjelesna građa, otporan i izdržljiv organizam te normalne psihomotoričke sposobnosti. Potreban je i normalan vid, uključujući rhtmoznavanje boja, te dobar sluh, njuh i okus. Kako su poljoprivredni tehničari često i organizatori pojedinih dijelova proizvodnje, poželjno je da imaju stanovite organizacijske sposobnosti te smisao za komunikaciju i timski rad.
    Ovo je zanimanje prikladno za normalno razvijene osobe obaju spolova koje imaju izražen interes za prirodu, biljke i životinje. Dapače, promatranje, razumijevanje i podržavanje promjena koje nastaju u njihovu razvoju može pružiti istinsko profesionalno zadovoljstvo.

Osposobljavanje i zapošljavanje

    Školovanje za poljoprivredne tehničare traje četiri godine. Nastavni program za sve smjerove sadrži zajednički dio i poseban stručni dio. U zajedničkom su dijelu općeobrazovni predmeti (hrvatski jezik, strani jezik, povijest, etika i kultura, geografija, politika i gospodarstvo, matematika, fizika, kemija, biologija, računarstvo te tjelesna i zdravstvena kultura), dok su u posebnom stručnom dijelu diferencirani nastavni predmeti za svaki smjer. Tako su u nastavnom planu i programu za opći smjer poljoprivrednog tehničara sadržani stručni predmeti za sve grane poljoprivredno-stočarske proizvodnje, manje ili više ekstenzivno, a u planovima za poljoprivredne tehničare biljne proizvodnje, stočare, vrtlare i fitofarmaceute naglašeno su razrađeni i specijalizirani predmeti za konkretnu struku. Međutim, u svim smjerovima prevladavaju stručni predmeti sa stručnom praksom.
    U Hrvatskoj poljoprivredni tehničari općeg smjera školuju se u srednjim školama u Bedekovčini, Čakovcu, Donjem Miholjcu, Karlovcu, Križevcima, Marčan-Vinici, Našicama, Osijeku, Petrinji, Poreču, Požegi, Slavonskom Brodu, Svetom Ivanu Zelini, Vinkovcima, Zadru i Zagrebu. Poljoprivredni tehničari biljne proizvodnje školuju se u srednjim školama u Đ\akovu, Kaštel Štafilić Nehaju, Marčan-Vinici, Metkoviću, Slavonskom Brodu i Virovitici. Poljoprivredni tehničari fitofarmaceuti mogu se školovati u srednjim školama u Čakovcu, Osijeku, Virovitici i Zagrebu, a poljoprivredni tehničari vrtlari u Marčan-Vinici, Slavonskom Brodu i Zagrebu.
    Poljoprivredni tehničari zapošljavaju se u biljnoj, stočarskoj ili kombiniranoj proizvodnji u poljoprivrednim poduzećima, a mogu raditi i na privatnim imanjima. U poslu mogu napredovati do specijalista za uže proizvodno područje, kao i na rukovodna mjesta (ustrojitelji proizvodnje, poslovođe i sl). Uz određene uvjete, mogu se i dalje usavršavati na višoj poljoprivrednoj školi i poljoprivrednom fakultetu.

Bliska zanimanja

    Ovom zanimanju bliska su poljoprivredna zanimanja za koja je predviđen trogodišnji program za industriju i gospodarstvo (ratari, voćari, vinogradari, vinari, vrtlari, cvjećari). S druge strane, bliska su mu i zanimanja agronoma i veterinara.