Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Grafičari reprofotografi i kemigrafi

Opis poslova

    Grafičar reprofotograf i kemigraf prenosi fotografije, slike, tablice i tekstove na materijale pogodne za tiskovnu reprodukciju. Konačni proizvod njegova rada zove se tiskovna forma. Reprofotograf i kemigraf oblikuje tiskovni slog od ispisa predložaka koje je dobio od slagara-montera na pausu, filmu ili foliji. Presnimava tiskovni slog na ofsetnu ploču, koju zatim stavlja u kadu s razvijačem. Nakon određenog vremena, pod djelovanjem kemijskog procesa, nastaje tiskovna forma spremna za tiskovnu reprodukciju. Prema potrebi, reprofotograf i kemigraf u tamnoj komori presnimava i umnožava filmove. Od njihovih dijelova stvara kopirni predložak pogodan za razne tehnike automatizirane tiskovne reprodukcije.
    Grafičar reprofotograf i kemigraf služi se filmovima, folijama, pausima, kemikalijama, ljepljivom trakom, kadama za razvijanje, tiskovnim pločama i filmovima. Pri tome upotrebljava različitu aparaturu i pribor: reprodukcijsku kameru, kopirni stroj, montažni stol, tipometar, stroj za automatsko razvijanje.

Radni uvjeti

    Reprofotograf i kemigraf radi u zatvorenoj prostoriji, pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti, a prema potrebi i u tamnoj komori. Poslove obavlja stojeći. Izložen je isparavanju kemikalija i čestim promjenama svjetlo-tama. U tiskarama rad je organiziran serijski i, prema potrebi, u smjenama.

Poželjne osobine

    Reprofotograf i kemigraf treba imati dobru oštrinu vida, dobru adaptaciju vida na svjetlost i tamu, sposobnost razlikovanja boja i nijansi. Poželjna je dobra ručna spretnost i spretnost prstiju te sposobnost prostornog predočavanja. U poslu treba biti vrlo precizan, strpljiv i tjelesno pokretljiv.

Osposobljavanje

    Školovanje za grafičara reprofotografa i kemigrafa provodi se u grafičkoj školi i traje tri godine. Osim teoretskog znanja, stječu se i praktične vještine u školskim radionicama te redovitom praksom u tiskarama. Moguć je nastavak školovanja za grafičkog tehničara.

Zapošljavanje

    Grafičar reprofotograf i kemigraf zapošljava se u tiskarama. Posljednjih godina otvorilo se više privatnih tiskara koje su osigurale zaposlenje za više grafičara reprofotografa i kemigrafa.

Bliska zanimanja

    Grafičaru reprofotografu i kemigrafu srodna su zanimanja grafičar slagar-monter, grafičar tiskar i grafički tehničar za izradu tiskovne forme.