Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Tehničari u obradbi i preradbi kože

Opis poslova

Tehničari u obradbi i preradbi kože    Ovisno o tome kojim se dijelom tehnološkog postupka u preradbi i izradbi proizvoda od kože bave, tehničari se dijele na obućarsko-galanterijske tehničare i kožarske tehničare.
    Obućarsko-galanterijski tehničar organizira pojedine faze proizvodnje obuće i kožne galanterije te nadzire rad u tim fazama. On izrađuje tehničko-tehnološku dokumentaciju. U laboratoriju ispituje kakvoću pripremljene kože, ispituje svojstva umjetne kože i kvalitetu ljepila. Crta i oblikuje predmete od prave i umjetna kože ta na temelju toga izrađuje šablone i pokusne modele. Organizira i kontrolira, a prema potrebi i obavlja, sve faze rada u proizvodnji obuće i kožno-galanterijskih proizvoda: od pripreme i šivanja do završnih faza. U radu obućarsko-galanterijski tehničar upotrebljava papir, olovku, ravnalo, škare, stroj za šivanje kože, stroj za brušenje i zaglađivanje, stroj za tančanje kože, stroj za krojenje, postolarski nož, igle, konac i ostali pribor koji upotrebljavaju postolari i galanteristi.
    Kožarski tehničar vodi proces preradbe sirove kože u kožu pogodnu za izradbu različitih kožnih predmeta. Osnovni proces preradbe kože jest štavljenje. Štavljenjem se sirova koža, koja je sklona brzom kvarenju i rhtmadanju, prerađuje u kožu otpornu na vlagu i temperaturu. U izradbi kožnih predmeta upotrebljava se goveđa, teleća, konjska, janjeća, ovčja, kozja, jelenja, zmijska, gušterska i krokodilska koža. Kožarski tehničar laboratorijski ispituje kemijska i fizikalna svojstva obrađenih koža te analizira i određuje (prilagođuje) sastav sredstava za luženje, nagrizanje, zakiseljavanje i štavljenje kože. U radu upotrebljava kožarske noževa i kliješta, specijalne kožarske strojeve za skidanje ostataka mesa s kože, strojeve za cijepanje i kalanje te za glačanje kože. Služi se i kemijskim sredstvima kao što su lužine, mineralne soli, biljna i sintetička štavila.

Radni uvjeti

    Obućarsko-galanterijski tehničar radi u zatvorenoj prostoriji pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti. U prostoriji se osjeća miris kože, ljepila i sredstava za poliranje gotovih proizvoda. Radi se stojeći ili sjedeći. U pogonu su prisutni buka i vibracije različitih strojeva. Moguće su ozljede oštrim alatom kao i ozljede kod rada na strojevima.
    Kožarski tehničar radi u zatvorenom prostoru pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti. Dio poslova koje obavlja u laboratoriju odvija se uglavnom u zadovoljavajućim uvjetima. U dijelu poslova koje obavlja u proizvodnji (pogonu) izložen je vlazi, isparavanju kemikalija, neugodnim mirisima i hladnoći. Nužna je upotreba osobnih zaštitnih sredstava, npr. čizama i pregača. Radi se sjedeći i stojeći. U proizvodnji kože radi se uz povećani tjelesni napor.

Poželjne osobine

    Obućarsko-galanterijski tehničar treba imati dobar vid na blizinu i dobru okulomotornu koordinaciju. Mora dobro razlikovati boje i njihove nijanse. Traži se dobro razvijena ručna spretnost i spretnost prstiju te osjet opipa. Poželjna je sposobnost prostornog predočavanja te kreativnost u radu. Za one obućarsko-galanterijske tehničare koji organiziraju i nadziru rad grupe radnika poželjne su organizatorske sposobnosti i vještina ophođenja s ljudima.
    Kožarski tehničar treba imati dobru opću kondiciju i izdržljivost te opću spretnost. Potreban je dobar vid i rhtmoznavanje boja te osjet opipa, a poželjna je i dobra ručna spretnost i spretnost prstiju. Teže kronične bolesti mogu biti zapreka radu u ovom zanimanju. Za one kožarske tehničare koji organiziraju i nadziru rad drugih radnika poželjne su organizatorske sposobnosti i vještina ophođenja s ljudima.

Osposobljavanje i zapošljavanje

    Školovanje za obućarsko-galanterijskog i kožarskog tehničara traje četiri godine i provodi se u srednjoj školi kožarske struke. Može se i nastaviti na odgovarajućoj višoj školi ili fakultetu. Kožarski i obućarsko-galanterijski tehničari zapošljavaju se u industriji za preradbu kože i proizvodnju obuće i galanterijskih proizvoda. Vrlo često postaju poslovođe pojedinih odjela. Mogu se zaposliti i u manjim radionicama za preradbu kože.

Bliska zanimanja

    Srodna zanimanja kožarskom i obućarsko-galanterijskom tehničaru jesu zanimanja obućar i galanterist. Bliska su im i zanimanja tekstilnih tehničara, a kožarskom je tehničaru donekle blisko i zanimanje kemijskog tehničara.