Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Zrakoplovni inženjeri

Opis poslova

    Zrakoplovni inženjeri proučavaju tehničku dokumentaciju i prate pouzdanost pojedinih dijelova zrakoplova te u skladu s tim izdaju mehaničarima naloge za rad. Mogu se specijalizirati za rad na zrakoplovima i motorima (inženjeri ZIM), ili za instrumente i radijsku elektroniku te za autopilote (inženjeri IRE).
    Zrakoplovni inženjeri proučavaju tehničku dokumentaciju zrakoplova, koja omogućuje korisnicima da se upoznaju sa svim tehničkim pojedinostima. Na osnovu izvještaja mehaničara i naputaka proizvođača predlažu načine za održavanje i popravljanje zrakoplova te izmjene u kabini zrakoplova koje pridonose udobnosti putnika. U skladu s tim izdaju radne naloge mehaničarima. Katkada, ako je popravak vrlo složen, rade i izravno na zrakoplovu. Neke opsežne provjere na motoru zrakoplova koje se vrše periodički mogu obavljati samo inženjeri (linijski inženjer).
    Inženjeri prate stanje komponenti zrakoplova i zrakoplova u cjelini i u skladu s tim nalažu provjeru ili zamjenu dijelova. Uz pomoć računala i statističkih postupaka vode preciznu statistiku svakog pojedinog dijela, prije svega radi izračunavanja trajnosti i pouzdanosti. O tomu katkada izvješćuju proizvođača. Prate kvarove na zrakoplovu i analiziraju ih. Kojiput predlažu nove načine rješavanja problema. Inženjeri odabiru i nabavljaju potrošne dijelove, a dio su tima prilikom kupnje zrakoplova. Zrakoplovni se inženjeri u svom radu služe računalom, za koje katkada izrađuju programe u skladu s potrebama pojedinih evidencija i baza podataka.

Radni uvjeti

    Zrakoplovni inženjeri uglavnom rade osam sati radnim danom, najčešće u jutarnjoj smjeni. Većina zrakoplovnih inženjera radi u uredima, sjedeći veći dio radnog vremena. U svom radu služe se računalom. Neki tzv. linijski inženjeri rade izravno na zrakoplovu i u radu se služe mehaničarskim alatom i preciznim instrumentima. Oni su izloženi istim uvjetima kao i aviomehaničari, a to znači buci, vibracijama, štetnim ispušnim plinovima, radu na visini.

Poželjne osobine

    Zrakoplovni inženjeri moraju biti intelektualno zrele osobe s razvijenim smislom za razumijevanje mehaničkih odnosa i složenih tehničkih problema. Moraju se bez teškoća služiti brojevima i biti spremni na stalno usvajanje novih znanja. Važno je da su sistematični te da odgovorno pristupaju svome poslu.

Osposobljavanje

    Kompanije zapošljavaju inženjere koji su završili strojarski ili elektrotehnički fakultet te one koji su završili višu zrakoplovnu školu usmjerenja ZIM i IRE. Nakon završenog strojarskog fakulteta mogu se kandidirati za pripravnika za inženjera ZIM, a nakon elektrotehničkog fakulteta za pripravnika za inženjera IRE.
    Izobrazbu nakon zapošljavanja organiziraju školski centri zrakoplovnih kompanija i školski centri proizvođača zrakoplova. Inženjeri stječu znanja o tehničkim podacima koji su specifični za neki zrakoplov i njegove sustave. Nakon tri godine rada na pojedinom zrakoplovu stječu uvjete za dozvolu za taj tip zrakoplova. Dozvolu izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza nakon uspješno položenog teorijskog i praktičnog ispita.

Zapošljavanje i zarade

    Ima dosta kandidata koji su zainteresirani za rad i školovanje u zrakoplovstvu, a konkurencija je prilikom zapošljavanja jaka. Manji broj novih radnih mjesta otvara se povećanjem broja zrakoplova u zemlji. Odlazak već zaposlenih na druga radna mjesta ili u mirovinu otvara zanemarivo male mogućnosti za zapošljavanje. U Hrvatskoj je krajem 1996. godine bilo zaposleno stotinjak zrakoplovnih inženjera. Plaće inženjera su dva do tri puta veće od prosjeka u zemlji, a rastu s godinama iskustva.

Bliska zanimanja

    Srodna su druga složenija tehnička zanimanja, kao npr. inženjeri elektrotehnike, strojarski inženjeri i inženjeri brodogradnje.