Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Staklorezači

Opis poslova

    Staklorezači odabiru, režu, postavljaju ili zamjenjuju sve vrste stakala. Zastakljuju sve vrste prozora, vrata, izloga, nadstrešnica, pregradnih zidova itd. Zastakljivanje se redovito obavlja na novogradnjama ili u slučajevima kad razbijeno staklo treba zamijeniti novim.
    U brojnim slučajevima, posebno na novogradnjama, staklo se na mjesto rada dostavlja tvornički izrezano na potrebnu veličinu i oblik. Staklorezači ih samo postavljaju na predviđena mjesta. Ponekad, međutim, staklorezač treba ručno izrezati staklenu ploču na potrebnu veličinu i oblik. U tom slučaju staklorezač prije ostakljivanja mjeri veličinu i oblik otvora koji treba zastakliti. Prema tim mjerama, veću staklenu ploču reže na potrebnu veličinu i oblik. Pri rezanju se služi posebnim nožem za rezanje stakla. Pošto je čvrsto zarezao potrebne rubove, pritiskom ruke na kraći kraj staklene ploče staklo puca točno po zarezanom rubu. Staklorezač okvir koji će zastakljivati prethodno očisti i pripremi za umetanje stakla. Pošto je umetnuo staklo u okvir, učvršćuje ga kitom, metalnim ili drvenim trakama, čavlićima i vijcima. U završnoj obradbi kit se oboji. Prilikom zastakljivanja izloga stakla postavlja u okvire napravljene od metalnih profila. Pri takvoj vrsti zastakljivanja na spoj stakla i okvira postavlja brtvene trake i pričvršćuje ih metalom i vijcima. Na kraju minizira brtveni materijal i naljepljuje gumu.
    U rukovanju staklom staklorezači su pažljivi i oprezni kako ne bi porezali sebe ili druge ili napravili materijalnu štetu. Propisno uskladištavaju staklo, a stakleni otpad i krhotine odlažu u posebne spremnike iz kojih se staklo odnosi na recikliranje. Staklorezači se u radu služe raznovrsnim alatom i priborom: rezačem za staklo, ravnalom, metrom, čekićem, kliještima, nožem za kitanje, posebnom pilom, metalnim pločicama, čavlićima, vijcima itd.

Radni uvjeti

    Staklorezači rade u građevinskoj industriji, građevinskom poduzetništvu i u staklarskim radionicama. Rade i u jednoj i u dvjema smjenama. Zaposleni u staklarskim radionicama često rade i dvokratno. Rad se odvija u prostorijama, a prema potrebi i vani. U staklarskim radionicama rade pri normalnoj temperaturi i prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti. Pri zastakljivanju prozora, vrata ili izloga izloženi su jačem strujanju zraka ili propuhu. Priroda posla zahtijeva povremeni rad na visini. Rade uglavnom stojeći, uz povremeno sagibanje tijela. Prilikom rezanja stakla i zastakljivanja, kao i pri pakiranju i prenošenju stakla, poštuju propisane mjere zaštite na radu, jer su izloženi zadobivanju posjekotina. Prema potrebi, nose zaštitne rukavice, naočale i radno odijelo.

Poželjne osobine

    Staklorezači trebaju imati dobar vid, spretnost ruku i prstiju te opću tjelesnu spretnost. Za neke poslove potrebna je i veća tjelesna snaga, pa zbog toga poslove staklorezača rijetko obavljaju žene. Moraju podnositi rad na visini. Posao staklorezača zahtjeva točnost i urednost u radu.

Osposobljavanje

    Školovanje za zanimanje staklorezača provodi se u obrt-ničkim i industrijskim graditeljskim školama. Traje tri godine.

Bliska zanimanja

    Zanimanju staklorezača bliska su različita građevinska zanimanja (npr. zidari, soboslikari, gipsari), ali i zanimanja vezana uz proizvodnju stakla (npr. staklobrusači).