Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Telekomunikacijski monteri i tehničari za telekomunikacije

Opis poslova

Telekomunikacijski monteri i tehničari zaTelekomunikacijski monteri obavljaju poslove vezane za proizvodnju, održavanje i upotrebu telekomunikacijskih vodova i opreme. Montiraju i održavaju električne komunikacijske sustave i kućnu pretplatničku tehniku. Postavljaju zračne i kablovske vodove i montiraju telekomunikacijsku opremu u mrežama. Montiraju i održavaju antenske uređaje, provjeravaju stanje pretplatničkih vodova te poslužuju razdjelnike centrala. Tehničari za telekomunikacije nadgledaju polaganje, montažu i ugrađivanje telekomunikacijskih kabela i mreža korisnika. Montiraju telefonske i telegrafske pretplatničke centrale te antene i antenske sustave. Vode, nadgledaju i pripremaju izgradnju jednostavnijih telekomunikacijskih instalacija i mreža te pripremaju podatke za planiranje razvoja, izgradnje i remonta objekata, mreža i instalacija. Osim navedenih poslova, tehničari za telekomunikacije sudjeluju u operativnoj i tehnološkoj pripremi proizvodnje telekomunikacijske i signalno-sigurnosne opreme. Tu prikupljaju podatke za daljnje planiranje proizvodnje, normiranje materijala, određivanje vremena proizvodnje te uporabe određenih pribora i uređaja.

Radni uvjeti

Oba se posla dijelom obavljaju na otvorenom, a dijelom u zatvorenim prostorima. Telekomunikacijski monter u zatvorenom obavlja poslove montaže i održavanja uređaja, dok postavljanje vodova i montiranje antenskih uređaja radi na otvorenom. Tehničar za telekomunikacije obavlja poslove projektiranja i pripreme u uredu, a postavljanja vodova i antenskih uređaja vani. Poslovi na otvorenom obavljaju se bez obzira na vremenske prilike. Poslovi zahtijevaju veliku pokretljivost, a radi se najčešće u stojećim i drugim položajima. Često se radi na terenu, što rezultira putovanjima, a katkada je moguć i rad noću, najčešće u obliku dežurstva.

Poželjne osobine

Zaposleni na ovim poslovima moraju imati razvijen tehnički smisao i dobru spretnost ruku i prstiju. Tjelesno moraju biti prilično izdržljivi, pogotovo za poslove postavljanja vodova i montaže antenskih sustava. Osobe koje su osjetljive na isparavanja pri lemljenju ne mogu obavljati neke od poslova montera i tehničara za telekomunikacije.

Osposobljavanje, napredovanje i zapošljavanje

Obrazovanje za ova dva zanimanja može se steći u srednjoj poštanskoj i telekomunikacijskoj školi. Obrazovni program za tehničara za telekomunikacije traje četiri godine, a za telekomunikacijskog montera tri. Tehničari mogu nastaviti školovanje na Prometnom fakultetu – smjer za poštansku i telekomunikacijsku tehniku. Razvitkom tehnologije u zadnje se vrijeme ubrzano šire i rastu i telekomunikacijski sustavi i potrebe za njima. Satelitska televizija i mobilna telefonija ušle su gotovo u svaki dom, a računalske mreže daju novu dimenziju komunikaciji i informiranju. Zato će svakim danom rasti i potreba za stručnjacima s ovog područja, a time i njihove mogućnosti zapošljavanja. No, s druge strane, njihova će količina i recentnost znanja morati biti adekvatne, što iziskuje više i šire obrazovanje ovog kadra.

Bliska zanimanja

To su zanimanja bliska po tomu što se koriste određenim znanjima iz područja elektrotehnike i obavljaju slične poslove montiranja, održavanja mreža, izgradnje objekata i sl. Tehničaru za telekomunikacije bliska su zanimanja tehničara za elektroenergetiku, tehničara za računalstvo, tehničara za elektroniku, dok su poslu telekomunikacijskog montera bliski poslovi elektromontera, elektroinstalatera i montera niskonaponskih instalacija.