Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Strojovođe

Opis poslova

Strojovođe    Želja je mnogih dječaka, iako nema razloga da to ne požele i djevojčice, da – kada odrastu – upravljaju lokomotivom, odnosno da voze vlak. To je posao strojovođe, a ne vlakovođe, kako se često pogrešno navodi. Strojovođa upravlja vučnim vozilom, prevozeći vlakom putnike i teret između kolodvora na pruzi. Unutar kolodvora posebnom lokomotivom pomiče i razmješta vagone po kolosijecima radi sastavljanja ili rastavljanja vlakova.
    Pri dolasku na rad strojovođa se javlja lokomotivskom nadzorniku te uzima ključeve lokomotive, pregledava knjigu naredbi, uzima lokomotivski list i provjerava ispravnost vučnog vozila za vožnju. Zatim pokreće vučno vozilo iz spremišta do mjesta (graničnika) na kolodvorskom području, gdje će se sastaviti vlak. Kad kolodvorsko osoblje sastavi vlak, strojovođa, zajedno s pregledačem vagona, provjerava ispravnost kočnica. Na prometnikov znak strojovođa pokreće vlak. Prati signalne znakove kolodvorskog i voznog osoblja, ranžirne i izlazne signalne znakove te ubrzava vožnju. Tijekom vožnje kontrolira instrumente na komandnom stolu u upravljačnici te telefonom ili radiovezom kontaktira s prometnikom. Održava propisanu voznu brzinu i prema knjižici voznoga reda prati vozno vrijeme. Motri signalne znakove uz prugu i obavlja radnje koje oni signaliziraju: smanjuje brzinu, koči, zaustavlja vlak, ubrzava vožnju.
    Strojovođa može voziti sâm (jednoposjed) ili može imati pomoćnika (dvoposjed). Zadaća pomoćnika strojovođe jest tijekom vožnje motriti signalne znakove i upozoravati na njih strojovođu, koji potvrđuje ono što je od njega čuo. Dogodi li se kvar lokomotive na otvorenoj pruzi, strojovođa ga otklanja, ako može, ili o njemu obavješćuje dispečera. Nakon dolaska u odredišni kolodvor vlak treba rhtmremiti. Kolodvorsko osoblje otkvačuje lokomotivu od vlaka, strojovođa je odvozi u spremište, isključuje i obavješćuje o možebitnoj potrebi njezina popravka.

Radni uvjeti

    Veći dio radnog vremena strojovođa provodi u lokomotivskoj upravljačnici sjedeći, uz mogućnost promjene tjelesnog položaja (tijekom vožnje može ustati, pa i malo hodati). Izložen je buci, vibracijama, katkada dimu i neugodnim mirisima te blizini visokoga strujnog napona kad vozi električna vučna vozila. Vlakovi voze stalno, što znači da strojovođe moraju raditi danju i noću, nedjeljom i blagdanima. Jedna smjena traje između 10 i 12 sati.
    Posao strojovođe može biti jednoličan i uspavljujući, osobito noću. Moguća su noćenja izvan kuće, u prenoćištima za željezničare. Strojovođe često imaju problema sa spavanjem, budnošću, odmorom i prehranom. Dolazi do poteškoća u organiziranju društvenih aktivnosti, posebice obiteljskih. Odgovornost strojovođa za živote putnika i velika materijalna sredstva koja su im povjerena vrlo je velika. Dodatni stresori za strojovođe jesu nesreće na cestovnim prijelazima i samoubojstva na pruzi.
    Prema sadašnjim propisima, strojovođe na svojemu radnom mjestu imaju pravo na staž s povećanim trajanjem (tzv. beneficirani staž), i to tako da se 12 mjeseci provedenih na poslovima strojovođe računa kao 18 mjeseci osiguraničkoga staža. Imaju i povećan broj dana godišnjega odmora te dodatak na nepogodne radne uvjete.

Poželjne osobine

    Za obavljanje poslova strojovođe propisani su strogi uvjeti zdravstvene sposobnosti, koja se provjerava svake godine. Osim provjere općega zdravstvenog stanja, provjeravaju se i osjetila sluha i vida s rhtmoznavanjem boja. Prije početka rada na poslovima strojovođe obavlja se i pregled psihičkih sposobnosti. Taj pregled obuhvaća ocjenu općih intelektualnih sposobnosti, osobina ličnosti, mentalne brzine, pamćenja, brzine izborne reakcije i emocionalne stabilnosti. Te sposobnosti i osobine moraju biti prosječno razvijene.

Osposobljavanje

    Stručna sprema za posao strojovođe stječe se nakon završetka četverogodišnjega izobrazbenoga programa predviđenog za zanimanje tehničara za vuču - strojovođe. Slijedi stažiranje od četiri mjeseca i polaganje stručnog ispita. Usmeni, teoretski dio stručnog ispita, obuhvaća poznavanje vučnih vozila, tehničkih propisa za vuču vlakova, propisa vagonske službe i signalno-prometnih propisa. Praktični dio ispita polažu vozeći vlak između nekoliko kolodvora pod nadzorom ispitnog povjerenstva. Strojovođe svake godine moraju uz rad provesti na obaveznom školovanju koje traje 36 sati radi obnavljanja znanja sa svoga područja i upoznavanja s novim propisima i izmjenama.

Zapošljavanje

    Strojovođe uglavnom rade na Hrvatskim željeznicama, gdje je za njih predviđeno preko više od 1.700 radnih mjesta. To je privlačno zanimanje za koje se uvijek javlja puno kandidata za školovanje, ali broj učenika usklađen je s potrebama HŽ-a. Manji broj strojovođa zaposlen je na industrijskim lokomotivama izvan željeznice.

Bliska zanimanja

    Najsličnije zanimanje jest pomoćnik strojovođe, koji pomaže strojovođi pri upravljanju vučnim vozilom tako što prati signalne znakove uz prugu. Ipak, za zanimanje pomoćnika strojovođe dosta su osnovna škola i položen stručni ispit, a plaća i beneficije, u usporedbi sa strojovođom, znatno su manje. Osim toga, osobe sa zanimanjem tehničar vuče - strojovođa mogu obavljati poslove instruktora vuče i nadzornika vučnog vozila.
    Od ostalih zanimanja u prometu određene sličnosti u poslovima imaju vozači autobusa i kamiona te vozači tramvaja.