Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Ratari

Opis poslova

    Ratari uzgajaju poljske kulture: žito, lan, kukuruz, repu, konoplju i duhan. Rade na poljoprivrednim dobrima i privatnim imanjima. Pripremaju tlo za sijanje i sadnju oranjem, gnojidbom i natapanjem. U pripremljeno tlo siju žitarice i industrijsko bilje te sade povrće na oranicama. Prskanjem i zaprašivanjem (fungicidi i pesticidi) štite usjeve od bolesti i štetočina. Zrele usjeve žanju (žito, raž, ječam) ili ubiru (krumpir, kukuruz, repa, duhan), a zatim ih svrstavaju, pohranjuju i otpremaju na tržište. Obavljaju i jednostavnije poslove preradbe ratarskih proizvoda za industrijsku proizvodnju. Primjerice, melju žitarice (pšenica, žito) i skladište ih u silosima, strojno odvajaju zrno kukuruza od klipa i odvajaju sjemenke od stabljika. Mogu se zaposliti i u dijelovima industrijskog procesa obradbe ratarskih proizvoda npr. u šećeranama, uljarama i pekarama.

Radni uvjeti

    Najveći dio svoga posla ratari obavljaju na otvorenom. Katkada moraju raditi po lošem vremenu – kada pada kiša ili žari sunce. Radni dan ratara obično prelazi 8 sati. U vrijeme sezonskih poslova rade od zore do mraka, sve dok ne obave posao predviđen za taj dan. U svom poslu ratari se koriste alatima kao što su lopata, motika, srp, kosa, plug, vile, vaga i metar. Od strojeva služe se rhtmršivačima, drljačom, kultivatorom, sijalicom, sadilicom, žetalicom, kosačicom, razbacivačima gnojiva i motornim zaprašivačem. Za prijevoz uroda koriste se zapregom, kolima i kamionima. Posao obavljaju u radnom odijelu i gumenim čizmama, a prema potrebi nose i radne rukavice.

Poželjne osobine

    Ratari rade hodajući, sagibajući se i podižu težak teret. Stoga je njihov posao fizički naporan i zahtijeva tjelesno zdravlje, snagu i izdržljivost. Osobe koje biraju ovo zanimanje trebale bi imati dovoljno tehničkog znanja kako bi na licu mjesta obavili manje popravke strojeva i alata kojima se služe.

Osposobljavanje

    Ratari se školuju prema trogodišnjem srednjoškolskom programu. U Hrvatskoj takve programe nude srednje škole u Čakovcu, Donjem Miholjcu, Đ\akovu, Križevcima, Našicama, Slavonskom Brodu, Valpovu i Županji. Stručna praksa i vježbe nezaobilazan su dio školovanja za ovo zanimanje. No posao uspješno mogu obavljati i osobe koje su završile samo osnovnu školu. Ratari se mogu specijalizirati za uže područje rada nakon dvogodišnjeg radnog iskustva. Ako polože razlikovne ispite, mogu nastaviti školovanje i za poljoprivrednog tehničara.

Bliska zanimanja

    Zanimanju ratara donekle su slična zanimanja poljoprivrednog tehničara općeg smjera, vrtlara, stočara i poljoprivrednog tehničara biljne proizvodnje.