Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Rukovatelji strojevima za prijenos materijala

Opis poslova

Rukovatelji strojevima za prijenos materijala    Rukovatelji strojevima za prijenos materijala premještaju raznovrstan materijal i robu unutar industrijskih pogona, gradilišta ili skladišta te pri pretovaru brodova, kamiona ili zrakoplova. Dijele se prema mjestu rada i vrsti strojeva kojima upravljaju. Oni koji upravljaju buldožerima i bagerima opisani su na drugom mjestu u ovoj knjizi kao rukovatelji građevinskim strojevima i rukovatelji rudarskim strojevima. Ovdje ćemo opisati dvije najbrojnije skupine – rukovatelje dizalicama i viličarima.
    Dizaličari upravljaju različitim vrstama dizalica. U industrijskim su pogonima male radioničke dizalice i veće mostovne dizalice s kabinom. Na gradilištima se nalaze toranjske dizalice, a u lukama i brodogradilištima tzv. portalne dizalice. Na početku rada dizaličar oslobađa dizalicu, ukapča sklopku za dovod struje i provjerava ispravnost dizalice – čeličnog užeta, vitla, kočnica i ostale opreme. Na pozivni znak ovlaštene osobe, vezivača tereta, dizaličar spušta na potrebno mjesto čelično uže s kukom. Kad je teret vezan, oprezno ga podiže – opet na znak vezivača tereta – i prenosi na određeno mjesto. Upravljačkim ručicama i pedalama mogu se pritom izvoditi različiti manevri: na mosnoj dizalici – vožnja mosta uzduž hale, vožnja “mačke” po širini hale te dizanje i spuštanje kuke, a na portalnoj još i rotacija grane (okretanje kabine i grane oko osi). Radi bržeg rada i izbjegavanja zapreka dizaličar kojiput izvodi dva ili čak tri manevra istodobno. Teret prenosi oprezno, pazeći da se ne ljulja. Pri tome izbjegava i zapreke i mjesta gdje se nalaze ljudi. Teret treba spustiti vrlo polako, dobro procjenjujući udaljenost od tla. Nakon što su vezivači oslobodili teret, dizaličar vraća kuku po novi teret. Kad završi posao, sidri dizalicu i iskapča dovod struje.
    Rukovatelji viličarom premještaju terete uzduž radnih prostora i skladišta. Viličar je okretno vozilo na četiri gumena kotača koje ima i hidraulički mehanizam s dvjema snažnim vilicama za podizanje tereta – paleta, sanduka, trupaca i sl. Upravljajući volanom i različitim ručicama, rukovatelj primiče svoje vozilo teretu koji treba premjestiti, spušta i zavlači vilice ispod tereta i podiže ga. Potom prenosi i odlaže teret na određeno mjesto. Pri tome treba biti oprezan, kako ne bi povrijedio radnike u prostoru kojim se kreće. Rukovatelji viličarom, baš kao i dizaličari, svakodnevno provjeravaju ispravnost svojeg stroja, brinu se o njegovu osnovnom održavanju, a povremeno obavljaju i manje popravke.

Radni uvjeti

    Dizaličar radi sjedeći u skučenoj kabini dizalice, katkada na velikoj visini. U kabinama vanjskih dizalica ljeti može biti vruće, a zimi hladno. U kabini na visini dizaličar je odvojen od normalnih kontakata, ali njegov rad zahtijeva stalno i precizno sporazumijevanje s vezivačima tereta. Vozači viličara rade u različitim uvjetima. Oni koji rade u industrijskim halama izloženi su buci i drugim nepovoljnim uvjetima, ovisno o vrsti proizvodnji. Radi se u smjenama.

Poželjne osobine

    Svi rukovatelji strojevima za prijenos materijala moraju imati normalan vid i sluh, dobru procjenu udaljenosti i razvijen osjećaj da svoje pokrete precizno usklade s vidnim zamjedbama. Vrlo je važna visoka odgovornost u radu i svijest o mogućim teškim posljedicama nesavjesna rada i pomanjkanja pozornosti. Za dizaličare na visokim dizalicama nužan je dobar osjećaj za ravnotežu, odličan vid na daljinu i sposobnost da prevladaju strah od visine.

Osposobljavanje

    Trogodišnji program industrijskog obrazovanja na području tzv. unutrašnjeg transporta osposobljuje učenike za dizaličara. U građevinskim školama također postoji program osposobljavanja rukovatelja građevinskim dizalicama. Na području prometnih zanimanja postoji program za osposobljavanje rukovatelja lučkom mehanizacijom, koji osposobljuje i dizaličare i druge rukovatelje.
    Za zanimanje rukovatelj viličarom postoji i jednogodišnji program osposobljavanja u prometnim školama (unutrašnji transport).

Bliska zanimanja

    Već je spomenuto da se među rukovatelje strojevima za prijenos materijala mogu ubrojiti i rukovatelji građevinskim i rudarskim strojevima. Budući da upravljaju pokretnim strojevima, svi su oni donekle slični s ostalim vrstama vozača.