Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Inženjeri zaštite na radu

Opis posla

    Inženjeri zaštite na radu vode računa o čovjekovoj sigurnosti u radu. U radnoj okolini mnogi utjecaji djeluju na zdravlje i sigurnost radnika. Posljedice nepovoljnih uvjeta rada jesu povrede na radu, profesionalne bolesti, opterećenje radnika, dugotrajna izbivanja s radnog mjesta, troškovi za poslodavca. Prilagođivanjem radne okoline čovjeku i prilagođivanjem čovjeka radnoj okolini inženjeri zaštite na radu nastoje smanjiti neugodne opasnosti na radu i ublažiti njihove posljedice.
    Inženjeri zaštite na radu utvrđuju postupke, metode i sredstva za zaštitu na radu. Zaštita na radu obvezna je i propisana zakonima. Inženjeri zaštite na radu primjenjuju zakonska pravila na raznim područjima ljudske djelatnosti, u svakodnevnim prilikama. U svakom poduzeću, osobito onom gdje se javljaju različite opasnosti ili štetnosti u radnom procesu, stručnjaci za zaštitu na radu utvrđuju, propisuju, pišu pravilnike, upute i postupke kojih se moraju pridržavati radnici da bi mogli raditi bez opasnosti za svoj ili tuđi život ili zdravlje.
    Inženjeri zaštite na radu proučavaju mehaničke izvore opasnosti te smišljaju i postavljaju zaštitne naprave, naprave za daljinsko upravljanje, naprave za blokiranje opasnih dijelova, kako bi se smanjila opasnost da se radnik za strojem ozlijedi. Vrlo su česte nezgode nastale rukovanjem ručnim alatom: čekićima, kliještima, svrdlima, odvijačima, turpijama i drugim. Inženjeri zaštite na radu nadziru ispravnost alata, propisuju radne postupke i pravila prenošenja i rukovanja alatom te uporabu osobnih zaštitnih sredstava prilikom rada ručnim alatom (rukavice, zaštitne naočale, čvrste cipele i drugo). Pri kretanju u radnom prostoru postoje opasnosti od padova s visine. Padovi se mogu izbjeći konstrukcijom stuba, ljestava, skela, prijelaza, ograda. Stručnjaci za zaštitu na radu obilaze pogone, pregledavaju opasna mjesta i propisuju načine i vrste zaštite prilikom rada na visini. Kad je riječ o teškim tjelesnim naprezanjima, propisuju i način rada s teretima, ali i pomoćna sredstva kao što su poluge, dizalice, ručne dizalice i druga pomagala koja zamjenjuju ljudski rad.
    Inženjeri zaštite na radu mjere i nadziru razinu buke u industrijskim pogonima, propisuju zaštitna sredstva za zaštitu od buke. Nadziru i mjere štetna zračenja, nepovoljne mikroklimatske uvjete i vibracije. Za sve nepovoljne uvjete propisuju zaštitnu odjeću, obuću i drugu opremu, prate da li radnici tu opremu rabe, prate vijek trajanja i zamjenu zaštitne opreme. Stručnjaci za zaštitu na radu dužni su osposobljavati radnike, obrazovati ih i provjeravati znanje i vještine radnika iz zaštite na radu te o tomu voditi potrebnu evidenciju.
    Vrlo važan dio njihova rada jest zaštita okoliša: vode, zraka i tla. Inženjeri zaštite na radu propisuju pravila sigurnosti i paze kako se pravila o zaštiti okoliša primjenjuju. Na kraju prikupljaju podatke, sistematiziraju, statistički obrađuju, analiziraju ih i pišu izvještaje. Neki stručnjaci za zaštitu na radu rade u inspektoratima i inspekcijskim službama koje su odgovorne za nadzor zaštite na radu, državnim službama i ministarstvima ili nezavisnim agencijama koje se bave provođenjem i obrazovanjem za zaštitu na radu.

Radni uvjeti

    Inženjeri zaštite na radu dio radnog vremena provode u nepovoljnim uvjetima, jer nadziru, mjere, provjeravaju stanje sigurnosti na radu u različitim industrijama ili radnim procesima. Oni provode vrijeme u buci, neugodnoj mikroklimi, uz isparavanje para i plinova, na otvorenom, u zagušljivom prostoru, katkada na visini, u zoni zračenja. U svom radu moraju surađivati s različitim ljudima. Nadziru, pomažu, popravljaju, a kojiput i zabranjuju rad, što nije uvijek ugodna dužnost.

Poželjne osobine

    Za uspjeh u ovom zanimanju poželjno je imati smisla za tehničke i mehaničke probleme, sklonost za njihovo rješavanje te dobro snalaženje u prostoru, uz predočavanje prostornih odnosa. Dobro pismeno i usmeno izražavanje te uvjerljivost u nastupu su također poželjne vještine. Potrebna je bar prosječna razina komunikativnosti, suradnički mentalitet i sklonost prema timskom radu. Pedantnost, savjesnost, odgovornost i uvjerljivost nužne su osobine.

Osposobljavanje i napredovanje

    Inženjeri zaštite na radu mogu se školovati na Višoj školi za sigurnost na radu u Zagrebu. Nakon studija, koji traje pet semestara, stječe se zvanje inženjera zaštite na radu. U tijeku je postupak za osnivanje Visoke tehničke škole za sigurnost na radu pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Za sada zainteresirani za visoko školovanje studiraju u susjednim državama.
    Inženjeri zaštite na radu obično se specijaliziraju za određeno područje ili određenu industriju. Nakon višegodišnjeg rada mogu postati specijalisti za jedno područje ili više njih. Zaštitom na radu bave se i inženjeri drugih tehničkih struka. Oni uz svoju osnovnu struku moraju svladati područje zaštite na radu.

Bliska zanimanja

    Ovom su zanimanju slična zanimanja inženjera strojarstva, inženjera elektrotehnike, kemičara.