Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Vozači kamiona

Opis poslova

    Vozači kamiona upravljaju teretnim vozilima koja prevoze različitu robu, u pravilu od proizvođača do potrošača. Kamioni mogu biti manji i veći, često s prikolicom, a kreću se unutar gradskog područja, u međumjesnom i međunarodnom prometu.
    Ceste po kojima voze vrlo su različite kvalitete, od dobrih autocesta do uskih i neasfaltiranih cesta. Vozači najčešće voze po asfaltiranim cestama. Gustoća prometa, vremenski uvjeti i vidljivost stalno se mijenjaju, pa vozači moraju prilagoditi vožnju promjenjivim uvjetima, a u skladu s prometnim propisima i ograničenjima. Prilikom vožnje samostalno odlučuju i odabiru ispravnu reakciju. Sami odlučuju o aktualnoj brzini, pretjecanju, skretanju, usporavanju, ubrzanju. O svemu tomu ovisi njihova sigurnost kao i sigurnost ostalih sudionika u prometu.
    Prije početka rada dobiju nalog za prijevoz tereta, provjeravaju ispravnost vozila i uređaja na vozilu. Zatim nadgledaju smještaj tereta, posebno s gledišta sigurnosti. Pri dolasku na odredište vode računa o iskrcaju tereta, katkada pomažu pri iskrcaju i sređuju dokumentaciju o teretu. Na graničnim prijelazima također sređuju dokumentaciju o teretu.

Radni uvjeti

    Radno vrijeme vozača kamiona teško je odrediti. Prema propisima, vozač ne smije voziti duže od 8 sati u toku dana i mora imati odmor od 30 minuta nakon 5 sati vožnje. Međutim, katkada on provodi na putu i više dana. Za to vrijeme odmara se u motelima ili, češće, u kabini vozila, ako ima ugrađen ležaj. Na putu je i nedjeljama i praznicima, pa to otežava uobičajen društveni i obiteljski život. U samom poslu i u rhtmoredu vremena rada i odmora vozač je samostalan, ali teret mora isporučiti u dogovorenom roku.
    Zbog relativne sporosti kretanja kamiona, koji imaju ograničenja brzine kretanja ovisno o nosivosti, vožnja može biti jednolična. Noćnu vožnju često prati pospanost i smanjena pozornost. Vožnja noću opasnija je i zbog smanjene vidljivosti i težeg uočavanja drugih vozila, zaprežnih vozila i biciklista. To vrijedi i za vožnju u lošim vremenskim uvjetima, kad je po kiši i snijegu otežano i kočenje tako teških vozila. Zbog toga je u svim tim nepovoljnim uvjetima potrebna povećana pozornost.
    Zanimanje vozača kamiona rizično je zanimanje zbog prometnih nesreća u kojima su moguće ljudske žrtve i velika materijalna šteta. Zbog moguće odgovornosti i krivnje vozači mogu i krivično odgovarati. Vozači kamiona su prilikom vožnje stalno izloženi mogućnosti kazne – od one na licu mjesta za prekršaje do krivične.
    Rad vozača je srednje težak tjelesni rad. Ono što ga čini napornim jest povremena pomoć pri ukrcaju i iskrcaju tereta te statički napor pri stalno istom položaju tijela u kabini. Radi se u relativno skučenom prostoru u kojem ima buke i vibracija, što ovisi o tipu i starosti kamiona.

Poželjne osobine

    Zanimanje vozača kamiona primjereno je osobama koje su zdrave, tjelesno spremne i dobra vida. Osim toga, dobro je za osobe koje su emocionalno uravnotežene, otporne na stres i odgovorne u svojim postupcima zbog mogućih ljudskih žrtava i velike materijalne štete. To je dobar posao za one koji vole putovanja i samostalnost u radu, a ne smeta im neprikladno radno vrijeme i dulje izbivanje od kuće.

Osposobljavanje i zapošljavanje

    Za zaposlenje vozači kamiona moraju imati završenu srednju školu prometnog smjera i položen vozački ispit C kategorije, a za prikolicu i E kategorije. Vozačku dozvolu izdaje odgovarajuća policijska uprava. Za polaganje vozačkog ispita potrebno je imati 18 godina i liječničku potvrdu koja se dobiva u određenim zdravstvenim ustanovama i po određenom pravilniku o zdravstvenim uvjetima. Liječničku svjedodžbu mogu dobiti oni pojedinci koji ne boluju od epilepsije, duševnih bolesti, šećerne bolesti, izrazito visokoga krvnog tlaka i nekih drugih bolesti, a uz to dobro vide, i to na oba oka, razlikuju boje, dobro čuju, imaju prosječnu inteligenciju, normalnu funkciju ekstremiteta i drugo.
    Liječnička svjedodžba (uvjerenje) potrebna je pri svakom produženju vozačke dozvole, pa oni vozači koji imaju ograničeno trajanje vozačke dozvole zbog zdravstvenih razloga vrlo često idu na liječničke preglede. Time su stalno izloženi mogućnosti da ostanu bez vozačke dozvole. Neke radne organizacije brinu se o vozačima koji ostanu bez vozačke dozvole, osiguravajući im drugi posao, a dio vozača sam traži drugi posao ili odlazi u mirovinu. Vozači teških teretnih vozila nosivosti preko 7 tona u velikim prijevozničkim organi-zacijama imaju beneficirani radni staž: godina radnog staža računa se kao 16 mjeseci. Vozači kamiona mogu otvoriti i vlastiti autoprijevoznički obrt.

Bliska zanimanja

    Vozačima kamiona bliska su zanimanja vozač autobusa i vozač taksija, a čine ih sličnima formalno obrazovanje, posjedovanje vozačke dozvole i radni uvjeti.