Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Agenti za prodaju nekretnina

Opis poslova

Agenti za prodaju nekretnina nezavisni su poslovni ljudi koji uz novčanu naknadu prodaju nekretnine ili ih iznajmljuju za druge. Kupnja, kao i prodaja bilo koje vrste nekretnina (kuće, stana, poslovnog prostora), nije samo velik i vrlo važan događaj u životu svakog pojedinca nego je i složena transakcija. Upravo zato ljudi koji prodaju ili kupuju ne-kretnine najčešće u tomu traže pomoć agenata za prodaju nekretnina. Ovi profesionalci dobro poznaju tržište nekretninama u svojem djelokrugu. Oni znaju koje će stambeno područje najbolje odgovarati željama i financijskim mogućnostima njihovih stranaka. Dobro poznaju porezne i druge zakone, važne za kupnju, odnosno prodaju, nekretnina. Agenti djeluju kao pregovarači između kupca i prodavača. Pri sklapanju poslova agenti često informiraju svoje stranke o zajmovima kojima mogu financirati kupnju. Organiziraju sastanke kupca i prodavača na kojima se dogovaraju o svim detaljima transakcije i na kojima kupci nekretnine postaju njezini novi vlasnici (u slučaju kupnje), odnosno počinju rhtmolagati nekretninom (u slučaju unajmljivanja). Povremeno agenti preuzimaju odgovornost za administraciju vezanu uz transakciju, ali tim se dijelom posla najčešće bave pravnici. Agenti se, također, najčešće brinu o reklamiranju vlasništva za čiju su prodaju ili iznajmljivanje zaduženi. Prije no što potencijalnim kupcima pokaže određenu nekretninu, agent se s njima sastane kako bi prikupio iscrpne informacije o tomu kakav tip nekretnine klijenti žele, kao i kolike su im financijske mogućnosti. Nakon toga agent im pokaže nekoliko nekretnina za koje smatra da bi mogli zadovoljiti njihove zahtjeve. Budući da je kupnja nekretnine vrlo važan događaj u životu svakog čovjeka, agenti se sa svojim klijentom sastaju i po nekoliko puta, kako bi se točno utvrdilo što klijent želi. U odgovoru na strankina pitanja, agent naglašava sve one činjenice koje mogu biti bitne u izboru nekretnine: npr. mlade obitelji koje traže dom upozorava na blizinu dobre škole ili velike zelene površine (pogodne za djecu), pri traženju poslovnog prostora ističe blizinu parkinga i sl. Ako su pregovori o cijeni nužni, agent mora slijediti upute svog klijenta i pokušati postići najbolju cijenu. Pošto što su i prodavač i kupac potpisali ugovor, agentov je zadatak da se pobrine da svi uvjeti ugovora budu ispunjeni do unaprijed određenog datuma. Ako se prodavač npr. obavezao da u stambeni prostor uvede centralno grijanje, agent se mora pobrinuti da prodavač tu obavezu i ispuni. Prodavač mora izvršiti i sve eventualne popravke, odnosno preinake, do dogovorenog datuma, inače se ugovor otkazuje. Iako o brojnim detaljima vezanim uz prodaju ili iznajmljivanje nekretnina vode brigu pravnici, agenti za prodaju nekretnina moraju provjeriti je li sve obavljeno točno i na vrijeme. Zadaci agenta za prodaju nekretnina nisu ograničeni isključivo na samu prodaju nekretnina. Velik dio svog radnog vremena provode pronalazeći nekretnine za prodaju. Puno vremena provode telefonirajući i provjeravajući informacije koje ih dovode do potencijalnih prodavača. Nakon toga često ih i osobno posjećuju. Nakon što određene nekretnine uvrste u “kataloge prodaje”, agenti ih uspoređuju s drugim nekretninama na tržištu (ili onim nedavno prodanim) kako bi im odredili tržišnu vrijednost. Većina agenata prodaje stambene kuće i stanove, dok se malo njih specijaliziralo za prodaju drugih tipova nekretnina (npr. poslovne prostore). Svako područje rada zahtijeva specifično znanje. U prodaji stambenih prostora agenti moraju znati lokacije škola, javnog prijevoza, dućana i sl. Agenti sve češće u svom poslu rabe osobna računala, koja im omogućuju brzo i točno snalaženje među potrebnim podacima.

Radni uvjeti

Iako agenti za prodaju nekretnina uglavnom rade u uredima, dio vremena provode izvan njih – pokazujući klijentima nekretnine, analizirajući imovinu koja se prodaje, istražujući stanje na tržištu, sastajući se s potencijalnim prodavačima i kupcima te obavljajući niz ostalih dužnosti. Agenti najčešće nemaju fiksno radno vrijeme, a rade više od 40 sati na tjedan. Većina je poduzeća za prodaju nekretnina mala, često ih čini samo jedna osoba. Veća poduzeća mogu imati i do desetak zaposlenih. Nekretnine se prodaju i iznajmljuju u svim dijelovima zemlje, ali koncentracija je puno veća u urbanim područjima ili onim područjima gdje dolazi do naglog porasta populacije.

Poželjne osobine

Poželjno je da agenti za prodaju nekretnina budu komu-nikativne osobe, u odnosima s klijentima nenametljive, ali pouzdane i uvjerljive. Osobe koje se bave prodajom nekretnina moraju dobro poznavati lokalno područje.

Osposobljavanje

U prosjeku osobe koje se počinju baviti ovim poslom nešto su starije nego na većini ostalih područja. Često je ovaj posao interesantan umirovljenicima zbog fleksibilnog radnog vremena i mogućnosti dodatne zarade. Početnici najčešće sve praktične htmekte posla uče od iskusnih agenata za prodaju nekretnina. Potrebno je poznavanje rada na računalu. Nema posebne škole za ovo zanimanje. Pojedinci ulaze u ovu profesiju s različitim obrazovnim i profesionalnim iskustvima. Veći dio agenata regrutiran je iz ekonomskih zanimanja, ali i udio mladih ljudi koji su tek diplomirali sve je veći. Na ovom je području korisno poznavanje financija, računovodstva, ekonomije i nekih drugih, uglavnom ekonomskih, predmeta. Dakle, iako fakultetsko obrazovanje nije nužno za poslovanje agenata, ono postaje sve korisnije.

Bliska zanimanja

Sva zanimanja posredovanja u prodaji, kao što su agenti osiguranja, komercijalisti, trgovci u veletrgovini, akviziteri i sl.