Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Tehnički crtači

Opis poslova

Tehnički crtačiTehnički crtači izrađuju tehničku dokumentaciju u suradnji s inženjerima arhitekture, građevinarstva, strojarstva i brodogradnje. Tehnička dokumentacija uključuje tekstualna obrazloženja s proračunskim dokaznicama, troškovnike, skice i nacrte raznih namjena, stupnja preciznosti i mjerila. Nacrti ili skice prikazuju strojeve/objekte sa svim tehničkim pojedinostima, točnim dimenzijama, snimljenih iz svih kutova i opisom specijalnih materijala od kojih će biti izrađeni. Zadaća je tehničkih crtača dopunjavanje, razrađivanje grubih skica, crteža, i proračuna građevinskih i strojarskih inženjera, arhitekata, dizajnera, urbanista i geodeta. U izradbi nacrta primjenjuju znanja o tehničko-grafičkim standardima. U svom radu služe se tehničkim priručnicima, tablicama i standardnim crtaćim priborom. Danas se sve više služe kompjutorom, koji – opremljen odgovarajućim programima (ArchiCad, AutoCad) – ubrzava izradbu nacrta i olakšava umnožavanje nacrta. Treba pretpostaviti da će se tradicionalni način rada ubuduće primjenjivati samo u posebnim situacijama (u malim tvrtkama, za izradbu nacrta za specijalne strojeve). Tehnički crtači mogu se specijalizirati za izradbu samo jedne vrste nacrta: arhitektonskih, strojarskih, građevinskih, urbanističkih, brodograđevnih. Ovisno o tomu, rade i na odgovarajućm mjestima. Tako će npr. onaj tko se odluči za izradbu strojarskih nacrta raditi uz inženjera strojarstva razrađujući njegove ideje, a onaj tko se odluči za arhitekturu radit će u arhitektonskom birou.

Radni uvjeti

Tehnički crtači rade u urednim uredima. Radno vrijeme provode sjedeći za crtaćim stolovima ili za kompjutorima. Dugotrajno sjedenje, pognut položaj i blizina kompjutora mogu uzrokovati oštećenja vida i kralježnice. Obično su ograničeni rokovima u kojima moraju izraditi pojedine nacrte, pa često rade noću i vikendima.

Poželjne osobine

Donedavno je bilo dovoljno poznavanje tehničkog crtanja. S obzirom na sve veću upotrebu kompjutora, danas je nužno poznavanje rada na kompjutoru. Poželjno je i znanje iz matematike, geometrije i sklonost tehničkim predmetima. Posao je primjeren za pojedince koji su uredni i imaju smisla za detalje, vole raditi u timovima te dobro podnose rad uz vremenski pritisak i povremeni prekovremeni rad. U radu mogu biti korisne komunikacijske sposobnosti i sklonost estetskom oblikovanju detalja.

Osposobljavanje

Posebne srednje škole za ovo zanimanje u Hrvatskoj nema. Za posao tehničkog crtača treba završiti neku od srednjih tehničkih škola. Završena srednja škola najčešće određuje vrstu nacrta koju će tehnički crtač izrađivati. Tako će pojedinac sa završenom srednjom strojarskom školom pomagati inženjerima strojarstva u izradbi strojarskih nacrta, a onaj sa završenom srednjom građevinskom školom izrađivat će građevinske nacrte.

Zapošljavanje

Mogućnost zapošljavanja tehničkih crtača je ograničena, jer oni samo pomažu inženjerima drugih struka. Događa se da inženjeri sami obavljaju sve poslove, pa im tehnički crtači nisu potrebni. Uglavnom im je pomoć potrebna samo kod velikih projekata ili kada su u vremenskom škripcu. Najčešće su zaposleni u arhitektonskim, građevinskim i urbanističkim biroima, građevinskim i brodograđevnim tvrtkama i na mjestima gdje rade diplomirani inženjeri strojarstva.

Bliska zanimanja

Poslovi tehničkih crtača slični su s nekim poslovima arhitekta, građevinskih inženjera i tehničara te s poslovima geometara i kartografa.