Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Agenti osiguranja

Opis poslova

Agenti osiguranja prodaju pojedincima ili poduzećima police osiguranja koje im omogućuju zaštitu od raznih vrsta gubitaka. Mnogi ljudi svoj prvi kontakt s osiguravajućim društvom imaju upravo preko agenta osiguranja. Ovi profesionalci pomažu pojedincima, obiteljima i poduzećima da izaberu policu osiguranja koja najbolje štiti njihove živote i zdravlje, ali i automobile, nakit, osobne vrijednosti, namještaj, kućanske aparate, poduzeća i druge oblike vlasništva. Agenti pripremaju izvještaje, održavaju popise podataka i u slučaju nastanka štetnog događaja pomažu osiguravajućem društvu da isplati osiguranika. Specijalisti za skupne police mogu pomoći poslodavcu da svoje zaposlenike osigura, pri čemu oni policu osiguranja otplaćuju u mjesečnim obrocima koji im se oduzimaju od plaće. Agenti osiguranja mogu raditi za određenu agenciju ili kao nezavisni agenti koji rade za nekoliko osiguravajućih društava istodobno (osiguravajući brokeri). Agenti osiguranja najčešće su ekskluzivnim ugovorom vezani za određeno osiguravajuće društvo. U Hrvatskoj se u posljednje vrijeme javljaju i brokeri osiguranja. Brokeri osiguranja ne prodaju osiguranje ni za koje određeno osiguravajuće društvo, nego osiguravaju svoje klijente u osiguravajućem poduzeću koje nudi najbolje uvjete. Ovakav sistem prodaje osiguranja na domaćem se tržištu tek uvodi. Tek je nekoliko osiguravajućih društava sklopilo ugovore s pojedincima koji omogućuju takav sustav poslovanja. No može se pretpostaviti (na osnovi primjera zapadnih zemalja) da će broj brokera rasti te da će se ovakav sustav poslovanja proširiti i po Hrvatskoj. Agenti osiguranja prodaju jednu policu ili više različitih vrsta polica osiguranja: životno, imovinsko, zdravstveno, invalidsko, mirovinsko i rentno osiguranje (u okviru kojeg npr. roditelji uplaćuju osiguranje, koje kasnije njihovu djetetu omogućuje školovanje). Dakle, ovisno o uvjetima same police, ona može biti sastavljena tako da osigura mirovinu, novac za školovanje djece ili neke druge povlastice. Agenti životnog osiguranja specijaliziraju se u prodaji osiguranja koje se isplaćuje nakon osiguranikove smrti ili ako on doživi tešku ozljedu. Agenti osiguranja mogu se specijalizirati i za imovinsko osiguranje (šteta na bilo kojoj vrsti vlasništva). Takva vrsta osiguranja štiti osiguranike od financijskih gubitaka uzrokovanih automobilskom nesrećom, požarom, krađom ili bilo kojom povredom imovine. Ovaj tip osiguranja pokriva i kompenzaciju radnika, odgovornost proizvoda ili osiguranje liječničke odgovornosti. Mnogi agenti životnog ili imovinskog osiguranja prodaju i police osiguranja koje pokrivaju liječničke ili bolničke troškove ili gubitak prihoda izazvan bolešću ili ozljedom. Većina agenata osiguranja bavi se prodajom životnog osiguranja, dok se manji dio specijalizirao u prodaji osiguranja odgovornosti (npr. osiguravanje automobila). Agenti osiguranja dobivaju mnogo novih slučajeva preporukom, zato je važno da održavaju redovite odnose sa svojim klijentima. Stjecanje zadovoljnog kruga klijenata, koji će agenta preporučiti drugim potencijalnim klijentima, ključ je uspjeha u ovom poslu.

Radni uvjeti

Samo se malen dio agenata osiguranja bavi prodajom osiguranja profesionalno, kao jedinim poslom. Većini je ovaj posao izvor dopunske zarade. Ova činjenica uvelike određuje uvjete njihova rada. Oni koji se time bave profesionalno većinom rade u malim uredima, kontaktirajući s klijentima i osiguravajući informacije vezane uz police osiguranja. Većinu radnog vremena, međutim, provode izvan ureda, obilazeći klijente i sklapajući poslove. Najčešće rade za minimalni iznos plaće, a glavni su im izvor dohotka provizije koje dobivaju pri sklapanju svakog posla. Uglavnom sami odlučuju o rhtmoredu radnog vremena i često zbog radnog vremena svojih klijenata rade popodne i vikendom. Mnogi rade više od 40 sati na tjedan. U Hrvatskoj trenutačno ima između 15 i 20 tisuća agenata osiguranja (zaposlenih u dvadesetak osiguravajućih društava). Geografski su podjednako rhtmoređeni po svim dijelovima Hrvatske (nisu koncentrirani isključivo u gradovima).

Poželjne osobine

Agenti osiguranja trebali bi biti otvoreni, samouvjereni, disciplinirani, spremni na rad i sposobni za dobru komunikaciju s klijentima. Moraju biti kadri zadobiti klijentovo povjerenje. Budući da uglavnom rade bez nadzora nadređenih, agenti osiguranja moraju znati dobro organizirati svoje vrijeme te preuzimati inicijativu u pronalaženju novih stranaka.

Osposobljavanje

Osiguravajuća društva pri zapošljavanju agenata osigu-ranja daju prednost onima s fakultetskom naobrazbom, iako ona nije uvjet. U ovom su poslu sposobnost prodaje i iskustvo važniji od formalne naobrazbe.

Bliska zanimanja

Sva ona zanimanja u kojima se prodaju financijske usluge ( agenti za prodaju nekretnina, financijski savjetnici i drugi). Uz to, neki prodavači koji uz svoj proizvod ujedno prodaju i policu osiguranja za njega (npr. prodavači velikih brodova). Po poželjnim osobinama bliska su im zanimanja komercijalistai trgovačkih predstavnika.