Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Inženjeri grafičke tehnologije

Opis poslova

Inženjeri grafičke tehnologije    Inženjeri grafičke tehnologije organiziraju rad velikih odjela u grafičkoj industriji te usklađuju rad raznih odjela. Izrađuju normative utroška materijala, normative radnih učinaka pojedinih radnih mjesta i kalkulacije troškova gotovih proizvoda. Sudjeluju u nabavi materijala ili prodaji usluga i gotovih proizvoda kao komercijalni predstavnici. Grafički inženjeri moraju ovladati svim znanjima, pa i vještinama, različitih grafičkih zanimanja, kako bi, prema potrebi posla, mogli dopuniti ili zamijeniti u radu grafičke radnike drugih zanimanja. Inženjeri grafičke tehnologije predlažu kako riješiti probleme u proizvodnji, nabavi materijala, prodaji usluga i proizvoda, međuljudskim odnosima i odnosima s poslovodstvom. Inženjeri grafičke tehnologije s usmjerenjem dizajna grafičkih proizvoda, osim već opisanog, određuju izgled novih grafičkih proizvoda bilo koje grane grafičke industrije.
    U radu se inženjeri grafičke tehnologije koriste kom-pjutorom, tipometrom, kalkulatorom te kompjutorskim programima različitih vrsta, priborom za crtanje, fotografskim aparatom, folijama, filmovima, laserskim pisačima, te prema potrebi, strojevima i alatima ostalih zanimanja u grafičkoj struci.

Radni uvjeti

    Posao se obavlja u uredskim radnim prostorijama, pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti, pretežito sjedeći. Prema potrebi posla, inženjer grafičke tehnologije odlazi u radne prostorije i pogone, gdje je izložen buci strojeva, mirisu ljepila, boja, maziva i sredstava za čišćenje strojeva, papirnoj i kartonskoj prašini i vlazi.

Poželjne osobine

    Inženjer grafičke tehnologije treba biti kreativan i imati sklonosti za umjetničko izražavanje. Potrebne su razvijene tehničke sposobnosti i sposobnosti prostornog predočavanja. Poželjna je brzina uočavanja pojedinosti, oblika, odnosa među površinama, boja i nijansi. Inženjer grafičke tehnologije treba imati dobar vid na blizinu i mora dobro razlikovati boje i njihove nijanse. Poželjne su i dobre organizatorske sposobnosti i vještina ostvarivanja dobre suradnje s ljudima, osobito za one grafičke inženjere koji organiziraju rad velikih pogona.

Osposobljavanje

    Inženjeri grafičke tehnologije školuju se na grafičkom fakultetu. Studij traje 5 ili 8 semestara. Nakon 5 semestara stječe se zvanje grafičkog inženjera, a nakon 8 semestara zvanje diplomiranog inženjera grafičke tehnologije. Nakon završene prve godine studija budući diplomirani inženjeri grafičke tehnologije mogu odabrati usmerenje dizajna grafičkih proizvoda.

Zapošljavanje

    Inženjeri grafičke tehnologije zapošljavaju se u raznim granama grafičke industrije – od proizvodnje papira i kartona, grafičko-informativne izdavačke djelatnosti do knjigoveštva i kartonažerske proizvodnje.

Bliska zanimanja

    Inženjeru grafičke tehnologije srodna su zanimanja grafičkih tehničara svih profila. Bliska su i zanimanja inženjera kemijske tehnologije, djelomice i strojarskog inženjera.