Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Tehničari za elektrostrojarstvo

Opis poslova

Zanimanje tehničara za elektrostrojarstvo odnosi se na uže područje elektrotehnike: na djelatnost projektiranja konstruiranja i proizvodnje električnih strojeva, električnih aparata i uređaja. U elektroindustriji se područje proizvodnje električnih strojeva naziva elektrostrojogradnja. Najčešće su to tvornice za proizvodnju električnih strojeva i uređaja, npr. generatora, transformatora, elektromotora te kućanskih aparata kao što su štednjaci, hladnjaci, zamrzivači, grijalice i slično. Mjesto rada tehničara za elektrostrojarstvo, neovisno o proizvodnom programu tvornice, jest u konstrukcijskom odjelu, pripremi proizvodnje, vođenju proizvodnje, tehničkoj kontroli u procesu proizvodnje ili u kontroli gotovih proizvoda, odnosno u ispitnoj stanici. Električni stroj, odnosno pojedini dio električnog stroja, konstruira se prema namjeni, raznovrsnim zahtjevima izvedbe, mogućnostima načina proizvodnje ili posebnim zahtjevima naručitelja. Tehničar za elektrostrojarstvo sudjeluje (s inženjerima i tehničarima srodnih struka) u rješavanju tehničkih problema konstrukcije, proračunavajući tehničke elemente te izrađujući skice, sheme i druge načine grafičkih prikaza. Pri tome se služi računalom, elektrotehničkim priručnicima i drugim tehničkim priborom. U pripremi izrade električnog stroja, odnosno proizvodnje, tehničar za elektrostrojarstvo razrađuje tehničko-tehnološku dokumentaciju kojom se utvrđuje način rada, slijed postupaka, potreban alat, materijal za izradu, rokovi nabave materijala za pravodobnu opskrbu proizvodnje te određuju normativi i rokovi izrade. U kontroli proizvodnog procesa provjerava da li ulazni materijal udovoljava tehničkim karakteristikama te je li poluproizvod, tj. pojedini dio električnog stroja, izveden po tehničkoj dokumentaciji. Na kraju provjerava karakteristike gotovog proizvoda, odnosno električnog stroja. Pri ispitivanju služi se raznovrsnim električnim mjernim instrumentima (za mjerenje napona, struje, otpora, kapaciteta i sl.). Ispitivane karakteristike uspoređuje s traženim karakteristikama iz tehničke dokumentacije, odnosno onima koje je tražio naručitelj (npr. za velike generatore ili transformatore). Po potrebi podešava proizvod ili ga vraća u proizvodni proces. Ispravnost i kvalitetu gotovog proizvoda mjeri prema određenim propisima i standardima za taj tip električnog stroja. Tehničar za elektrostrojarstvo obavlja i poslove održavanja električnih pogona i postrojenja. Pri obavljanju tih poslova koristi se alatom karakterističnim za elektromehaničare (alati i naprave za podešavanje električnih strojeva, za formiranje vodiča, za namatanje namota i sl.).

Radni uvjeti

Tehničar za elektrostrojarstvo obavlja poslove u konstrukciji i pripremi u zatvorenom prostoru, uredskoj sobi (ili pogonu) normalne temperature i vlažnosti. Određeni poslovi zahtijevaju odlazak na teren. Položaj tijela prilikom rada jest stojeći i sjedeći, a rjeđe sagnut. U proizvodnom pogonu radi uz buku i izloženost prašini i isparavanjima različitih ulja i maziva. Katkada radi na strojevima velikih dimenzija višemetarske visine, gdje zbog nepažnje postoji opasnost od pada s visine, a pri ispitivanjima električnih karakteristika postoji opasnost i od strujnog udara. Tehničar dijelom radi samostalno i odgovoran je za svoje poslove, a dijelom radi u grupi i s njom dijeli odgovornost. Propusti u radu mogu štetno utjecati na zdravlje i život ljudi, a mogu prouzročiti i velike materijalne štete. Radno je vrijeme propisano i u pravilu se odvija u smjenama. Na terenu radno vrijeme može biti i produženo.

Poželjne osobine

Poslovi tehničara za elektrostrojarstvo zahtijevaju dobar vid (oštrinu vida i razlikovanje boja – zbog upotrebe boja u označavanju vodova). Sposobnost prostornog predočivanja te tehničkog i analitičkog rješavanja problema pogoduje uspješnosti u radu. Poželjne su osobine savjesnost u radu, odgovornost, poslovna komunikativnost (s obzirom na timski rad), te preciznost i urednost. Neka radna mjesta isključuju osobe sa strahom od visine te osobe alergične na prašinu ili isparavanja ulja i maziva u pogonu.

Osposobljavanje i napredovanje

Sa završenom srednjom elektrotehničkom četvero-godišnjom školom i položenim završnim ispitom dobiva se svjedodžba tehničara za elektrostrojarstvo. Općim stručnim sadržajima u prve dvije godine srednjeg obrazovanja te posebnim programskim sadržajima za to usmjerenje u završnim godinama obrazovanja stječu se dobre teorijske osnove i znanja za sve poslove koje će tehničar u praksi raditi. Vještine za rad stječu se praktičnom nastavom u radionicama i specijaliziranim elektrotehničkim laboratorijima. Napredovanje u radu omogućuje specijalizacija za određenu vrstu posla. Napredovanje je moguće i obrazovanjem na višoj školi ili na elektrotehničkom fakultetu te na fakultetima srodnih struka.

Bliska zanimanja

Zanimanje tehničara za elektrostrojarstvo povezano je sa zanimanjem tehničara za elektroenergetiku. Bliska su tom zanimanju i sva zanimanja tehničara elektrostruke, a donekle i strojarskog tehničara. Dio poslova vezan je uz poslove elektromehaničara (katkada se dijelom i preklapaju), kao što se poslovi vežu (i preklapaju) s poslovima inženjera elektrotehnike.