Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Inženjeri šumarstva

Opis poslova

Inženjeri šumarstva    Inženjeri šumarstva rukovode iskorištavanjem šuma – bogatstva što se prostire na 43% površine Republike Hrvatske. Njihov je osnovni zadatak iskorištavanje šuma, a da se pri tome što manje narušava prirodna ravnoteža. Oni određuju koja će se stabla i kada sječi. Stoga moraju redovito osiguravati dovoljnu količinu drvne građe za drvnu industriju. Inženjeri šumarstva većinom rade u javnim poduzećima za upravljanje šumama, jer se u Republici Hrvatskoj većina šuma tretira kao javno ili državno dobro. Inženjeri šumarstva označuju stabla koja će trebati posjeći u određenom roku – bilo zbog bolesti, bilo zbog potrebe drvne industrije. Oni organiziraju i nadziru pošumljivanja, prskanje pesticidima, pomažu lovočuvarima te, općenito, pokušavaju očuvati okoliš. Pregledavaju šumu da bi utvrdili pojave bolesti te ih na vrijeme spriječili. Moguće promjene na tlu, u vodi i na stablima potrebno je laboratorijski provjeriti. Zbog toga često surađuju s kemičarima i biolozima, a i sami moraju poznavati rad u laboratoriju.
    U svom poslu upotrebljavaju alate za mjerenje visine, volumena i dijametra stabala. U ovom poslu sve je veća upotreba kompjutora za pohranjivanje i analizu podataka dobivenih zračnim ili satelitskim snimanjem te podataka dobivenih s tla. Snimanje iz zraka potrebno je za označavanje većih šumskih površina na kartama i otkrivanje različitih pojava u korištenju šuma.
    Inženjeri šumarstva vrlo često kontaktiraju s vlasnicima privatnih šuma zbog korištenja njihovih šuma i plaćanja naknada za korištenje njihova drvnog bogatstva. Često kontaktiraju i s predstavnicima drvne industrije i pred-stavnicima organizacija i ustanova za zaštitu okoliša. Inženjeri šumarstva mogu raditi i u laboratorijima i institutima za očuvanje šuma i upravljanje šumama.

Radni uvjeti

    Radni uvjeti za inženjera šumarstva mogu biti različiti. Iako često rade sami, isto tako često kontaktiraju s vlasnicima šuma, lovočuvarima, državnim službenicima, pripadnicima grupa za očuvanje okoliša. Neki rade u zatvorenom, u uredima, laboratorijima, zavodima. S druge strane, rad može biti fizički zahtjevan, praktički bez radnog vremena. Mnogi inženjeri šumarstva rade na terenu, izloženi klimatskim nepogodama, a kojiput i u rijetko naseljenim područjima. Moraju prelaziti velike razdaljine kroz šumu. Izlažu se opasnostima boreći se protiv požara, poplava i sličnih nepogoda.

Poželjne osobine

    Ovo je zanimanje prikladno za one koji vole rad u prirodi i snalaženje u prostoru. Zbog čestih kontakata s drugim osobama, često sukobljenih interesa, moraju biti komunikativni i spremni donositi važne odluke. Zbog fizičke težine posla trebaju biti dobro fizički pripremljeni i spremni podnositi vremenske nepogode. Rad u laboratorijima i institutima zahtijeva visoku analitičnost i preciznost. Poželjno je poznavati rad s kompjutorima i fotografiranje. Snalaženje u prostoru vrlo je važna osobina za to zanimanje.

Osposobljavanje

    Treba završiti četverogodišnji studij šumarstva na Šumarskom fakultetu u Zagrebu čime se stječe zvanje diplomirani inženjer šumarstva. Potrebno je dobro poznavati biologiju, a posebno botaniku i ekologiju. Studij uključuje mnogo praktičnog rada i rada na terenu.

Bliska zanimanja

    U svom poslu inženjeri šumarstva surađuju s inženjerima drvne tehnologije, šumarskim tehničarima i lovočuvarima. Upravljanjem, korištenjem i zaštitom prirodnih izvora bave se i inženjeri agronomije i biolozi – posebno ekolozi i botaničari.