Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Domaćice i domaćini zrakoplova

Opis poslova

    Domaćice i domaćini čine kabinsko osoblje zrakoplova. Zadaća im je učiniti let svakom putniku sigurnim, udobnim i ugodnim. Poslovi koje obavljaju odvijaju se prije polijetanja, za vrijeme leta i nakon polijetanja.
    Najmanje jedan sat prije polijetanja zrakoplova dolaze na mjesto okupljanja posade. Tu im kapetan daje informacije o vremenskim prilikama koje se očekuju i o putnicima za koje je potrebna posebna skrb, ako takvih ima. Pošto posada dođe u zrakoplov, domaćice i domaćini provjeravaju opremu za slučaj opasnosti i o tome izvješćuju kapetana. Zaprimaju hranu, piće i novine, te pripremaju kabinu za dolazak putnika, provjeravaju je li sve čisto i uredno, ugađaju svjetla ako je potrebno, uključuju glazbu, uspravljaju i provjeravaju sjedala. Dočekuju putnike pri dolasku, pozdravljaju ih i pomažu im pronaći sjedala i smjestiti ručnu prtljagu. Pošto su se putnici ukrcali, provjeravaju da li taj broj odgovara broju koji se je prijavio zemaljskoj aerodromskoj službi, zatvaraju vrata zrakoplova i izvješćuju kapetana da su se svi putnici ukrcali. Prije polijetanja daju putnicima osnovne sigurnosne upute i informacije o letu.
    Tijekom leta poslužuju putnike hranom, pićem, novinama. Prema potrebi, na usluzi su im i za druge potrebe te daju razne obavijesti o letu. Na nekim letovima prodaju parfeme, nakit, piće i sl. Pomažu putnicima pri ispunjavanju formulara u posebnim slučajevima. Ako u zrakoplovu ima putnika kojima je potrebna posebna skrb, kabinsko osoblje obavlja i tu dužnost: pomaže djeci, starijim osobama i invalidima i pruža prvu pomoć ako zatreba. Prije slijetanja domaćine i domaćini zrakoplova daju putnicima upute o slijetanju, provjeravaju jesu li nasloni sjedala uspravljeni, a pojasi pričvršćeni. One koje su za to školovane ispunjavaju dijelove formulara koji su potrebni zemaljskim službama prilikom slijetanja.
    Najvažnija dužnost kabinskog osoblja jest sigurnost putnika, pa tako u slučaju opasnosti daju upute putnicima o tomu što trebaju učiniti, smiruju ih te osiguravaju njihov izlazak iz zrakoplova. Postupke u slučaju nezgode primjenjuju po točno određenom i naučenom redoslijedu, ovisno o kakvoj je situaciji riječ.
    Nakon slijetanja izvješćuju putnike o vanjskim vremenskim prilikama, otvaraju vrata i ispraćaju ih iz zrakoplova. Nakon što putnici napuste zrakoplov, ponovo provjeravaju kabinu, kuhinjicu, sanitarni prostor te o svim eventualnim kvarovima izvješćuju kapetana.

Radni uvjeti

    Domaćice i domaćini zrakoplova imaju dnevne i noćne letove, radnim danom i praznikom. Radno vrijeme i trajanje odmora nakon pojedinog leta propisano je zakonom o zračnoj plovidbi. Rad počinje jedan sat prije planiranog polijetanja i traje sve do isteka 30 minuta nakon zadnjeg slijetanja. Tjedno radno vrijeme može trajati 28 sati, s tim da tijekom 30 uzastopnih dana ne iznosi više od 85 sati. Plan letenja dobivaju najmanje dva tjedna unaprijed. Broj slobodnih dana varira ovisno o redu letenja i dužini letova. Neki letovi uključuju noćenje i boravak izvan baze i za to vrijeme kompanije osiguravaju hotelski smještaj i dnevnice za troškove prehrane. Broj dana koje mjesečno provedu izvan baze ovisi o broju letova na velike udaljenosti i varira oko desetak dana. Prilikom letenja kroz nekoliko vremenskih zona nužni su dulji odmori, kako bi se izbjegli fiziološki poremećaji.
    Radni uvjeti u zrakoplovu drukčiji su nego na zemlji: zbog vrlo visokog tlaka zrak se umjetno upuhuje u kabinu i vrlo je suh (6-8% vlage), a moguća su i razna ubrzanja zrakoplova i turbulencije. Takvi uvjeti pogoduju dehidraciji i ozljedama, pa je nužno da se domaćice i domaćini zrakoplova drže pravila u radu i da budu u dobroj fizičkoj kondiciji. Na kratkim letovima domaćice i domaćini zrakoplova trebaju raditi brzo kako bi stigli poslužiti piće i hranu. Svakom putniku obraćaju se ljubazno i prijazno, bez obzira na osobni fizički umor ili ponašanje putnika.
    Njihov posao donosi im nova poznanstva, putovanja i upoznavanje novih krajeva. Zbog slobodnog vremena i povlastica u zračnom prijevozu (u svim zrakoplovnim kompanijama, a ne samo u matičnoj) kabinsko osoblje može privatno putovati svijetom uz minimalne troškove.

Poželjne osobine

    Zanimanje je primjereno odgovornim i taktičnim osobama koje su vješte govornom izražavanju. Kompanije traže ljude koji brzo i ispravno reagiraju u stresnim situacijama. Traže se osobe koje znaju lako uspostaviti kontakt, utjecati na ljude i smiriti ih u slučaju nezgode. Strpljenje u odnosu s ljudima, emocionalna zrelost te odgovornost u poslu bitne su osobine. Potrebna je određena intelektualna zrelost za ovladavanje procedurama za uobičajene slučajeve i slučajeve opasnosti.
    Izvrsno opće zdravstveno stanje, osobito vid, nužno je i kontrolira se i pri primanju na posao i stalnim i povremenim pregledima za vrijeme rada. Preglede obavljaju timovi psihologa i liječnika raznih specijalnosti koji temeljito ispituju psihičko i zdravstveno stanje pojedinca.

Osposobljavanje i napredovanje

    Kompanije zapošljavaju kadar koji je završio srednju školu, a u posljednje vrijeme nekoliko godina fakultetske naobrazbe ili završen fakultet mogu biti prednost. Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog svjetskog jezika pokazalo se nužnim.
    Zainteresirane kandidate koji zadovoljavaju navedene uvjete kompanije školuju ili u svom centru ili u centrima drugih zrakoplovnih kompanija. Osnovno školovanje traje oko dva mjeseca, s tim da je pola školovanja teoretska nastava, a pola praktična. Uče se uobičajeni postupci u poslu, kao što su kontrole sigurnosne opreme i servis, ali i postupci u slučaju opasnosti: prinudno slijetanje na zemlju ili na vodu, požar u kabini. Uči se i kako postupati s djecom bez pratnje, starijim i nemoćnom osobama, invalidima, nepoželjnim putnicima, vrlo važnim putnicima. Uči se pružati prvu pomoć i upotrebljavati aparaturu za kisik u slučaju potrebe. Tijekom školovanja upoznaju se razni propisi u zrakoplovstvu i međunarodnim konvencijama te kompanijskim procedurama i pravilima. Uči se kako se ispunjavaju razni carinski formulari i liječničke potvrde za eventualno bolesne putnike i kako se ispunjava dokumentacija zrakoplova.
    Nakon školovanja polaže se praktični i teoretski ispit. Bez uspješno položenih ispita ne može se dobiti radna dozvola. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza zrakoplovnom osoblju izdaje radne dozvole i produžuje im valjanost. Domaćice i domaćini zrakoplova svake godine obnavljaju znanje o postupcima u slučaju opasnosti trodnevnim školovanjem. Nakon 600 sati letenja ili najmanje dvije godine letenja mogu pristupiti školovanju za starije domaćice ili domaćine, a nakon četiri godine ili 1200 sati letenja mogu se školovati za instruktore. Tako njihov razvojni put može biti slijedeći: domaćica ili domaćin zrakoplova, starija domaćica ili domaćin te domaćica ili domaćin instruktor.

Zapošljavanje i zarade

    U Hrvatskoj je 1996. bilo oko 150 domaćica i domaćina zrakoplova, no potrebe rastu s razvojem zrakoplovstva. Njihov broj u zrakoplovu određen je zakonom i ovisi o broju ugrađenih sjedala, a ne o broju putnika na nekom letu. Povećanjem broja zrakoplova raste i potreba za ovim kadrom.
    Plaća se formira na osnovi broja sati leta i ukupnog radnog vremena, a pribrajaju joj se i posebni dodaci za inozemne letove. Primanja ovise i o stupnju napredovanja (najviše su plaće domaćica ili domaćina instruktora). Iako je teško odrediti prosječnu plaću domaćica i domaćina zrakoplova, možemo reći da je njihova najniža plaća veća od prosjeka plaća u zemlji.

Bliska zanimanja

    Domaćicama i domaćinima zrakoplova bliska su ona zanimanja koja uključuju pružanje usluga i pomaganje u slučaju nesreće. To su domaćice i domaćini putničkih brodova, medicinske sestre, konobari.