Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Šumarski tehničari

Opis poslova

Šumarski tehničari    Šumarski tehničar radi na uzgoju, zaštiti, uređivanju i iskorištavanju šuma. U radu na uzgoju šume i na pošumljavanju šumarski tehničar, po uputama inženjera šumarstva, a u određenim okvirima i samostalno, utvrđuje uvjete i mogućnosti uzgoja šume. Ti su uvjeti: vrsta tla i klima, mogućnosti i razlozi uzgoja pojedinih vrsta šume te mogućnosti iskorištavanja. Tako šumarski tehničar prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja, utvrđuje njegovu veličinu, vrste šumskih kultura i zajednica te njihovo stanje. On prikuplja podatke o vrstama i populaciji drveća, mogućim bolestima i oštećenjima šuma, opasnostima od požara i sl. Na temelju tih elemenata predlaže načine uzgoja i iskorištavanja.
    Šumarski tehničar prikuplja sjeme i radi na uzgoju sadnica. Nadzire njihov razvoj i eventualne pojave bolesti ili štetnika. Predlaže i provodi mjere zaštite sadnica, kao i šume uopće. Same radove na pošumljavanju, čišćenju i sječi drveća najčešće obavljaju pomoćni i priučeni radnici ili pak radnici koji su školovani (ili osposobljeni) za rad sa određenim strojevima koji se rabe u šumarskim radovima. Njihovim radom najčešće rukovodi šumarski tehničar. U tom slučaju on planira izvođenje radova, određuje i označuje dijelove šume koji su predviđeni za sječu, proračunava količinu drva koja će se dobiti sječom, planira gradnju šumskih cesta, organizira rad, normira rad, planira potrebne strojeve i alat, prati i nadzire provedbu. Posebno je zadužen za provođenje mjera sigurnosti na radu. Šumarski tehničar može obavljati i određena laboratorijska ispitivanja, a obavlja i neke administrativne poslove u šumarijama.
    Šumarski tehničar mora poznavati funkciju i mogućnosti različitih strojeva i alata koji se upotrebljavaju u šumarskim radovima. I sam se pritom služi dijelom alata (npr. sjekira, manja motorna pila), no uglavnom se služi različitim mjernim alatom i instrumentima, a u nekim situacijama i laboratorijskom opremom.

Radni uvjeti

    Šumarski tehničar najveći dio svojega rada obavlja u šumi, to znači na otvorenom, u prirodi. Takvi su uvjeti, doduše, zdravi, ali nekomforni i naporni. Vrlo često, da bi došao do mjesta gdje se poslovi obavljaju, mora putovati terenskim vozilima, pa i pješačiti na većim udaljenostima i po bespućima. U određenim fazama rada, npr. sječe drveća, grube obradbe i izvlačenja, izložen je opasnostima čak i od težih povreda, a posebno valja naglasiti njegovu odgovornost za sigurnost drugih radnika koji obavljaju šumske radove.

Poželjne osobine

    Za šumarskog je tehničara potrebno dobro zdravlje i dobra opća tjelesna kondicija. Poželjne su i organizatorske sposobnosti. Međutim, presudno je pri odabiranju ovog zanimanja da čovjek voli prirodu, posebno šumu, i da prihvaća specifične uvjete života i rada u šumi.

Osposobljavanje 

    Školovanje za šumarskog tehničara traje četiri godine i obavlja se u šumarskim školama. Takve su škole danas u Karlovcu, Otočcu, Virovitici, Slavonskom Brodu i Kaštel Štafiliću Nehaju. Školovanje se može i nastaviti, uglavnom na Šumarskom fakultetu. 

Zapošljavanje i napredovanje

    Šumarski tehničari zapošljavaju se u šumarstvu, tj. šumskim gospodarstvima i šumarijama. U poslu mogu napredovati do položaja rukovoditelja šumskog radilišta.

Bliska zanimanja

    Šumskom tehničaru bliska su zanimanja: poljoprivredni tehničar i drvodjeljski tehničar. Srodna su mu i zanimanja u eksploataciji šuma i gruboj obradbi drva (npr. drvosječa), koja su mu najčešće izravno podređena. Najbliže zanimanje više razine jest inženjer šumarstva.