Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Grafičari slagari-monteri

Opis poslova

    Grafičar slagar-monter priprema slog za tiskanje prema dobivenom predlošku. Pri tomu slaže slova, strojno izrađuje olovne slogove, skenira, izrađuje elektronički slog, elektro-nički montira slike i tekst te ispisuje predloške na podloge pogodne za dalju reprodukciju.
    Postoje dvije osnovne tehnologije pripreme materijala za tisak: “vruća” i “hladna” . “Vruća” tehnologija uglavnom je već napuštena. U njoj se koristi tekuće olovo za strojnu izradbu olovnih slogova. Naknadnim ručnim slaganjem nastaje matrica predloška koja služi za strojni tisak. Danas je taj način rada uglavnom zamijenjen “hladnom” tehnologijom, koja se u najvećoj mjeri oslanja na kompjutore. Osnovni cilj rada slagara-montera u ovom slučaju jest ispis dobivenog predloška na paus, film ili folije. Prvo se skenerom dobiveni predložak – slika, fotografija, tekst – učitava u memoriju računala. Nakon toga se kompjutorski određuje izgled i veličina slova, tablice, fotografije i sve ono što se nalazi na predlošku. Tako nastaje elektronički slog. Slijedi faza kompjutorske montaže, spajanja unesenih elemenata. Takav grafički oblik, koji je kompjutorski usklađen s predloškom, slagar-monter ispisuje na paus ili foliju laserskim printerom, odnosno na film aparatom koji se naziva osvjetljivač.
    Ovisno o tehnologiji rada, grafičari slagari-monteri služe se raznim alatima, strojevima i priborom: tipometrom, strojoslagarskim strojem, matricama, olovnim slogom, tekućim olovom, kliještima, odvijačima, skenerom, kompjutorom, laserskim printerom i osvjetljivačem. U radu s kompjutorom vrlo je važan odgovarajući program (software) u kojem se radi.

Radni uvjeti

    Radi se u zatvorenoj prostoriji, pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti. U starim tehnologijama slaganja sloga prisutna je olovna prašina, pare i miris rastopljena olova. Ručni slagari rade stojeći, dok strojoslagari i slagari-monteri rade sjedeći. U radu po staroj tehnologiji postoji opasnost od trovanja olovnim parama te od opeklina rastopljenim olovom. Primjenom “hladne” tehnologije bitno su smanjene opasnosti i nesreće na radu, a učinkovitost je veća. Slagari-monteri koji se koriste suvremenim uređajima i tehnologijama nisu izloženi ovim nepovoljnim uvjetima.

Poželjne osobine

    Grafičari slagari-monteri trebaju imati razvijenu ručnu spretnost i spretnost prstiju. Moraju biti precizni i paziti na mnoge pojedinosti. Trebaju imati dobar vid na blizinu te dobro rhtmoznavati boje i njihove nijanse. Od slagara-montera očekuje se inventivnost i misaona fleksibilnost, brzo uočavanje oblika, boja, nijansi i svjetlina te sposobnost prostornog predočavanja.

Osposobljavanje

    Školovanje za zanimanje grafičar slagar-monter provodi se u grafičkoj školi i traje tri godine. Osim teoretskog obrazovanja, vrlo je važno stjecanje praktičnih vještina i poznavanje kompjutora. Moguć je nastavak školovanja za grafičkog tehničara.

Zapošljavanje

    Grafičari slagari-monteri zapošljavaju se u tiskarama. Posljednjih godina raste broj privatnih tiskara, što je stvorilo dodatne mogućnosti zapošljavanja.

Bliska zanimanja

    Grafičaru slagaru-monteru srodna su zanimanja grafičar reprofotograf i kemigraf, grafičar tiskar i grafički tehničar za izradu tiskovne forme.