Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Mehaničari industrijskih strojeva

Opis poslova

    Mehaničari industrijskih strojeva servisiraju i održavaju strojeve u industrijskim i obrtničkim radionicama. Njihov je zadatak da tvorničkim postrojenjima osiguraju pouzdan rad, kako bi se u njima mogla odvijati stalna proizvodnja.
    Mehaničari industrijskih strojeva instaliraju strojeve i postrojenja, ispituju ih i sudjeluju u njihovu uvođenju u pokusni i proizvodni rad. Bave se njihovim redovitim preventivnim pregledima i održavanjem prema uputama isporučioca te povremenim i generalnim remontima. Osim toga, mehaničari industrijskih strojeva sudjeluju i u planiranju nabave rezervnih dijelova. Zahvaljujući njihovu radu, strojevi u proizvodnim pogonima rade i omogućuju neprekidnu i uspješnu proizvodnju. Oni usko surađuju s inženjerima i tehničarima drugih profila. U radu se služe tehničkom dokumentacijom, a često rade po uputama nadređenih. Važno je da su u radu precizni i odgovorni, kako bi mogli otkriti eventualne kvarove pogonskih strojeva. Pravodobno otkriveni kvarovi znače uštedu pri popravcima, nabavi rezervnih dijelova i, dakako, kraći zastoj proizvodnje. Upravo preciznost u radu mehaničara industrijskih strojeva omogućuje optimalan razvoj proizvodnje u svim granama industrije.

Radni uvjeti

    Mehaničari industrijskih strojeva rade u obrtničkim radionicama, malim i velikim proizvodnim poduzećima te servisnim organizacijama. Rade u prosječnim mikroklimatskim uvjetima prostora, svjetla i prozračnosti kakvi vladaju u proizvodnim radionicama. U manjim servisnim radionicama radni su uvjeti povoljniji. Mehaničari su izloženi različitim umnim i fizičkim naporima.
    Mehaničari industrijskih strojeva barataju vrijednim materijalima, alatima i instrumentima, nadgledaju rad velikih proizvodnih postrojenja. Zato su odgovorni za velike materijalne vrijednosti (njihovom pogreškom može doći do potpunog zastoja proizvodnje). Osim toga, odgovorni su i za tehničku zaštitu sredstava, zaštitu svog zdravlja i života te zaštitu čovjekova okoliša.

Poželjne osobine

    Mehaničari industrijskih strojeva moraju imati razvijenu sposobnost rješavanja tehničkih problema i moraju lako razumijevati prostorne odnose. Važno je da su spretnih ruku i prstiju, u dobroj tjelesnoj formi, da dobro vide i da rhtmoznaju boje. Trebaju biti snalažljivi u radu, precizni i odgovorni. Ako rade u timu, poželjno je da vole surađivati s drugim ljudima.

Osposobljavanje

    Školovanje za industrijskog mehaničara traje tri godine. Industrijskim mehaničarom može se postati i doškolovanjem uz rad ili prekvalifikacijom. U nastavu su uključena teoretska predavanja i praksa. Nastava pokriva u prvom redu područja strojarstva, elektrotehnike i informatike. Važno je da se mehaničari industrijskih strojeva stalno usavršavanju, kako bi mogli svojim znanjem slijediti krupne tehničke i tehnološke promjene i kako bi znali popraviti najnovije i najmodernije strojeve.

Bliska zanimanja

    Zanimanja bliska mehaničaru industrijskih strojeva jesu finomehaničari, mehaničari alatnih strojeva, strojobravari, tehničari za finomehaniku, mehaničari poljoprivrednih strojeva te tehničari za mehatroniku.