Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Vozači tramvaja

Opis poslova

Vozači tramvaja    U nekoliko hrvatskih gradova putnici se u gradskom prijevozu služe tramvajima – šinskim vozilima na električni pogon, najčešće s prikolicom. Vozači tramvaja upravljaju tramvajima, a povremeno prodaju i karte putnicima. Tramvajem upravljaju pomoću nekoliko upravljačkih uređaja, kao što su elektropokretač, ručica kočnice i dr. Voze na određenoj liniji gradom u kružnoj vožnji, zaustavljajući se na svakoj tramvajskoj stanici, kojih u gradu ima mnogo. Tako oni prilikom vožnje stalno pokreću i zaustavljaju tramvaje, a zbog udobnosti i sigurnosti putnika trebaju to činiti pažljivo i polako. Posebnim uređajem na svakoj stanici otvaraju i zatvaraju vrata i čekaju da se svi putnici sigurno iskrcaju i ukrcaju. Katkada izlaze iz vozila da bi polugom prebacili skretnicu ili da bi otkvačili liru zbog eventualne vožnje unatrag.
    Vozači tramvaja voze u gustom gradskom prometu. Samo kojiput su im tračnice odvojene od ostalog prometa ili je po njima zabranjen drugi promet, što mnogi vozači automobila ne poštuju. Zato u uvjetima gradske gužve vozači tramvaja teško održavaju vozni red, koji je određen striktnim vremenima polazaka s krajnjih stanica.
    Za cijele vožnje vozači tramvaja stalno prate kretanja ostalih vozila i pješaka te stanje na semaforu. U skladu s primljenim informacijama prilagođuju vožnju promjenjivim uvjetima i nastoje izbjeći prometnu nesreću. Kako im tračnice određuju smjer kretanja, vozači tramvaja nemaju mnogo mogućnosti za izbjegavanje nesreća. Gotovo im je jedina mogućnost pravodobno zaustavljanje tramvaja, što nije jednostavno zbog težine tramvaja (najčešće s jednom prikolicom, ali i s dvjema), odnosno zbog inercije koju imaju tako teška vozila. Takva ograničena mogućnost izbjegavanja nesreća izvor je stresa za vozače tramvaja.
    Prilikom vožnje vozači su u radiovezi s kontrolorima prometa, koji ih u slučaju prometnih potreba mogu prebaciti na drugu liniju. Vozači tramvaja radiovezom mogu pozvati i dežurne servisere da im u vozilu poprave sitniji kvar ili pozvati dežurnu službu da odvuče tramvaj u spremište ako je kvar teži. Ako ne kasne, na krajnjim stanicama stoje 2-3 minute, upisuju vrijeme dolaska tramvaja i kontroliraju vrijeme vožnje prema voznom redu, koji je određen u minutu. Pri preuzimanju tramvajskog vozila ujutro u spremištu vozači moraju provjeriti ispravnost vozila, osobito s gledišta sigurnosti. Pri preuzimanju vozila na krajnjim stanicama prethodni vozači upozoravaju ih na eventualne neispravnosti vozila. Na kraju radne smjene moraju napraviti obračun prodanih karata, predati novac i izvještaj o problemima i zakašnjenjima u prometu, ako ih je bilo.

Radni uvjeti

    Radno vrijeme vozača tramvaja jest oko sedam sati na dan s vrlo kratkim odmorima od nekoliko minuta na krajnjim stanicama. Rade nedjeljom i praznikom, prosječno šest dana u tjednu. Kako se gradski promet odvija gotovo 24 sata, vozači tramvaja rade u smjenama. Svoj rhtmored rada mijenjaju gotovo svaki dan, a smjene ili počinju jako rano ujutro, ili završavaju kasno noću, ili su čak dvodijelne kako bi se pokrila potreba prijevoza putnika u vrijeme kad većina ljudi odlazi na posao ili se s njega vraća. Takav neritmičan rhtmored rada te rad nedjeljom i praznikom stvara poteškoće u odmaranju, spavanju i prehrani, a otežava i uobičajene društvene aktivnosti, posebno u obitelji. Međutim, za razliku od drugih vozača, vozači tramvaja ne izbivaju od kuća više dana, pa mogu više biti s obitelji. Rad vozača u tjelesnom je pogledu lagan, ali ga napornim čini stalno isti položaj tijela. Radi se u relativno skučenom prostoru u kojem ima buke i vibracija, a zimi i hladnoće, što ovisi od starosti i tipu tramvaja. U svom radu vozači su relativno samostalni. Sami odlučuju o tempu i načinu vožnje, ali se moraju pridržavati voznog reda, prometnih propisa i uputa prometnih kontrolora. Vožnja noću i u lošim vremenskim uvjetima zahtijeva povećanu koncentraciju. Gradske ulice nisu dovoljno osvijetljene da bi se dobro vidjeli pješaci, a po kiši i snijegu otežano je zaustavljanje.
    Zanimanje vozača tramvaja rizično je zanimanje: moguće su prometne nesreće, pa i takve za koje ne mora biti kriv vozač tramvaja. Kako su tramvaji uvijek puni putnika, a u gradu ima puno pješaka i drugih vozila, moguće su velike ljudske žrtve i materijalna šteta. Zbog moguće odgovornosti i krivnje vozači tramvaja mogu i krivično odgovarati.

Poželjne osobine

    Zanimanje vozača tramvaja zahtijeva zdrave osobe koje nemaju poteškoća s vidom. Uz to je potrebno da vozač tramvaja bude emocionalno stabilan, otporan na stres te smiren i odgovoran u poslu. Samo takva osoba može predvidjeti opasnosti i smanjiti rizik od prometne nesreće. Posao vozača tramvaja zanimljiv je za one koji vole život u gradskoj vrevi, a ne smeta im neredovitost radnog vremena s čestim ranim ustajanjem ili kasnim lijeganjem.

Osposobljavanje i zapošljavanje

    Za vozača tramvaja potrebna je završena srednja škola prometnog smjera i vozačka dozvola za vožnju tramvaja (F kategorija). Tečaj i ispit za prometnu dozvolu organizira samo prometno poduzeće, a na osnovi toga policijska uprava izdaje vozačku dozvolu. Vozač tramvaja može se postati i prekvalifikacijom za prometnu struku koju organizira prometno poduzeće ili neka ovlaštena autoškola. Prometna poduzeća često rhtmisuju natječaj za vozače tramvaja, a za primljene vozače organiziraju i tečaj za tramvajsku vozačku dozvolu i tečaj za prekvalifikaciju za prometnu struku. Uvjeti su završena srednja škola i vozačka dozvola B kategorije te 21 godina života, što je dobro za pojedince koji su završili neku školu s kojom ne mogu dobiti posao.
    Za polaganje ispita za vožnju tramvaja potrebno je prethodno pribaviti liječničku potvrdu, koju izdaje ovlaštena zdravstvena ustanova prema posebnom pravilniku o zdravstvenim uvjetima. Tu potvrdu mogu dobiti oni pojedinci koji dobro vide na oba oka, razlikuju boje, dobro čuju, imaju prosječnu inteligenciju, normalnu pokretljivost ruku i nogu i koji ne boluju od bolesti kao što su epilepsija, duševne bolesti, šećerna bolest i izrazito visok tlak.
    Vozačka dozvola izdaje se na pet godina, a liječnička je svjedodžba potrebna pri svakom produženju vozačke dozvole. Stoga vozači tramvaja mogu zbog bolesti ili nesposobnosti ostati bez vozačke dozvole. Tada im gradske prijevozničke organizacije pokušavaju naći drugi posao, a dio vozača sam traži drugi posao ili odlazi u mirovinu. Vozači tramvaja imaju beneficirani radni staž. Godina radnog staža računa se kao 15 mjeseci.

Bliska zanimanja

    Vozačima tramvaja bliska su zanimanja vozač autobusa, vozač kamiona, vozač taksija, disponent vozila, kontrolor prometa i otpremnik. Čine ih sličnima formalno obrazovanje, posjedovanje vozačke dozvole i radni uvjeti.