Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Građevinski tehničari

Opis poslova

    Građevinski tehničari sudjeluju u svim poslovima građenja: od planiranja i pripreme, preko projektiranja do izvedbe građevine. U načelu razlikujemo poslove građevinskog tehničara visokogradnje i građevinskog tehničara niskogradnje. Kako to kažu sami nazivi zanimanja, prvi se bave visokogradnjama: od obiteljskih kuća, vikendica, garaža, do višekatnih stambenih ili poslovnih objekata ili čak čitavih naselja. Drugi se bave niskogradnjama: to su ceste, pruge, mostovi, zračne luke, vodovodi i dr.
    Osim ove podjele, koja je rezultat različitih programa tijekom školovanja, građevinski se tehničari (i visokogradnje i niskogradnje) mogu razlikovati i prema poslovima koje isključivo ili pretežno obavljaju. To su prije svega neposredni proizvođači: tehničari poslovođe, graditelji, izvođači-tehnolozi. Njihov je posao organizacija i nadzor nad izvođenjem većeg ili manjeg dijela poslova na gradilištu. Sljedeći tip građevinskog tehničara bavi se pripremom i organizacijom proizvodnje: nazivaju ih planerima-dispečerima i kalkulantima-analitičarima. Konačno, jedan tip građevinskih tehničara svojevrsna je veza između spomenutih dvaju. To su tehničari koji se bave crtanjem – razrađivanjem nacrta, osobito njihovih detalja.
    Najkraće, a to znači neizbježno pojednostavnjeno, moglo bi se reći: da bi se neki objekt gradio što brže, kvalitetnije i jeftinije, potrebno je gradnju temeljito planirati, potanko izraditi projektnu dokumentaciju i onda sve to “na terenu” ostvariti. Da bi se, na primjer, mogla izgraditi stambena zgrada treba odabrati prikladno zemljište, pripremiti ga za početak radova i ograditi zaštitnom ogradom. Treba odrediti redoslijed i dinamiku izvođenja radova, planirati broj potrebnih radnika i količinu materijala.
    Idejni projekti građevine izrađeni su prije građenja, ali oni neposredno prije gradnje trebaju dobiti izvedbeni oblik. To znači da tehničari moraju nacrtati mnoge pojedinosti, svojevrsne upute majstorima različitih struka, prema kojima će oni graditi. Projektiranje je nekada bio naporan i dugotrajan posao, koji je primjenom računala znatno olakšan.
    Svako je gradilište nalik na svojevrsnu tvornicu. Tu je, dakle, nužna svakodnevna organizacija i kontrola poslova, da bi se izbjegle poteškoće i zastoji u građenju, a prije svega ozljede i nesreće pri radu. Uloga građevinskih tehničara u tomu je vrlo velika.

Radni uvjeti

    Raznolikost poslova uvjetuje i različite radne uvjete građevinskih tehničara. Radni uvjeti znatno variraju – od povoljnih u nekom projektnom uredu do relativno nepovoljnih na gradilištu. Na gradilištu mnogi inženjeri i tehničari dijele radnu sudbinu drugih zaposlenika u graditeljstvu. Često je njihov rad terenski, odvojeni su od doma i obitelji, rade u smjenama, izloženi su nepovoljnim vremenskim utjecajima (hladnoća, vrućina, vlaga i dr.).

Poželjne osobine

    Za zanimanje građevinskog tehničara potrebna je čvrsta tjelesna građa i dobra kondicija. Za ovo zanimanje, osim toga, potrebni su: dobar vid i sluh, neoštećen lokomotorni sustav (ruke, noge), dobro tjelesno i duševno zdravlje. Strah od visine, sklonost vrtoglavicama i nesvjesticama, bolestan dišni sustav, bolesni unutrašnji organi – onemogućuju uspješno bavljenje ovim zanimanjem.

Osposobljavanje

    Građevinski tehničari školuju se u graditeljskim tehničkim školama. Školovanje traje četiri godine, a predmeti važni za upis jesu: matematika, fizika, tehnička kultura, hrvatski jezik, strani jezik. Građevinski tehničari nakon završene srednje škole mogu studirati na građevinskom fakultetu i na srodnim fakultetima. Inače, tijekom školovanja građevinski tehničari uz opće predmete uče i petnaestak stručnih, kao što su: tehničko crtanje, građevinski materijali, građevne konstrukcije, tehnologija betona, zgradarstvo, kućne instalacije i dr.

Bliska zanimanja

    Zanimanja bliska zanimanju građevinskog tehničara jesu: tehničar za građevne materijale, kamenoklesarski tehničar i geodetski tehničar ili geometar. Građevinski tehničar surađuje i s građevinskim inženjerima te sa zidarima, armiračima, krovopokrivačima i ostalim građevinskim radnicima.