Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Tehničari cestovnog prometa

Opis poslova

    Tehničar cestovnog prometa prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno isko-rištavanje vozila. Njegovi su poslovi raznoliki, a ovise o mjestu rada. Tehničar cestovnog prometa sudjeluje u izradbi kalkulacija cijena putničkog i teretnog prijevoza. Sudjeluje i u izradbi redova vožnje u putničkom cestovnom prijevozu. On vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obveza. Obavlja i administrativne poslove osiguravanja putnika i tereta.
    Tehničari cestovnog prometa zaposleni na autobusnim kolodvorima i cestovnim teretnim terminalima vode brigu o organizaciji dovoza i odvoza putnika i tereta. Organiziraju rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta. U poduzećima koja se bave uslugama prijevoza putnika ili tereta u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom prometu vode brigu o ekonomičnosti uporabe i ispravnosti voznog parka. Posao se odnosi na tehničke preglede, registraciju vozila, osiguravanje vozila i putnika, nabavu rezervnih dijelova, goriva, maziva te nadzor osoblja za održavanje vozila. U slučaju prometne nezgode vozila iz njihova prometnog parka, surađuju s prometnom policijom i osiguravajućim društvima da bi se obavio očevid te utvrdila nastala šteta. Tehničari cestovnog prometa vode i skladišno poslovanje u skladištima cestovnih teretnih terminala. Manji broj organizira i unajmljuje osobna i teretna vozila (tzv. rent-a-car).
    Tehničari cestovnog prometa rade i u prometnoj policiji na poslovima statističke evidencije, analize i praćenja podataka vezanih uz odvijanje prometa: gustoća i oscilacije prometa, prometni zastoji, prometne nezgode, vrste prometnih prekršaja i ostalih događaja koji su bitni za sigurno i redovito odvijanje prometa.
    Tehničari cestovnog prometa koriste se u radu kom-pjutorima s prilagođenim programima, prometnim kartama koje prikazuju različite situacije u prometu, cestovnim kartama te različitim dokumentima i uputama za njihovu primjenu. Da bi ostvarili brzu komunikaciju sa suradnicima, često se služe telefonom, mobitelom, radiovezom i automobilom.

Radni uvjeti

Ovisno o vrsti posla, tehničari cestovnog prometa rade u različitim uvjetima. Neke poslove obavljaju u uredskim prostorijama, druge u radionicama za tehničke preglede i održavanje vozila, skladištima ili pak povremeno na otvorenom – neovisno o vremenskim uvjetima. Posao može biti vezan uz rad sa strankama – izravno ili telefonski. U svom radu povremeno se suočavaju s neugodnim situacijama: prometne nezgode s povrijeđenim pa i poginulim osobama, prevrtanje vozila s rasipanjem tereta, nužnost organiziranja pretovara iz pokvarenih ili oštećenih vozila i sl. Povremeno su u radu izloženi buci i prevelikoj koncentraciji štetnih plinova.

Poželjne osobine

S obzirom na to da su poslovi raznovrsni, tehničar cestovnog prometa trebao bi općenito biti okretna i snalažljiva osoba dobrih organizacijskih sposobnosti. Kako često vodi brigu o raznim podacima i organiziranju prometa, važna je savjesnost i pedantnost u radu. Zbog rada sa strankama potrebna je smirenost i sposobnost komuniciranja.

Osposobljavanje i zapošljavanje

Školovanje za tehničara cestovnog prometa traje 4 godine u školi za cestovni promet. Nakon završene srednje škole može se nastaviti školovanje za inženjera cestovnog prometa na Fakultetu prometnih znanosti.
    Tehničari cestovnog prometa mogu se zaposliti u poduzećima ili dijelovima poduzeća koja se bave uslugama cestovnog prometa putnika ili tereta, autobusnim kolodvorima i cestovno-teretnim terminalima, u prometnoj policiji, poduzećima za unajmljivanje vozila, stanicama za tehnički pregled vozila. Mogu otvoriti i vlastito prijevozničko poduzeće.

Bliska zanimanja

    Tehničaru cestovnog prometa bliska su zanimanja tehničara unutrašnjeg transporta, špeditersko-agencijskog tehničara i prometno-transportnog tehničara na željeznici. U svom poslu on blisko surađuje s vozačima autobusa, kamiona i tramvaja. Najsrodnije mu je i najčešće nadređeno zanimanje inženjer prometa.