Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Strojarski inženjeri

Opis poslova

Strojarski inženjeri    Strojarski inženjeri projektiraju strojeve i alate, organiziraju njihovu proizvodnju i bave se njihovim iskorištavanjem. Stučnjaci su za pogonske motore, vozila i plovila, procesna i energetska postrojenja, nosive konstrukcije, prenosila i dizala, vojnu tehniku. U radu primjenjuju teorijska znanja iz prirodnih i tehničkih znanosti, a služe se nacrtnim i matematičkim metodama, uz uporabu crtaćeg pribora i suvremenih računala.
    Kao projektanti oblikuju proizvod ili proizvodni proces tako da oni što bolje ostvare zadane zahtjeve i funkcije. Oblikuju li proizvod, uzimaju u obzir rhtmoložive sirovine i dostupnu tehnologiju proizvodnje, a oblikuju li proizvodni proces, rukovode se vrstom ulaznog materijala i tehnologijom preradbe. Pri projektiranju provode statičku i dinamičku analizu mehaničkih konstrukcija te eksperimentalne analize naprezanja, uz upotrebu kompjutorskih proračuna.
    Pri izradbi projekata razmatraju ekonomske procjene proizvodnih troškova sirovina, energije i ljudskog rada. Slijede ergonomijske zahtjeve, tj. tehničke karakteristike stroja nastoje uskladiti s osobitostima ljudi koji će strojem upravljati. U obzir uzimaju i ekološke preporuke o razumnom trošenju energetskih resursa i zaštiti okoliša. Svoj rad sažimaju u projektnu dokumentaciju, koja će poslužiti za proizvodnju i iskorištavanje proizvoda.
    Strojarski inženjeri u proizvodnji planiraju, rukovode i nadgledaju izradbu strojeva i postrojenja. Pritom razvijaju i primjenjuju različite tehnološke postupke toplinske preradbe, obradbe deformiranjem i odvajanjem, spajanja i montaže, površinske zaštite, metode upravljanja materijalom i alatima te metode optimiranja, pripreme, organizacije i vođenja proizvodnje. Sustavno ispituju proizvedene komponente, jer o njima ovisi djelotvornost, pouzdanost i sigurnost cjeline. Slijede zadane rokove izradbe i striktno poštuju standarde kvalitete. Zbog osiguranja kvalitete stalno provode ispitivanja i mjerenja ulaznih materijala i gotovih proizvoda mjernim instrumentima.
    Strojarski inženjeri koji rade na eksploataciji strojeva upravljaju strojem ili nadgledaju rad stroja, odnosno odvijanje tehnološkog procesa u postrojenju za njegova životnog vijeka. Organiziraju održavanje i remontno obnavljanje te utvrđuju kvarove i nadgledaju servisne intervencije. Istražuju i utvrđuju uzroke različitih vrsta poremećaja u radu stroja ili postrojenja i predlažu njihovo otklanjanje. Rješavajući praktične probleme, strojarski inženjeri nastoje poboljšati pojedine radne i procesne faze stroja, odnosno postrojenja.
    Razvoj novih tehnologija utječe na radne aktivnosti strojarskih inženjera. Informatički programi za CAD (od engl.: computer-aided design), koji klasičnu crtaću dasku zamjenjuju ekranom kompjutora, omogućuju strojarskim inženjerima jednostavno i brzo modificiranje projekata. Informatički programi za CAM (od engl.: computer-aided manufacturing) služe im za projektiranje alata i procedura proizvodnje te izradbu gotovih proizvoda. U najnovije vrijeme strojarski inženjeri rade na konstrukciji objekata za iskorištavanje morskih i podmorskih resursa, za istraživanje svemira i primjenjuju spoznaje iz umjetne inteligencije i neuronskih mreža.

Radni uvjeti

    Neki strojarski inženjeri rade u zatvorenim i dobro osvijetljenim projektnim uredima ili laboratorijima za ispitivanje materijala i proizvoda, najčešće u prijepodnevnoj smjeni. Drugi rade u industrijskim postrojenjima u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni, a u nekim procesnim postrojenjima i u noćnoj smjeni. Rade i prekovremeno, kada su pritisnuti rokovima za dovršenje projekta ili proizvoda. Ako rade u prodaji, odlaze na službena putovanja na kojima s potencijalnim kupcima rhtmravljaju o tehničkim htmektima proizvoda, u prvom redu instalaciji i načinu upotrebe. U projektiranju, proizvodnji i eksploataciji strojarskih proizvoda surađuju s drugim tehničkim specijalistima.

Poželjne osobine

    Svim strojarskim inženjerima treba praktična inteligencija, analitičnost i smisao za pojedinosti. Poželjna je sklonost timskom radu i sposobnost za jasno pismeno i usmeno sporazumijevanje. Zbog praćenja svjetskog tehnološkog razvoja i primjene najnovijih tehnoloških dostignuća moraju biti spremni na stalno usavršavanje. Zahvaljujući informatičkoj tehnologiji, strojarski inženjeri sve manje rade rutinske poslove, a sve je veći naglasak na kreativnosti u osmišljavanju novih, tržišno konkurentnih, proizvoda.

Osposobljavanje i napredovanje

    Osposobljavanje strojarskih inženjera provodi Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Strojarski fakultet Slavonski Brod Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i Veleučilište u Požegi. Po uspješno završenom studiju strojarstva u trajanju od 4,5 godina dobiva se stručni naziv diplomirani inženjer strojarstva.
    Na fakultetima u Rijeci i u Splitu, kao i na Veleučilištu u Karlovcu (bivša Viša tehnička škola), može se pohađati dvogodišnji stručni studij koji daje kandidatima stručni naziv inženjer strojarstva. U načelu, inženjeri strojarstva osposobljeni su za jednostavnije poslove od diplomiranih inženjera strojarstva.

Zapošljavanje

    Strojarski inženjeri mogu se zaposliti u svim poduzećima industrijske proizvodnje. Bolje su mogućnosti zapošljavanja u trgovini te u uslužnim projektantskim, nadzornim i savjetodavnim djelatnostima. U svom radu mogu se specijalizirati prema proizvodu, npr. samo za motorna vozila, ili prema tehnološkom postupku, npr. samo za obradbu metala odvajanjem čestica. Kumuliranjem znanja, vještina i radnog iskustva osposobljuju se za otvaranje privatnih projektantskih, konzultantskih ili nadzornih tvrtki.

Bliska zanimanja

    Strojarskim inženjerima bliska su sva inženjerska zanimanja, a posebno inženjeri elektrotehnike i brodogradnje te inženjeri metalurgije.