Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Matematičari

Opis poslova

    Matematičari se, u najširem smislu, bave zakonitostima i načelima odnosa među veličinama i prostornim oblicima. Svoje spoznaje također primjenjuju u rješavanju praktičnih problema unutar različitih područja ljudske djelatnosti. Poslovi matematičara mogu se svrstati u dvije široke kategorije: teorijska i primijenjena matematika. Ipak, ova dva područja rada nisu oštro razgraničena i često se preklapaju.
    Teorijski matematičari unapređuju matematičku znanost otkrivanjem novih načela i novih odnosa među postojećim matematičkim načelima. Usmjereni su u prvom redu na pronalaženje i obogaćivanje temeljnih spoznaja i pritom se ne zanimaju nužno za mogućnosti njihove praktične primjene. Ova su apstraktna i teorijska znanja, međutim, nužna za razvoj i nastanak brojnih znanstvenih i tehničkih dostignuća.
    Neki su matematičari nastavnici koji poučavaju mate-matiku u osnovnim i srednjim školama, gimnazijama te na fakultetima. Ovisno o profilu matematičara, neki nastavnici predaju i informatiku, statistiku ili fiziku u gimnazijama i drugim srednjim školama.
    Najširu skupinu stručnjaka čine primijenjeni matematičari. Oni se koriste teorijama i tehnikama kao što su matematičko modeliranje i numeričke metode da bi postavili i riješili praktične probleme u gospodarstvu, tehnici, politici i u svim područjima prirodnih i društvenih znanosti. Neki se stručnjaci tako bave analizama matematičkih htmekata računala i komunikacijskih mreža; drugi primjenjuju matematičke i računarske tehnike u ispitivanju učinaka novih farmakoloških sredstava na organizam i liječenje bolesti. Matematičari se, nadalje, bave analizama aerodinamičkih karakteristika zrakoplova, organizacijom poslovanja različitih tvrtki ili praćenjem procesa proizvodnje u industriji. Neki su matematičari uključeni u timove stručnjaka koji se bave otkrivanjem, razvojem i analizama sustava šifriranja namijenjenih prenošenju informacija važnih za nacionalnu sigurnost. Ovi se stručnjaci nazivaju kriptanalitičari.
    Mnogi primijenjeni matematičari bave se projektiranjem informacijskih sustava. Matematičari prate i sudjeluju u stvaranju i uvođenju novih tehnologija te predlažu organizacijska rješenja i promjene, kako bi se unaprijedilo poslovanje neke tvrtke. Poslovi matematičara sastoje se i u održavanju sustava ili informatičke mreže unutar tvrtke. Oni poučavaju i korisnike kompjutorskih programa.

Radni uvjeti

    Ovisno o profilu i usmjerenju, matematičari rade na vrlo različitim mjestima: osnovnim, srednjim i visokim školama, fakultetima, znanstveno-istraživačkim institutima, računalnim centrima različitih ustanova i tvrtki, poduzećima koja se bave softverom ili dobavljanjem računalne opreme, bankama, statističkim uredima, osiguravajućim društvima itd.
    Radni uvjeti matematičara u znatnoj mjeri ovise o mjestu zaposlenja. Radno vrijeme matematičara zaposlenih u javnim ili privatnim poduzećima u pravilu je propisano i najčešće se odvija u prijepodnevnoj smjeni. Oni mogu raditi sami, u malim grupama matematičara ili kao članovi timova koji uključuju inženjere, fizičare, tehničare i druge stručnjake. Kratki rokovi za izvršenje poslova, prekovremeni rad te putovanja na seminare i stručne skupove također mogu biti sastavni dio njihova posla. Matematičari zaposleni u školskim ustanovama te administratori koji održavaju velike sisteme pri računalnim centrima mogu raditi i u smjenama.

Poželjne osobine

    Visoko razvijene opće intelektualne sposobnosti veoma su bitne za uspjeh u radu matematičara. Valja naglasiti i osobine kao što su temeljitost i sistematičnost u radu te, posebno, ustrajnost u pokušaju utvrđivanja, analize i primjene temeljnih načela u rješavanju specifičnih problema. Vještine komunikacije također su važne, jer matematičari nužno surađuju i s drugim stručnjacima, uključujući nematematičare, te moraju biti kadri na primjeren način izlagati i zajednički rhtmravljati o predloženim rješenjima problema.

Osposobljavanje

    Za bavljenje poslovima matematičara nužno je nakon srednje škole završiti četverogodišnji studij matematike. U Hrvatskoj se matematika može studirati na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, Pedagoškom fakultetu u Osijeku te na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Studij matematike omogućuje izobrazbu nekoliko profila stručnjaka. Osim profila profesora matematike, profesora matematike i informatike te matematike i fizike, koji se obrazuju na svim spomenutim fakultetima, na Matematičkom odjelu zagrebačkog fakulteta postoji i profil diplomirani inženjer matematike, koji osposobljuje matematičare za rad u znanstveno-istraživačkim institutima, privredi te na fakultetima i visokim školama. Studenti se nakon druge godine studija odlučuju za neki od četiriju smjerova unutar ovog profila. Polaznici smjera Teorijska matematika osposobljuju se za znanstveni rad unutar same matematike i nakon završenog studija u pravilu nastavljaju obrazovanje za stjecanje doktorata znanosti. Smjer Primijenjena matematika oblikuje matematičare koji će se uključiti u razvojno-istraživački rad unutar tehnike, prirodnih znanosti, ekonomije i sl. Matematičari smjera Matematička statistika i računarstvo bave se statističkom analizom podataka i stohastičkim modeliranjem. Smjer Računarstvo osposobljuje stručnjake koji će se u prvom redu baviti razvojem softvera i projektiranjem informacijskih sustava.

Bliska zanimanja

    Poslovi sistemskih inženjera, računalnih programera, projektanata informatičkih sustava, statističara i fizičara u znatnoj se mjeri preklapaju s poslovima matematičara i zahtijevaju bilo završeni studij bilo temeljito poznavanje matematike.