Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Dileri i brokeri u bankarstvu i financijama

Opis poslova

Dileri i brokeri u bankarstvu i financijamaDiler je trgovac vrijednosnim papirima koji kupuje i prodaje vrijednosnice u svoje ime, tj. u ime tvrtke u kojoj radi i za njezin račun. On zarađuje na razlici u cijeni po kojoj kupuje i po kojoj prodaje pojedine vrijednosnice. Osim trgovanja vrijednosnim papirima, dileri trguju na domaćem tržištu novca, tržištu deviza, tržištu banknota i plemenitih kovina. Osnovni posao dilera sastoji se u tome da prate i izvještavaju o ponudama na raznim tržištima, obavljaju kupnju i prodaju vrijednosnica ili drugih roba, predlažu ugovaranje i ugovaraju kupnju i prodaju, sudjeluju u postupku kotacije vrijednosnog papira, kalkuliraju troškove kupnje i prodaje, plasiraju i pribavljaju sredstva na tržištu, prate kretanja kamatnih stopa na tržištu.Broker, mešetar ili tržišni posrednik obično nije vlasnik predmeta trgovine koji kupuje ili prodaje, nego nastupa kao agent kupca ili prodavatelja i za svoju uslugu zaračunava proviziju. Brokeri se specijaliziraju za trgovanje dionicama, obveznicama ili robom. Moraju biti registrirani i opunomoćeni od strane tržišta (burze) na kojoj trguju. Broker je anglosaksonski naziv, u Njemačkoj se naziva makler, a u Francuskoj courtier. Broker, dakle, posreduje u transakcijama na tržištu kapitala, tržištu novca, tržištu roba ili raznim drugim tržištima, izvješćuje o ponudi i potražnji i izvršenim transakcijama, izrađuje ugovore o zastupanju, informira korisnike o stanju vrijednosnog papira, sudjeluje u postupku kotacije vrijednosnog papira. Razvojem tržišta dolazi do spajanja funkcije brokera s funkcijom dilera i u posljednje vrijeme ta se dva pojma poistovjećuju. Njihovo radno vrijeme započinje nešto prije otvaranja tržišta na kojem su registrirani i opunomoćeni, a završava nakon zatvaranja tržišta za taj radni dan pisanjem izvješća. Osnovni alat u poslu im je računalo s mrežnim priključkom na tržište preko kojeg prate kretanja i obavljaju sve navedene poslove. Moraju reagirati brzo i uglavnom samostalno. Dio radnog vremena provode u učenju i usavršavanju te upoznavanju s najnovijim procedurama i trendovima na tržištu, kao i načinima trgovanja vrijed-nosnicama, novcem ili robom. Računalom dobivaju izravan uvid u kretanje cijena robe kojom trguju, što im omogućuje izravno poduzimanje određenih akcija (kupnje ili prodaje). Broker i dileri uglavnom su zaposleni u bankama, tržištima novca i brokerskim kućama. Transakcije koje obavljaju dileri i brokeri goleme su i izražavaju se u milijunima kuna. I brokeri i dileri dužni su voditi registar ili dnevnik poslova i usluga koje su obavili.

Radni uvjeti

Dileri i brokeri rade isključivo u radne dane, dakle od ponedjeljka do petka, tj. kada su otvorena i kad rade tržišta na kojima su registrirani. Rade uglavnom u jednoj smjeni od jutarnjih do popodnevnih sati. Obično su smješteni u sobama koje su opremljene vrhunskim računalima i sredstvima komunikacije, s jednim kolegom ili nekoliko njih koji se bave sličnim poslom. Njihov posao zahtijeva stalnu kontrolu, visoku pozornost i usmjerenost na posao, brzo i pravilno reagiranje, samostalnost, odlučnost i odgovornost u donošenju odluka.

Poželjne osobine

Pri zapošljavanju ili, bolje rečeno, odabiru osoba za poslove dilera i brokera prednost imaju oni s dobro razvijenim analitičkim načinom razmišljanja, oni koji uspješno barataju brojevima i imaju razvijene komunikacijske vještine. Dileri i brokeri ne smiju zazirati od velikih količina novaca, jer posao koji rade podrazumijeva trgovanje milijunskim iznosima. Oni moraju biti obazrivi, precizni, usredotočeni na detalje, samostalni i sigurni u sebe, ali se ne smiju precijeniti. Moraju biti i dovoljno čvrsti i znati se oduprijeti otporima i iskušenjima. U svojem poslu moraju pokazati punu samo-inicijativnost i odgovornost. Zbog vrlo napornog i stresnog posla preporučuje se da dileri i brokeri budu osobe mlađe od 35 godina. Vrhunsko znanje engleskog jezika u ovom se poslu podrazumijeva.

Osposobljavanje

U prosjeku osobe koje se počinju baviti ovim poslom nešto su starije nego na većini ostalih područja. Često je ovaj posao interesantan umirovljenicima zbog fleksibilnog radnog vremena i mogućnosti dodatne zarade. Početnici najčešće sve praktične htmekte posla uče od iskusnih agenata za prodaju nekretnina. Potrebno je poznavanje rada na računalu. Nema posebne škole za ovo zanimanje. Pojedinci ulaze u ovu profesiju s različitim obrazovnim i profesionalnim iskustvima. Veći dio agenata regrutiran je iz ekonomskih zanimanja, ali i udio mladih ljudi koji su tek diplomirali sve je veći. Na ovom je području korisno poznavanje financija, računovodstva, ekonomije i nekih drugih, uglavnom ekonomskih, predmeta. Dakle, iako fakultetsko obrazovanje nije nužno za poslovanje agenata, ono postaje sve korisnije.

Bliska zanimanja

Sva zanimanja posredovanja u prodaji, kao što su agenti osiguranja, komercijalisti, trgovci u veletrgovini, akviziteri i sl.