Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Vrtlari

Opis poslova

Vrtlari    Vrtlari uređuju vrtove, zelene površine, uzgajaju cvijeće i ukrasno bilje, održavaju i uzgajaju drveće. Lijepo uređen vrt ostavlja dobar dojam, ugodan je, a i povisuje cijenu zemljišta.
    Veće poslove obavljaju grupe vrtlara, koji uređuju prostore oko poslovnih zgrada, tvornica, parkova i drugih javnih površina. Oni slijede arhitektonske planove i na točno određenim mjestima sade drveće, živice, ukrasno grmlje ili cvijeće. Redovito kose i obnavljaju travnjake, gnoje i zaštićuju drveće i cvijeće, šišaju živice i grmlje te obrezuju grane stabala. Zamjenjuju uvele ili slomljene sadnice i, prema potrebi, zalijevaju biljke. Neke tvornice i ustanove koje posjeduju velike zelene površine imaju stalno zaposlenog vrtlara, dok ostali povremeno unajmljuju vrtlare za uređenje travnjaka, cvijeća, grmlja ili drveća. Postoje stalno zaposleni vrtlari koji uređuju sportske terene ili groblja. U privatnim vrtovima, koji su u pravilu manji vrtlari najčešće sade mladice drveća, kose travu ili su pozvani da izliječe bolesnu biljku. Kadkada osmišljavaju kako urediti neki vrt ili daju savjete koja bi vrsta bilja bila najprikladnija s obzirom na lokaciju, vrstu zemlje ili osunčanost.
    Osim poslova uređenja, održavanja i sadje, vrtlari obavljaju sve poslove u neposrednoj vrtlarskoj proizvodnji cvijeća, ukrasnog grmlja, drveća i sjemena. Rukuju strojevima i alatima za pripremu tla za uzgoj, alatima za gnojidbu, sjetvu i sadnju. Pripremaju biljke za prijevoz i otpremu na tržište. Vrtlari moraju poznavati alate, strojeve, opremu te drugi reprodukcijski materijal i njihovu primjenu. Od alata upotrebljavaju lopate, grablje, motike, pile, škare za šišanje živice i grmlja, motorne kosilice, motorne pile ili električne škare. Osim toga, trebaju rhtmoznavati vrste cvijeća, ukrasnog grmlja i drveća zbog pravilne njege i zaštite.

Radni uvjeti

    Mnogi su poslovi vrtlara sezonski i većinom se obavljaju u proljeće i ljeto, kada se čisti, sadi, kosi i šiša. Vrtlari rade na otvorenom po svakojakom vremenu. Katkada rade u vremenskom škripcu, kada moraju urediti okoliš za neko sportsko natjecanje ili važan događaj. Rade s pesticidima i ostalim kemikalijama, pa moraju primjenjivati mjere zaštite kako se ne bi doveli u opasnost. Koriste se motornim i električnim aparatima, a njihova nepravilna primjena može ostaviti trajne tjelesne posljedice, pa je stalan oprez nužan.

Poželjne osobine

    Vrtlari moraju voljeti prirodu, cvijeće i imati smisao za uređenje okoliša. Moraju imati razvijenu ručnu spretnost, fizičku kondiciju i razumjeti mehaničke odnose zbog lakše upotrebe alata. Vrtlari trebaju biti pouzdane osobe te motivirane i samostalne u obavljanju zadataka, jer često rade sami i bez nadzora.

Osposobljavanje i napredovanje

    Formalno obrazovanje u srednjim poljoprivrednim školama za zvanje vrtlara traje tri godine, a za zvanje poljoprivrednog tehničara-vrtlara četiri. Nakon završenog četverogodišnjeg školovanja pruža se mogućnost nastavka školovanja na poljoprivrednom fakultetu. Oba programa nude dostatno znanje za uspješno bavljenje vrtlarstvom ako učenik voli prirodu, ima smisla za uređenje zelenih površina i volju da se bavi ovim poslom. Dodatno obrazovanje s područja vrtlarstva većinom se stječe samostalno, vlastitim iskustvom, razmjenom informacija s kolegama ili iz stručnih knjiga i časopisa.

Bliska zanimanja

    Vrtlari većinu svog radnog vremena provode na otvo-renom, u dodiru s prirodom. Zanimanja koja su im po tomu slična jesu zanimanja radnika u rasadniku, šumara, ratara, stručnjaka za hortikulturu, voćara, vinogradara i vinara te poljoprivrednog tehničara.