Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Elektromehaničari

Opis poslova

    Elektromehaničari održavaju, popravljaju, montiraju i demontiraju električne strojeve i kućanske aparate. Mogu raditi u industrijskim postrojenjima ili voditi samostalan obrt. U industriji rade na sastavljanju niskonaponskih razvodnih uređaja, na pronalaženju i otklanjanju pogrešaka na serijskim proizvodima i na završnoj kontroli proizvoda. Sastavljaju i električne mjerne instrumente i baždare instrumente u serijskoj proizvodnji. Izrađuju elektrotehničke crteže i sheme te elektromehaničke sklopove uređaja i strojeva. Ručno obrađuju materijale sječenjem, rezanjem, savijanjem i turpijanjem. Mehaniziranim alatima pile, bruse i izrađuju provrte. Spajaju aparate lemljenjem, lijepljenjem, zavarivanjem i zakivanjem. Zaštićuju materijale od korozije.
    Mnogi elektromehaničari rade u uslužnoj djelatnosti, odnosno bave se servisiranjem kućanskih aparata. Aparati koje servisiraju dijele se na: termičke aparate i uređaje, rashladne aparate, strojeve za pranje i ostale manje kućanske aparate. Od termičkih aparata najzastupljeniji su štednjaci, glačala, aparati za grijanje vode i peći. Od rashladnih uređaja održavaju uglavnom hladnjake i zamrzivače. Popravljaju i strojeve za pranje rublja i posuđa, aparate za kavu i proizvodnju leda, miksere i ostalo.
    Kako bi ustanovili zašto neki kućanski aparat ne radi, elektromehaničari vrše razna ispitivanja u sklopu kojih pomno promatraju sistem, osluškuju pojavu čudnih zvukova, tekućina i vibracija ili bilo kakav znak koji bi mogao uputiti na uzrok kvara. Rastavljaju uređaj, kako bi pregledali unutrašnje dijelove i pronašli znakove istrošenosti ili korozije. Zbog velikog broja novih uređaja, služe se priručnicima ili vodičima koji im mogu pomoći u otkrivanju kvara. Provjeravaju mogućnost nastanka kratkog spoja u električnim sustavima. Za takvu provjeru služe se instrumentima: voltmetrima, ohmmetrima i ampermetrima. Nakon otkrivanja kvara popravljaju ili zamjenjuju motore, remenske prijenosnike, sklopke, prekidače, zupčanike i ostale dijelove. Kada rade s elektroničkim dijelovima, zamjenjuju elektroničke komponente. Učvršćuju, podmazuju, čiste i povezuju dijelove aparata. Za takve operacije treba im uobičajeni ručni alat: turpije, škare, lemilice, izolacijski materijal, kao i mjerni instrumenti za ispitivanje.
    Prilikom servisiranja kućanskih aparata odgovaraju na pitanja klijenata o održavanju i pravilnoj upotrebi kućanskih aparata. Često pred klijentima demonstriraju rad kućanskog aparata, npr. strojeve za pranje rublja. Pošto su popravili aparat i dali klijentu odgovarajuće informacije, ispisuju račun i naplaćuju svoju uslugu.

Radni uvjeti

    Elektromehaničari zaposleni u tvorničkim pogonima rade u zatvorenom prostoru. Prisutna je buka, prašina i slaba ventilacija. Moguć je smjenski rad. Obično naizmjenično stoje i sjede. Moraju se pridržavati mjera zaštite na radu. Ako rade u servisima za popravak kućanskih aparata, uglavnom se nalaze u tihim, prozračenim i pravilno osvijetljenim i prostorijama. Mnogi od njih rade na poziv klijenata, nose sa sobom alate, a dosta vremena mogu provesti na putu od servisa do klijenta. Naručioci njihovih usluga, osim privatnih osoba kojima je potreban popravak u kućanstvu, mogu biti ugostiteljske i trgovačke radnje, zatim uredi, bolnice, škole i druge ustanove. Kada stignu na odredište, mogu zateći različite uvjete, od čistih i ugodnih prostora do prljavih i neugodnih. Često moraju raditi u neugodnim položajima tijela, prilagođujući se položaju strojeva i aparata. Ako se pridržavaju mjera zaštite na radu, izbjegavaju moguće ozljede od udara električne struje i posjekotina te istegnuća.

Poželjne osobine

    Za elektromehaničara potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja osnovnih boja. Važno je imati i dobru spretnost ruku i prstiju te pokrete usklađene s vidnim podacima. Kandidati moraju imati sposobnost prostornog predočavanja i rješavanja tehničkih problema te dobru koncentraciju i preciznost u radu. Psihički izrazito nestabilne osobe, kao i osobe sklone alkoholizmu, nisu pogodne za ovo zanimanje. Pogodne su normalno intelektualno razvijene i emocionalno stabilne osobe.

Osposobljavanje

    Elektromehaničari se školuju u obrtničkim školama. Osposobljavanje za ta zanimanja traje tri godine. Upisu u programe osposobljavanja za ta zanimanja, osim provjere psihofizičkih sposobnosti, prethodi sklapanje ugovora o naukovanju s odgovarajućim poduzećem ili servisom koji zapošljava elektromehaničare. Uz liječničku potvrdu o psihofizičkoj sposobnosti za školovanje i ocjene završnih razreda osnovne škole, ugovor o naukovanju presudan je uvjet za upis u školu.
    Sve tri godine školovanja učenici naizmjenično provode po tjedan dana u školi i na praktičnoj nastavi. U školi se odvija teorijska nastava, koja se sastoji od temeljnih općih predmeta i stručnih predmeta nužnih za svladavanje samog posla. Za zanimanje elektromehaničara su ključni teorijski predmeti: elementi strojeva, elektrotehnički materijali, elektroničke komponente, električne instalacije i kućanski aparati. Na praktičnoj nastavi učenik uči praktičan dio posla i primjenjuje znanja stečena u školi, kako bi se osposobio za samostalan rad. Naučnik u početku samo pomaže iskusnom elektromehaničaru, odlazi s njim u urede i domaćinstva, a s vremenom dobiva sve složenije zadatke i radi sve samostalnije. Na kraju školovanja polaže se završni ispit, kojim elektromehaničari, rješavajući praktične probleme, dokazuju svoju osposobljenost za obavljanje posla. Prije odabira škole za takvo zanimanje treba imati na umu da određen broj upisanih učenika ne uspijeva završiti školovanje.

Zapošljavanje i zarade

    Prilikom naukovanja u elektromehaničarskom poduzeću ili servisu vlasnik servisa ili poduzeće nagrađuju učenike tako što im isplaćuju novčanu naknadu. Iznosi su novčane naknade koju učenici primaju različiti, a mogu varirati od sasvim simboličnog iznosa do iznosa prosječne plaće u struci. Postoje i mogućnosti veće zarade za prekovremeni rad. Ako učenik prilikom pohađanja praktične nastave pokaže visok stupanj sposobnosti i motivacije za rad, postoji mogućnost da se zaposli na istom mjestu. Ostali trenutačno zbog velike konkurencije imaju prosječne izglede za posao. Zbog zahtjeva zanimanja i uvjeta rada, određen se broj nakon završenog školovanja odlučuje za promjenu zanimanja. Oni koji ostanu raditi u zanimanju rade najprije kao pomoćnici u servisima i poduzećima ili se zapošljavaju u tvornicama. Nakon tri godine rada i položenog majstorskog ispita mogu otvoriti vlastiti obrt. Zarada vlasnika servisa ovisi o opsegu posla, dok su pomoćnici plaćeni fiksno ili po satu. Moguća je dodatna zarada za prekovremeni rad.

Bliska zanimanja

    Zanimanju elektromehaničara prema opisu poslova i načinu osposobljavanja bliska su zanimanja: elektroničara-mehaničara, elektroinstalatera i autoelektričara.