Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Grafičari tiskari

Opis poslova

    Grafičar tiskar pomoću tiskarskih strojeva tiska novine, stranice knjiga, plakate, prospekte, kataloge, reprodukcije slika i fotografija. Ovisno o stupnju usavršenosti tehnološkog procesa, razlikuje se nekoliko načina tiskanja: obični knjigotisak, ofsetni tisak, kompjutorski upravljani ofsetni tisak i digitalni tisak.
    U knjigotiskarskoj tehnici tiskar ulaže tiskovnu formu u knjigotiskarski stroj i nanosi u valjke potrebnu boju. Posebno pazi da postigne što veću sličnost boje zadanom uzorku. Pomoćni ulagač stavlja papir u poseban dio stroja i nadzire otisak. Tiskar kontrolira proces, boju, rad stroja i konačni proizvod. Prije svake promjene boje pere valjke i tiskovnu formu posebnom tekućinom.
    Ofsetna tehnika tiskanja danas je najprisutnija u cijelome svijetu. Grafičar tiskar stavlja dobivenu tiskovnu formu na tiskovni cilindar ofsetnog stroja. Nanosi boju u valjke, pazeći pri tomu da boje reprodukcije budu što sličnije predlošku. Potom stavlja papir u stroj i pokreće ga. Tiskar nadzire rad stroja, nakon svakog mijenjanja boje pere stroj i tiskovne ploče. U radu mu pomaže ulagač, koji kontrolira strojno uzimanje listova papira. U kompjutorski upravljanim ofsetnim strojevima nanošenje i kombiniranje boja tiskar obavlja kompjutorski.
    U digitalnom tisku kompjutorski formirani ispis predloška izravno se ubacuje u “memoriju” tiskarskog stroja. Kompjutor za pripremu ispisa predloška povezan je s tiskarskim strojem. Umjesto boja upotrebljava se toner. Primjenom ove tehnike skraćuje se priprema rada, postupak je ekonomičniji i jeftiniji, a rad grafičara tiskara fizički je manje naporan, ali intelektualno zahtjevniji.
    Ovisno o načinu tiskanja, grafičar tiskar služi se raznim alatima i strojevima: knjigotiskarskim strojem, mehaničarskim ključevima, čekićem, strojem za ofsetni tisak, rotacijskim strojem i kompjutorom. U radu upotrebljava različite materijale: papir, boju, sredstva za podmazivanje strojeva, tiskovne ploče i sredstva za pranje strojeva.

Radni uvjeti

    Rad se odvija u zatvorenoj prostoriji, pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti. U tiskarama je posao organiziran serijski i, prema potrebi, radi se u smjenama. Radi se stojeći, a često se dižu i teži tereti. Čuje se stalna jaka buka strojeva, osjeća se papirna prašina, miris boje te sredstava za čišćenje i podmazivanje strojeva. U ofsetnom i digitalnom tisku upravljanom kompjutorski tiskar radi u bitno povoljnijim radnim uvjetima, bez prisutnosti onečišćenja karakterističnih za knjigotiskarsku i klasičnu ofsetnu tehniku.

Poželjne osobine

    Grafičar tiskar treba imati dobru tjelesnu kondiciju, osobito ruku, nogu i kralježnice. Potrebna je dobra ručna spretnost i spretnost prstiju te razvijen smisao za rješavanje tehničkih problema. Poželjan je dobar vid na blizinu i posebno dobro razlikovanje boja i nijansi. Tiskar mora imati dobru sposobnost prostornog predočavanja te brzo uočavati detalje, oblike i odnose među površinama. Poželjna je i dobra misaona koncentracija te širok opseg pažnje. Tiskar mora biti uredan i precizan u radu, osobito u fazi miješanja boja. Poželjan je smisao za estetiku i kreativnost, a u radu s kompjutorski upravljanim strojevima potrebno je i poznavanje kom-pjutorskih programa.

Osposobljavanje

    Školovanje za grafičara tiskara traje tri godine u grafičkoj školi. Tijekom radnog vijeka mogu se usvajati nova znanja i praktične vještine za nove tiskarske tehnologije. Doškolovanje se provodi seminarima i tečajevima. Grafičari tiskari mogu nastaviti školovanje za grafičkog tehničara.

Zapošljavanje

    Grafičari tiskari zapošljavaju se u tiskarama. Posljednjih godina otvoren je veći broj privatnih tiskara u kojima se može naći zaposlenje.

Bliska zanimanja

    Grafičaru tiskaru srodna su zanimanja grafičar slagar-monter, grafičar reprofotograf i kemigraf te grafički tehničar za tisak.