Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Stručnjaci za organizaciju rada

 

Opis poslova

    Svijet u kojem živimo jest svijet organizacije. Od najranije mladosti do poodmakle dobi čovjek je uključen u neku vrstu organizacije u kojoj provodi veći dio svog vremena. Organizacija je svojstvo složenog sustava čiji su dijelovi međusobno povezani i funkcionalno usklađeni, tako da djeluju kao cjelina. Dobra usklađenost sustava posebno je važna u radnim organizacijama. Radna organizacija funkcionira da bi se ostvarili zajednički ciljevi svih članova. Upravo zbog toga šira primjena organizacije vezana je uz industrijske i poslovne sustave.
    Stručnjaci za organizaciju rada projektiraju organizaciju nekog složenog sustava u kojemu se nalaze ljudi, tehnologija, procesi, predmeti rada, sirovine, proizvodi. To znači da utvrđuju složenost organizacije (poduzeća, sektore, službe), pravila ponašanja unutar sustava (pravilnici, postupci, procedure, upute, dokumenti) i formalne odnose (hijerarhija, ovlasti, odgovornosti, uloge, zadaci). Stručnjaci za organizaciju analiziraju postojeće stanje organizacije, dijagnosticiraju problematične točke i predlažu promjene u organizaciji, ovisno o promjenama u proizvodnji, poslovanju ili tržištu. Ovisno o tipu poslovnog procesa, određuju vertikalnu strukturu: rukovodne razine, razine odgovornosti, ovlasti. Stručnjaci za organizaciju rada propisuju pravila poslovanja i tijekove poslovne dokumentacije. Stručnjaci za organizaciju rada surađuju u timovima prilikom analize radnih mjesta, kada određuju vrste i količine posla koji se obavljaju u jednoj radnoj grupi ili na određenom radnom mjestu. Prilikom izradbe modela za vrednovanje rada utvrđuju važnost određenog posla za ukupan poslovni proces uspoređivanjem različtih poslova u organizaciji.
    U svojem radu primjenjuju statističke metode, analiziraju podatke i informacije, dijagnosticiraju, vrednuju, sintetiziraju. Pritom moraju upoznati različite dijelove proizvodnog ili poslovnog procesa, jer je upravo njihovo međusobno djelovanje predmet njihova rada. Najčešće se zapošljavaju u većim poslovnim sustavima, tvornicama, vojsci, policiji, upravi, a u posljednje vrijeme u nezavisnim agencijama za poslovno savjetovanje, gdje kao vanjski suradnici ili konzultanti rade na projektima organizacijskog razvoja i organizacijskih promjena.

Radni uvjeti

    Stručnjaci za organizaciju rada svoj posao obavljaju u uredima. Dio radnog vremena katkada provode u proizvodnim pogonima, kako bi na licu mjesta promatrali, opažali i bilježili podatke o radim mjestima ili tehnološkom procesu. U velikim organizacijskim sustavima, gdje su česte organizacijske promjene, radi se u vremenskom škripcu s velikim brojem suradnika. Zbog toga kojiput rade pod većim psihološkim pritiskom.

Poželjne osobine

    Stručnjaci za organizaciju trebali bi biti komunikativne osobe, sposobne za suradnju s brojnim suradnicima, kooperativni, spremni na kompromis, trebali bi se dobro pismeno i usmeno izražavati, imati sklonost prema analitičkom i sintetičkom radu. Vrlo je važno da imaju dobru opću naobrazbu, da su svestrani, pedantni i marljivi.

Osposobljavanje i napredovanje

    Stručnjaci za organizaciju rada bili su unatrag nekoliko godina ekonomisti, inženjeri, psiholozi, pravnici, sociolozi i drugi stručnjaci društvenih i tehničkih struka koji su poslijediplomskim osposobljavanjem ili na postdiplomskom studiju stekli interdisciplinarna znanja potrebna za ovo zanimanje. Unatrag nekoliko godina organizacija se može studirati u Varaždinu na Fakultetu organizacije i informatike kao četverogodišnji studij. Budući da je riječ o interdisciplinarnoj znanosti, nužno je svladati osnove i usavršavati se na sljedećim područjima: ekonomika, financije, računovodstvo, marketing, pravo, uprava, informatika, različite tehnologije – ovisno o proizvodnom sustavu, psihologija, sociologija.
    Početnici u zanimanju bave se snimanjem dijelova poslovnog procesa ili manjih organizacijskih cjelina (organizator – analitičar). S dužim radnim iskustvom i osposobljavanjem može se prijeći na organiziranje složenijih poslovnih procesa. Najviša razina u zanimanju jest samostalno projektiranje kompleksnog organizacijskog sustava.

Bliska zanimanja

    Stručnjaci za organizaciju u svojem se poslu koriste znanjima, vještinama i metodama drugih zanimanja. U tom smislu ovo je zanimanje donekle slično zanimanjima inženjera, ekonomista, psihologa, sociologa.