Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Mehaničar poljoprivrednih strojeva

Opis poslova

    Mehaničari poljoprivrednih strojeva popravljaju i kontroliraju strojeve i uređaje koji se koriste u poljoprivredi i prodaju ih u specijaliziranim trgovinama. Rade u servisnim radionicama ili na poljoprivrednim imanjima te u trgovinama poljoprivrednih strojeva i poljoprivredne opreme.
    Mehaničari poljoprivrednih strojeva popravljaju poljoprivredne strojeve (traktore, kombajne i sl.) te nadziru njihov rad ili rad njihovih dijelova (npr. dizelskih motora, elektromotora, hidrauličkih i pneumatskih prijenosnih i kočnih sustava). Njihov je zadatak da detaljno pregledaju poljoprivredni stroj ili neki njegov uređaj i ustanove radi li sigurno i pouzdano. Pritom se služe suvremenim računalnim aparatima za ispitivanje rada strojeva. Ako otkriju neki kvar, popravljaju ga. Kad ga otklone, ponovo ispituju rad stroja, kako bi se uvjerili da je kvar otklonjen, a stroj siguran za upotrebu. Mehaničari poljoprivrednih strojeva katkada i prodaju poljoprivredne strojeve i uređaje. Tada kupcima pružaju informacije o strojevima, savjetuju ih o načinima njihove upotrebe i daju prijedloge za kupnju.

Radni uvjeti

    Mehaničari poljoprivrednih strojeva rade u pravilu u zatvorenim prostorima servisnih radionica za poljoprivredne strojeve. Ondje su zadovoljavajući mikroklimatski uvjeti. Ipak, prilikom čišćenja i održavanja strojeva mehaničari su izloženi djelovanju štetnih tvari, kao što su kemikalije, benzin, ulje i razne trave. U vrijeme intenzivnih sezonskih radova često rade prekovremeno. Mehaničari poljoprivrednih strojeva zaposleni u trgovačkim organizacijama i stranim predstavništvima imaju povoljnije radne uvjete. Katkada putuju i dio poslova obavljaju na otvorenom.
    Važno je spomenuti da se mehaničari poljoprivrednih strojeva služe u radu vrijednim aparatima i instrumentima. Zbog toga su odgovorni za materijalne vrijednosti. Odgovorni su i za tehničku zaštitu sredstava, zaštitu osobnog zdravlja i života te zaštitu radnog i ljudskog okoliša.

Poželjne osobine

    Mehaničari poljoprivrednih strojeva trebaju lako rješavati tehničke probleme i dobro razumjeti prostorne odnose. Važno je da imaju razvijenu spretnost prstiju i ruku, da normalno vide i da su u dobroj tjelesnoj formi. Za one koji rade u trgovačkim odjelima važno je da su ljubazni, komunikativni i uslužni.

Osposobljavanje

    Školovanje za mehaničara poljoprivredne mehani-zacije traje tri godine, a to se može postati i doškolovanjem uz rad i prekvalifikacijom. Školovanje obuhvaća sate teoretske i praktične nastave i temelji se na znanjima iz tehničkih, poljoprivrednih, strojarskih, elektrotehničkih i informatičkih područja. Iako mehaničari stječu potpuno obrazovanje u školi, dovoljno za samostalno popravljanje složenih poljoprivrednih strojeva, važno je da se ne-prestano usavršavaju i prate promjene u tehnici i tehno-logiji.

Bliska zanimanja

    Mehaničarima poljoprivrednih strojeva slična su zanimanja strojobravara, automehaničara, brodomehaničara i mehaničara industrijskih strojeva.