Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Brodomehaničari

Opis poslova

    Brodomehaničari popravljaju i održavaju brodske pogonske motore, prijenosnike pogona i propelere te opremu za pogon broda, navigacijsko upravljanje, grijanje i klimatizaciju. Brodomehaničari nadziru rad upravljačkih uređaja, uređaja za zaštitu vode, zraka i uže radne okoline. Brodomehaničari katkada rade i u proizvodnji dijelova i sklopova broda. Tada izrađuju ili održavaju metalne konstrukcije i oplate brodova, a brinu se i o rezervnim dijelovima. Neki iskusni majstori mogu raditi na poslovima propagande, savjetovanja i prodaje brodograđevnih proizvoda.
    Da bi uspješno obavili svoj posao, brodomehaničari moraju precizno kontrolirati rad uređaja o kojima se brinu, kako bi na vrijeme primijetili mogući kvar. Pritom se služe suvremenim aparatima za ispitivanje i računalnim testerima. Ukoliko ustanove kvar na nekom od uređaja, oni ga pomno prouče, jasno opišu i definiraju način njegova otklanjanja. Tada počinju otklanjati konkretan kvar. Kvar otklanjaju modernim alatima i strojevima, a katkada i ručno. Služe se metalnim, plastičnim, mineralnim i drugim materijalima. Pošto završe rad na uređaju, brodomehaničari ga moraju dobro ispitati, izvršiti sva potrebna ugađanja i provjeru njegova rada. Tek nakon uspješnog testiranja rada uređaja proces otklanjanja kvarova smatra se završenim. Većinu takvih nedostataka brodomehaničari ispravljaju za nekoliko sati, no katkada veći radovi na ventilima, cilindrima, ležajevima unutar motora traju i po nekoliko dana.
    Konkretni radni zadaci brodomehaničara ovise o mjestu na kojem su zaposleni. Brodomehaničari koji rade u malim servisnim i obrtničkim radionicama uglavnom servisiraju i održavaju manje brodske motore i pripadnu brodsku opremu. U brodogradilištima se izrađuju i održavaju čamci, brodovi, jahte, tankeri, ribarski, trgovački i teretni brodovi. Brodomehaničari zaposleni u brodogradilištima – osim što servisiraju i brodske motore i opremu – rade i na pregledima i popravcima dijelova broda. Oni koji rade u brodskim strojarnicama na plovidbi održavaju pogonske motore i postrojenja te automatizaciju upravljačkih uređaja na brodu.

Radni uvjeti

    Radni uvjeti brodomehaničara razlikuju se s obzirom na mjesto na kojem su zaposleni. Brodomehaničari zaposleni u radionicama, brodogradilištima i brodskim strojarnicama često rade izloženi buci i neudobnoj temperaturi. Njihov je posao tjelesno zahtjevan, jer često rade u pognutom položaju tijela, na povišenim mjestima, a katkada prenose i premještaju teže terete. Brodomehaničari koji rade na brodovima mnogo vremena provode na putovanjima. Katkada im probleme mogu stvarati loši vremenski uvjeti i oluje na moru. Oni zaposleni u trgovačkim organizacijama, stranim predstavništvima, odjelima osiguranja i sigurnosti u prometu imaju povoljnije radne uvjete.
    Prilikom obavljanja svojih poslova brodomehaničari dolaze u doticaj s vrijednim dijelovima i sklopovima, mjernim aparatima, alatima i napravama za montažu i rastavljanje dijelova, pa su za njih i odgovorni. Odgovorni su i za tehničku zaštitu sredstava, zaštitu osobnog zdravlja i života te za zaštitu radnog i ljudskog okoliša.

Poželjne osobine

    Brodomehaničari moraju biti zdravi i izdržljivi i moraju imati smisao za razumijevanje tehničkih problema. Važno je da imaju spretne ruke, dobar vid i sluh te da rhtmoznaju boje. Ne smiju biti alergični na kemijska sredstva koja rabe u radu. Poželjno je da su odgovorni, da vole raditi u timu i da su komunikativni.

Osposobljavanje

    Redovito školovanje za brodomehaničare traje tri godine u industrijskim i obrtničkim školama. Ipak, moguće je i obrazovanje uz rad doškolovanjem te prekvalifikacija iz nekog drugog srednjoškolskog zanimanja. Školovanjem se, osim općih znanja, stječu teorijska i praktična znanja iz tehničkih brodograđevnih, strojarskih, elektrotehničkih i informatičkih područja. Međutim, zbog krupnih i brzih tehnoloških promjena, brodomehaničari se moraju stalno usavršavati i upoznavati s novim tehnikama i tehnologijama.

Bliska zanimanja

    Poslovi brodomehaničara donekle su slični poslovima zrakoplovnih mehaničara, elektromehaničara, elektrotehničara, brodograđevnih i strojarskih tehničara.