Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Drvodjeljski tehničari

Opis poslova

    Drvodjeljski tehničari pripremaju i organiziraju pojedine faze obradbe drva i proizvodnje predmeta od drva. Uglavnom sudjeluju u obradbi građe, proizvodnji raznih ploča, obloga, pokućstva, glazbala, čamaca, drvne galanterije i drugih predmeta od drva ili zamjenskih materijala. Njihovo radno područje jest izradba tehničko-tehnološke dokumentacije, pod čime se razumijeva skiciranje, izradba i razradba nacrta, opisi rada, normiranje materijala i određivanje vremenskih norma. Osim toga, drvodjeljski tehničari daju upute neposrednim proizvođačima i nadziru poslove, a katkada i sami obavljaju pojedine radne operacije.
    Poslovi drvodjeljskih tehničara razlikuju se ovisno o djelatnosti u kojoj su zaposleni, a zapošljavaju se u drvnoj industriji, obrtništvu i građevinstvu. U drvnoj industriji i građevinstvu, gdje se izrađuju veće serije proizvoda, najviše rade na organizaciji poslova i razradbi nacrta, dok u obrtništvu više rade na izradbi nacrta, opisima poslova i prikupljanju dokumentacije, a rade i u neposrednoj proizvodnji.
    Drvodjeljski tehničari moraju dobro poznavati vrste i kakvoću drva i zamjenskih materijala, alate i strojeve za obradbu drva te mjerne instrumente koji se rabe u drvodjeljstvu.

Radni uvjeti

    Drvodjeljski tehničari manji dio svojih poslova obavljaju u uredu, a veći dio radnog vremena provode u neposrednoj proizvodnji. To su uglavnom tvorničke hale i radionice, građevine i obrtničke radionice. Izloženi su buci strojeva, prašini, a u građevinstvu i nepogodnim makroklimatskim uvjetima. Da bi se zaštitili od štetnih utjecaja, moraju primjenjivati osobna i tehnička zaštitna sredstva. Radni ritam drvodjeljskih tehničara uglavnom je slobodan i odmore uzimaju prema potrebi. Najčešće rade u jednoj smjeni, i to u prijepodnevnoj.

Poželjne osobine

    Drvodjeljski tehničari moraju imati opću tjelesnu sposobnost, dobru spretnost ruku i prstiju, dobar vid i sposobnost predočavanja prostornih odnosa. Za drvodjeljske tehničare koji rade na strojevima bitna je emocionalna stabilnost, a preosjetljivost na buku zapreka je radu na strojevima za obradbu drva.

Osposobljavanje i napredovanje

    Drvodjeljski tehničari osposobljavaju se u školama za tehnička, industrijska i obrtnička zanimanja, i to po četvero-godišnjemu programu. Nakon položenog završenog ispita školovanje mogu nastaviti na odgovarajućemu, srodnom fakultetu. U poslu se može napredovati rhtmoređivanjem na bolje rangirana i plaćena radna mjesta, a to su uglavnom organizatorska i poslovodna.

Zapošljavanje i zarade

    Drvodjeljski tehničari mogu se zaposliti u drvnoj industriji, obrtništvu i u građevinstvu. Mogu voditi i vlastiti obrt drvne struke. Ako se ne mogu zaposliti u tehničkom zanimanju, mogu se zaposliti u zanatskom zanimanju drvne struke (uz dodatno osposobljavanje ili bez njega), gdje se osjeća manjak stručnih kadrova. Zarade drvodjeljskih tehničara kreću se u visini zarada drugih zaposlenika iste stručne spreme. Zbog otežanih radnih uvjeta i deficitarnosti zanimanja, rad u proizvodnji pruža mogućnost dopunske zarade.

Bliska zanimanja

    Poslovi drvodjeljskog tehničara donekle su slični poslovima obrtničkih zanimanja drvodjeljske struke: stolara, tesara, graditelja glazbala, drvotokara, bačvara i kolara.