Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Instalateri dizala

Opis poslova

    Instalateri dizala ugrađuju i zamjenjuju dizala u stambenim zgradama, industrijskim pogonima, obrtničkim radionama i ostalim objektima. Nakon ugradnje, dizala održavaju i, prema potrebi, popravljaju. Budući da eventualni kvar takvih postrojenja može imati kobne posljedice, redovito nadgledanje i kontrola konstrukcijskih elemenata ugrađenog dizala nužni su postupci koji se moraju savjesno obavljati.
    U stambenim je zgradama većina dizala na elektromotorni pogon. Hidraulička dizala rjeđe se susreću, a najčešće se rabe za prijenos tereta u tvorničkim pogonima i radionicama. Hidraulička su postrojenja robusnija i ne zahtijevaju stalan nadzor kao kabelski električni sustavi. Njihova instalacija zahtijeva poznavanje hidrauličkih zakona kao i tehničkih principa na kojima se temelji izvedba hidrauličkih dizala i podiznih platformi.
    Ugradnja i servisiranje električnih kabelskih dizala moguća je uz poznavanje tehničkih značajki električnih motora, koji su pogonski strojevi takvih sustava. Potrebno je razumjeti načela električnog upravljanja takvim sustavima te tehničke značajke električnih elemenata kojima se upravljanje ostvaruje (električni prekidači, releji, sklopke i osigurači itd.). Nužno je i poznavanje osnovnih zakona mehanike i znanje o pogonskim karakteristikama konstrukcijskih elemenata cjelokupnog postrojenja. Budući da se dizala priključuju na postojeće električne mreže zgrada, monteri dizala moraju poznavati pravila i standarde postavljanja i zaštite električnih instalacija u stambenim i drugim objektima. Prilikom ugradnje novih postrojenja ili servisiranja starih tih se pravila moraju dosljedno pridržavati.
    Pri instalaciji dizala monteri se služe građevinskim nacrtom objekta u kojem se sustav ugrađuje. Nakon određivanja instalacijskih mjesta pojedinih elemenata konstrukcije postavljaju se metalne vodilice kabine dizala te zaštitne cijevi električnih provodnika. Ugrađuju se električne komponente za upravljanje sustavom na svaki kat objekta te se instalacijom glavne komandne ploče strujno povezuje sustav u cjelini. Montiraju se vrata dizala i ugrađuje se kabina postrojenja. Nakon završetka instalacije sustav se kontrolira i potanko ispituje. Usklađuju se detalji konstrukcije i cijeli sustav, kako bi se osigurao njegov ispravan rad prema specifikacijama i prihvaćenim standardima. Održavanje dizala obuhvaća nužnu detaljnu kontrolu cijelog postrojenja koja uključuje i mehanička i električna ispitivanja. Prema potrebi, zamjenjuju se dotrajali dijelovi, podmazuju ležajevi i ostale tarne površine postrojenja te se ponovno ugađa sustav kako bi se optimirao njegov rad.
    Instalateri dizala služe se standardnim elektromehaničarskim alatom te raznim instrumentima za kontrolu i ugađanje električnih instalacija. Kako su nove konstrukcije dizala opremljene elektroničkom opremom i komponentama koje upravljaju radom cijelog postrojenja te njegovim pojedinim dijelovima, monteri dizala sve će više morati ovladati i znanjima o ugradnji te održavanju takvih elektroničkih sklopova.

Radni uvjeti

    Instalateri dizala najčešće imaju uobičajeno radno vrijeme, iako je katkada pri ugradnji i održavanju važnih postrojenja potreban i prekovremen rad. Moraju biti spremni izaći na teren i u neuredovno vrijeme u slučaju iznenadnog kvara sustava za koji su odgovorni. Nose teške alate, opremu i instrumente te rade u skučenim prostorima i neudobnim položajima. Budući da rade na visini, postoji opasnost i od pada te električnog udara. Kako uglavnom rade u zatvorenim prostorima, najčešće nisu izloženi nepovoljnim atmosferskim uvjetima.

Poželjne osobine

    Budući da kvar dizala može imati i kobne posljedice, rad sa dizalima odgovoran je posao koji zahtijeva savjestan pristup i pedantnost u radu. Za instalatere dizala poželjno je da su dobra zdravlja i bar prosječne tjelesne snage i izdržljivosti. Trebaju imati dobar vid na blizinu i daljinu. Zbog naglašena rada ruku i prstiju zahtijeva se bar prosječna spretnost prstiju i ruku. Dobra koordinacija pokreta ruku s vidnim podacima nužna je u radu.
    Od psiholoških osobina poželjna je sabranost i preciznost u radu te oprez zbog primjene mjera zaštite na radu. Psihički izrazito nestabilne osobe i osobe sklone alkoholizmu i drugim ovisnostima nisu pogodne za ovo zanimanje. Budući da se rad uglavnom odvija na visini, osoba ne smije patiti od straha od visine, ne smije biti sklona vrtoglavici i nesvjestici te ne smije bolovati od epilepsije.

Osposobljavanje

    U nas ne postoji poseban program osposobljavanja za instalatere dizala. Osobe koje imaju elektromehaničarsku, elektroinstalatersku ili srodnu naobrazbu mogu se priučiti poslu. Poduzeća koja zapošljavaju instalatere dizala mogu im pružiti dodatnu izobrazbu u obliku tečajeva.

Zapošljavanje

    Instalateri dizala zapošljavaju se prije svega u poduzećima i industriji koja se bavi proizvodnjom dizala. Mogu biti zaposleni i u građevinskim poduzećima, gdje rade na ugradnji dizala u objekte. Mnogi od njih rade na poslovima održavanja i popravljanja dizala u stambenim i drugim objektima. Kako je rhtmon objekata koji imaju dizala velik i uključuje poslovne objekte, bolnice, knjižnice i slično, postoji mogućnost njihova zapošljavanja na održavanju dizala unutar spomenute organizacije.

Bliska zanimanja

    Zanimanju instalatera dizala srodna su zanimanja elektromehaničara, elektroinstalatera, instalatera grijanja, hlađenja i klimatizacije te elektroničara-mehaničara.