Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Akviziteri

Opis poslova

Akviziteri su trgovci koji proizvode svoje kompanije prodaju prezentirajući ih potencijalnim kupcima. Pri prodaji sve većeg broja različitih proizvoda ili usluga uvodi se sistem takozvane osobne prodaje. Posuđe, vitamini, kozmetika i drugi proizvodi već se neko vrijeme i u Hrvatskoj prodaju na ovaj način. Osobe koje obilaze domaćinstva i u kućama pred-stavljaju i prodaju proizvode zovu se akviziteri. Glavna je odlika ovog posla u tomu što potencijalni kupci proizvoda koji se prodaje ne dolaze sami do prodajnih mjesta. Upravo obrnuto, akviziteri pronalaze ljude i pokušavaju ih zainteresirati za proizvod te ga, ako u tomu uspiju, prodati. Osnovna zadaća akvizitera jest da prezentacijom upozna ljude s proizvodom koji prodaje. Dakle, velik dio radnog vremena provodi ugovarajući i organizirajući prezentacije. Prezentacije proizvoda gotovo se uvijek odvijaju u obiteljskim domovima potencijalnih kupaca, a prisustvuje im domaćinova obitelj i prijatelji. Pri organiziranju prezentacije prvi je zadatak akvizitera naći potencijalnog kupca u čijem će se domu ona održati. Do domaćina prezentacije akviziteri dolaze na razne načine: obilazeći prijatelje, bivše kupce, goste na već organiziranim prezentacijama, odnosno snalazeći se na sve načine kojima mogu uvjeriti eventualne kupce da budu domaćini. Nakon što je prezentacija ugovorena, akviziter organizira sve detalje vezane uz posao. Poduzeće čije proizvode prodaje definira elemente prezentacije (na primjer, broj ljudi koji sudjeluje unaprijed je određen). Na samoj prezentaciji akviziter pokazuje proizvod, priča o njemu, daje potanke tehničke informacije vezane uz proizvod, navodi cijenu, uvjete prodaje i tomu slično. Ovisno o proizvodu koji se prodaje, katkada prezentacije uključuju upotrebu samog proizvoda (npr. ako se prodaje posuđe, prezentacija uključuje i kuhanje hrane, čime se najbolje pokazuju svojstva proizvoda). Pošto je prezentacija gotova, akviziter prima narudžbe od prisutnih i ugovara nove prezentacije kod eventualno zainteresiranih. Prodaja počinje mnogo prije nego što se ostvari fizička komunikacija između prodavača i kupca. Prodavač mora pripremiti odgovarajuću prodajnu atmosferu na mjestu prodaje (urediti ambijent, pripremiti prezentaciju), mora sebe dobro pripremiti, mora znati o proizvodu bar toliko koliko i kupac. Sve češće je prodavač i stručni savjetnik. Suvremeni akviziter, nadalje, prije nego što krene u akciju prodavanja obavi istraživanje, nastojeći saznati što više o kupcu, svojoj konkurenciji, situaciji na tržištu. Na kraju će nastojati saznati što više i o međuodnosu proizvoda i potencijalnog kupca, prije svega u smislu eventualnih prijašnjih iskustava kupca s proizvodom ili poduzećem. Ta iskustva mogu biti pozitivna ili negativna – razumljivo je da će tomu prilagoditi svoj nastup. U obavljanju posla prodavača to će mu povećati djelotvornost i skratiti vrijeme. Pošto se u fazi pripreme upoznao s kupcem i s proizvodom te nakon što je u prvoj fazi razgovora saznao kupčeve potrebe, dobar prodavač demonstrira i prezentira proizvod tako da ne ističe njegova svojstva ili karakteristike, nego prednosti, koristi, vrijednost za konkretnog kupca. U suvremenoj osobnoj prodaji bitno je da prodavač vjeruje u proizvod koji prodaje. Povjerenje u vlastito poduzeće i njegove proizvode osnova je za povjerenje u sebe samoga. Upornost u istraživanju, postavljanju pitanja, stvarnom zanimanju za kupca i njegove potrebe nerijetko će otkriti i nove prodajne mogućnosti: druge proizvode za istog kupca ili druge kupce za isti proizvod. Sam tok prezentacije obično je vrlo detaljno utvrđen. Prezentacija se uglavnom dijeli na tri dijela: na pripremu, izvođenje i rezultate. Priprema uključuje ugovaranje prezentacije, i to ili izravno preko rođaka, prijatelja ili poznanika, ili posredno, na samoj prezentaciji. Nakon ugovaranja potrebno je odrediti termin prezentacije te pripremiti kovčege, uzorke, prodajne mape i sav drugi materijal. Izvođenje prezentacije uključuje organizaciju prostora u kojem se ona obavlja. U ovoj je fazi važno i iscrpno poznavanje teksta prezentacije, kao i proizvoda. Akviziter mora biti dobro upoznat i s uvjetima prodaje i cijenom. Domaćin prezentacije uvijek za svoj trud dobiva određenu nagradu (nešto iz asortimana proizvoda koji se prodaje). Kao rezultat dobro obavljene prezentacije akviziter ugovara nove prezentacije, dobiva nove preporuke, nove suradnike te, naravno, prodaje svoj proizvod. Osim poslova vezanih uz samu prezentaciju i prodaju proizvoda, akviziteri imaju i niz drugih dužnosti. Oni vode potpunu dokumentaciju prodaje (ovisno o poduzeću, ta se dokumentacija razlikuje). Vođenje dokumentacije omogućuje detaljno praćenje prodaje. Zadatak je akvizitera, također, da prisustvuje tjednim, mjesečnim i kvartalnim sastancima na kojima se analizira rad svakog akvizitera i cijele grupe, a rhtmravlja se i o povećanju uspješnosti rada. Akviziteri se posebno upozoravaju na praznike i druge datume kada ljudi manje kupuju, kako bi uložili veće napore da se izbjegne pad prodaje. Neka razdoblja u godini pogoduju prodaji nekih vrsta proizvoda, na što treba posebno pripaziti.

Radni uvjeti

Većina akvizitera bavi se ovim poslom kao dopunskim izvorom zarade uz neki drugi posao. Mnogi se umirovljenici bave akviziterskim poslom i na taj način povećavaju svoj kućni budžet. Samo se mali broj ljudi ovim poslom bavi kao jedinim poslom (uglavnom akviziteri koji su napredovali na hijerarhijskoj ljestvici, pa osim uobičajenog akviziterskog posla treniraju i nadgledaju druge akvizitere). Proizvođači koji na ovaj način prodaju svoje proizvode obećaju svojim akviziterima dobre uvjete rada, veliku mogućnost zarade, nesmetano rhtmolaganje vremenom, a često i dodatnu stimulaciju za postizanje rezultata u prodaji (npr. skupe darove). Radno vrijeme potpuno ovisi o vlastitoj organizaciji posla. Usprkos činjenici da je radno vrijeme fleksibilno, akviziteri moraju tjedno održati određen broj prezentacija. Radi se uglavnom u domaćinstvima u kojima se održavaju prezentacije. Velik dio vremena akviziteri provode na putu.

Poželjne osobine

U stvaranju novih kupaca i zadržavanju postojećih prodavač će biti uporan; on će njegovati svoj renome, reputaciju, dobro mišljenje o sebi u svojoj poslovnoj okolini, prije svega gradeći o sebi sliku pouzdanog, točnog, povjerljivog poslovnog čovjeka, koji uvijek drži svoja obećanja. Njegova komunikativnost, druželjubivost i kretanje u poslovnim krugovima stvarat će mu nove kupce. Vrlo je važno da akviziter bude komunikativna osoba. U međuljudskim odnosima mora biti nenametljiv, ali uvjerljiv. Potrebna je određena doza samouvjerenosti, savjesnosti i dosljednosti. Strpljivost i upornost vrlo su važne za akvizitere, kao – uostalom – i za sve trgovce. Akviziteri moraju biti fizički zdravi (velik dio radnog vremena provode na nogama), a u prodaji nekih proizvoda i fizički snažni.

Osposobljavanje

Za obavljanje ovog posla zasad nije potrebna nikakva formalna naobrazba. Akviziteri, uglavnom, moraju imati položen vozački ispit, jer se prodaja obavlja po cijeloj zemlji. Najčešće se od njih zahtijeva posjedovanje vlastita automobila. Poduzeća pri zapošljavanju akvizitera najčešće zahtijevaju dostupnost telefonom.

Bliska zanimanja

Sva trgovačka zanimanja slična su akviziterskom: prodavači, agenti osiguranja, komercijalisti i trgovački predstavnici.