Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Inženjeri prometa

 

Opis poslova

    Inženjer prometa planira i organizira odvijanje prometa. Promet je prijevoz putnika i roba s jednog mjesta na drugo pomoću autobusa, kamiona, željeznice, brodova ili aviona. Inženjeri prometa osobito brinu o sigurnosti odvijanja prometa i ekonomičnosti korištenja voznih sredstava.
    Inženjeri koji rade u prometnim poduzećima planiraju, organiziraju i kontroliraju odvijanje prometa prema voznom redu. Ujedno, oni koordiniraju i kontroliraju rad različitih grupa radnika u prometnom poduzeću i na terenu, te daju potrebne upute za odvijanje pojedinačnih i skupnih poslova. Planiraju i prate uvođenje novih prometnih tehnologija, kao npr. nove kompjutorske opreme za suvremenije automatsko praćenje odvijanja prometa.
    Inženjeri prometa osmišljavaju, organiziraju i prate provođenje te analiziraju rezultate različitih vrsta istraživanja kojima je cilj predlaganje uvođenja suvremenije organizacije prijevoza putnika i tereta. Oni surađuju s nadležnim organima lokalne vlasti, istraživačkim i obrazovnim institucijama.
    Inženjeri prometa organiziraju i rukovode radom zasebnih službi prijevoza koje pojedina velika poduzeća organiziraju za vlastite potrebe prijevoza sirovina i proizvoda. Velika građevinska poduzeća npr. imaju zasebne transportne odjele koji imaju velik broj raznovrsnih vozila za specijalne namjene: mikseri za beton, buldožeri, bageri, valjci, pokretne dizalice i različiti utovarivači, kamioni i sl.
    U svom radu inženjeri prometa koriste kompjutorsku opremu s odgovarajućim programima za putnički prijevoz, teretni prijevoz, za praćenje održavanja vozila, za kontrolu i vođenje odvijanja prometa itd. Koriste i automatizirane komandne ploče putem kojih imaju pregled odvijanja prometa, te putem kojih mogu utjecati na rješavanje nepredviđenih situacija u prometu.

Radni uvjeti

    Posao inženjera prometa odvija se pretežno u zatvorenoj uredskoj prostoriji. Prema potrebi odlaze u terenski nadzor odvijanja prometa ili obavljanja usluga prijevoza putnika i tereta. Tada je izložen različitim vremenskim uvjetima, buci vozila, ispušnim plinovima te riziku prometne nezgode. Inženjeri prometa ponekad rade u dvije smjene – npr. u velikim prometnim organizacijama, u građevinskim poduzećima i sl.

Poželjne osobine

    Inženjeri prometa trebaju imati dobre organizatorske sposobnosti. Oni moraju imati i sposobnosti razumijevanja i rješavanja tehničkih problema. Poželjna je vještina suradnje s ljudima. Od inženjera prometa koji kompjutorski i preko komandnih ploča kontroliraju i korigiraju odvijanje prometa, očekuje se dobra misaona koncentracija i emocionalna stabilnost. Poželjna je i misaona fleksibilnost zbog čestog mijenjanja raznolikih poslova i potreba davanja uputa suradnicima.

Osposobljavanje

    Inženjeri prometa školuju se na Fakultetu prometnih znanosti. Studij traje 5 ili 9 semestara, a postoji i više smjerova. Ovisno o odabranom smjeru, nakon 5 semestara stječe se zvanje inženjera cestovnog prometa, inženjera željezničkog prometa, inženjera zračnog prometa, inženjera riječnog prometa i inženjera PT prometa. Nakon 9 semestara studija stječe se naziv diplomiranog inženjera jednog od navedenih područja. Moguć je i daljnji nastavak obrazovanja na poslijediplomskom i specijalističkom studiju.

Zapošljavanje

    Inženjeri prometa zapošljavaju se u prometnim poduzećima ili dijelovima poduzeća koji se bave uslugama cestovnog, željezničkog ili zračnog prometa putnika ili tereta. Osim toga oni mogu raditi u prometnoj policiji i institucijama koje se bave problemima sigurnosti prometa, istraživačkim i obrazovnim institucijama.

Bliska zanimanja

    Inženjer prometa je svojevrstan stručnjak za organizaciju rada u prometnoj djelatnosti. Njegov posao ima nekih zajedničkih elemenata s poslom građevinskih i strojarskih inženjera. Inženjeri prometa usko surađuju s odgovarajućim prometnim tehničarima, npr. tehničarima cestovnog prometa.