Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Savjetovatelji

Opis poslova

    Savjetovatelji savjetuju ljude i pomažu im da riješe svoje osobne, obiteljske, socijalne i obrazovne probleme. U Hrvatskoj službeno ne postoji zanimanje “savjetovatelj”, no kako u zadnje vrijeme sve više naših stručnjaka radi savjetovateljske poslove, činilo se važnim opisati i to zanimanje.
    Općenito govoreći, savjetovatelji pomažu ljudima da bolje upoznaju sebe (svoje misli, osjećaje i postupke) da se promijene i da postignu neke ciljeve kako bi bili zadovoljniji svojim životom. Savjetovatelji pomažu klijentima da upoznaju i razviju svoje snage i mogućnosti, pomažu im u donošenju odluka, rješavanju osobnih problema te u prilagodbi na promijenjene životne uvjete. Osim što ljudima pružaju podršku i pomoć, oni često sprečavaju i pojavu novih ili još većih poteškoća (npr. da depresivnost završi samoubojstvom ili da privremeni neuspjeh u učenju dovede do odustajanja od školovanja).
    Konkretan sadržaj rada savjetovatelja ovisi o radnom mjestu na kojem je zaposlen. Tako npr. savjetovatelji koji rade u zaštiti duševnog zdravlja nastoje unaprijediti duševno zdravlje pojedinaca, grupa i cijele zajednice. To postižu sudjelovanjem u programima prevencije delinkventnog ponašanja, alkoholizma, narkomanije, AIDS-a (drže predavanja, sudjeluju u pisanju informativnih letaka i brošura). Osim toga, savjetovateljima dolaze pojedinci i grupe (npr. obitelj, mladić i djevojka, supruzi) koji trebaju podršku i pomoć zbog obiteljskih, partnerskih i bračnih poteškoća, stresnih i traumatskih događaja, životnih promjena povezanih sa starenjem, promjenom posla, nezadovoljstva sobom i životom itd.
    Zasad malobrojni savjetovatelji koji rade u školama ili na fakultetima pomažu učenicima i studentima u prepoznavanju i razvijanju sposobnosti, interesa i osobina ličnosti kako bi poboljšali školski uspjeh i bili zadovoljniji školovanjem. Savjetovatelji u školama i na fakultetima pomažu učenicima i studentima u rješavanju osobnih problema i ublažavanju poteškoća u odnosima s drugim ljudima. To postižu razgovorom, poučavanjem vještine rješavanja problema, snalaženja u društvu, strategije učenja. Savjetovatelji rade s jednim učenikom ili studentom, ali i s grupom učenika/studenata, odnosno s cijelim razredom, ako je to potrebno. U osnovnoj i srednjoj školi katkada organiziraju edukativne grupe ili grupe podrške roditeljima, odnosno učiteljima, kako bi im pomogli u njihovu bavljenju s djecom. U svom poslu često surađuju s roditeljima, učiteljima i s upravom škole (fakulteta).
    avjetovatelji zaposleni u službama za zapošljavanje pomažu ljudima u donošenju odluka koje se tiču odabira škole, zanimanja, radnog mjesta. Pritom nastoje pomoći ljudima da što bolje usklade svoje sposobnosti, vještine i interese s objektivnim mogućnostima na tržištu školovanja i rada.
    Savjetovatelji su u svijetu zaposleni i u vrtićima, bolnicama, dječjim domovima, odgojnim zavodima i kaznenim ustanovama, poduzećima, policijskim i vojnim službama. Neki savjetovatelji specijalizirani su za rad s posebnom vrstom poteškoća ili s posebnim grupama ljudi, pa tako postoje bračni i obiteljski savjetovatelji, oni koji rade sa starijim ljudima, savjetovatelji koji se bave kriznim intervencijama ili pak oni koji pružaju podršku i pomoć ljudima u prilagodbi na tjelesne nedostatke i bolesti.

Radni uvjeti

    Radni uvjeti savjetovatelja (uključujući i radno vrijeme) ovise o mjestu zaposlenja. Neki savjetovatelji imaju privatnu praksu i njihovo radno vrijeme ovisi o klijentima koji im dolaze. Budući da je glavni zadatak savjetovatelja stvoriti odnos povjerenja i pomoći klijentu da se osjeća sigurnim, savjetovatelji moraju imati prostor za rad koji omogućuje nesmetan razgovor i potpunu tajnost.

Poželjne osobine

    Savjetovatelji katkada jako utječu na život svojih klijenata, što je velika odgovornost. Zbog toga je najvažnije da savjetovatelj osjeća istinsku brigu za ljude i želju da im pruži podršku i pomoć. Da bi mogao pomoći ljudima, savjetovatelj mora biti vješt u uspostavljanju odnosa s ljudima. To znači da mora znati slušati klijenta te razumjeti i objasniti ono što čuje. Savjetovatelj mora pridobiti klijentovo povjerenje i u tomu će uspjeti jedino ako je iskren i kadar prihvatiti klijenta takvog kakav jest, tj. bez procjenjivanja i vrednovanja. Za obavljanje savjetovateljskog posla osobito je važna i empatija – sposobnost uživljavanja u tuđe osjećaje. Savjetovatelji moraju biti strpljivi, jer često rade s ljudima koji su zbunjeni, uplašeni ili ljuti. Klijenti katkada ni sami ne znaju što žele i tada savjetovatelj mora biti vrlo domišljat i kreativan. I, konačno, da bi mogao pomoći drugima da bolje upoznaju sebe, savjetovatelj mora dobro poznavati svoje snage, slabosti, potrebe i životne ciljeve.

Osposobljavanje

    Za obavljanje ovoga posla potrebno je završiti fakultet (najčešće je to studij psihologije ili socijalnog rada). Osim toga, savjetovateljima je za uspješan rad potrebno i dodatno osposobljavanje uz usavršavanje u praksi. U Hrvatskoj još nema formalnog obrazovanja za ovo zanimanje. U svijetu, obrazovni poslijediplomski programi za to zanimanje traju od 1 do 3 godine. U obrazovanje za zanimanje savjetovatelja mogu se uključiti osobe starije od 25 godina, jer se pretpostavlja da je za uspješno obavljanje savjetovateljskog posla potrebno stanovito životno iskustvo. Pri upisu obično se provjeravaju osobine ličnosti te sklonosti i interes za savjetovateljski posao. Obrazovanje za posao savjetovatelja, osim teorijskog dijela, uključuje i mnogo praktičnog rada s klijentima te obavezan tzv. rad na sebi (upoznavanje sebe, vlastitih snaga i slabosti).

Bliska zanimanja

    Savjetovatelji pružaju individualnu psihološku podršku i pomoć ljudima u nevolji. Po tome je njihov posao sličan poslovima kliničkih psihologa, socijalnih radnika, psihijatara, pedagoga i svećenika.