Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Tekstilni tehničari

Opis poslova

    Ovisno o dijelu tekstilno-tehnološkog postupka kojim se bave, tekstilni se tehničari dijele na tekstilne tehničare, tekstilno-kemijske tehničare i odjevne tehničare.
    Tekstilni tehničar organizira pojedine faze tehnološkog procesa izradbe pamučnih, vunenih, sintetičkih, miješanih i drugih prediva. Sudjeluje u proizvodnji konca, izradbi netkanog tekstila, pripremi za teksturiranje (tkanje) i pletenje te u proizvodnji svih vrsta tkanina i pletiva. Priprema uzorke prediva za izradbu paleta boja. Analizira sastave prediva po vrstama. Priprema uzorke tkanina za kataloge i estetski ih oblikuje. Određuje tehničke podatke za uzorke tkanja. Razrađuje sirovinski sastav tkanine, nadzire kakvoću sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda. Sudjeluje u izradbi planova proizvodnje te organizira i nadzire rad grupa radnika. Tekstilni se tehničar u radu služi specijalnim iglama, škarama, uzorcima tkanina, preciznom vagom za određivanje težine i sastava tkanine te kalkulatorom.
    Tekstilno-kemijski tehničar organizira postupak ople-menjivanja tkanina i vlakana. Radi u tekstilnom laboratoriju za kemijska i fizikalna mjerenja te nadzire kakvoću u tekstilno-kemijskoj industriji za proizvodnju bojila i pomoćnih sredstava za oplemenjivanje tkanina i vlakana. Organizira rad u bojadisaonici, tekstilnom tisku i kemijskoj čistionici. U radu se služi kemijskim sredstvima, termometrom, higrometrom i viskozimetrom.
    Odjevni tehničar obavlja pripremne faze proizvodnje odjeće: konstrukciju i tehnološko-operativnu pripremu. Razrađuje i konstruira temeljni kroj po određenim veličinama te, prema potrebi, sudjeluje u izradbi probnih modela. Organizira i nadzire rad grupa radnika. U radu se koristi papirom, olovkama, škarama, ravnalom, krojačkim metrom, strojem za šivanje, glačalom i sl.

Radni uvjeti

    Tekstilni tehničari svih profila rade u zatvorenim prostorijama s dnevnom ili umjetnom rasvjetom. Rade u industriji gdje je rad organiziran serijski, a prema potrebi se radi u smjenama. Mogu raditi i kod obrtnika i tada često nemaju strogo određeno radno vrijeme. Tekstilni tehničar dio radnog vremena sjedi u odvojenoj prostoriji. Tijekom rada odlazi u proizvodni pogon gdje je prisutna buka strojeva i tekstilna prašina. Tekstilno-kemijski tehničar radi u prostoru u kojem je prisutna vlaga, miris kemikalija te povišena temperatura. Posao obavlja dijelom sjedeći a dijelom stojeći. Odjevni tehničar dio radnog vremena radi u prostoriji u kojoj su povoljni uvjeti. Ovisno o fazi rada koju obavlja, radi i u prostorijama u kojima je prisutna tekstilna prašina, buka šivaćih strojeva te para od glačanja odjeće.

Poželjne osobine

    Tekstilni tehničari svih profila trebaju imati dobru ručnu spretnost i spretnost prstiju, dobru oštrinu vida, osjet opipa, sposobnost prostornog predočavanja. Potrebno je dobro rhtmoznavanje boja i njihovih nijansi. Poželjna je kreativnost u radu te smisao za lijepo. Za one koji će voditi i nadzirati rad grupa radnika potrebne su organizatorske sposobnosti, vještina komuniciranja i emocionalna stabilnost.

Osposobljavanje

    Zanimanje tekstilnog tehničara, tekstilno-kemijskog tehničara i odjevnog tehničara stječe se četverogodišnjim školovanjem u srednjoj tekstilnoj školi. Potom je moguće nastaviti obrazovanje na tekstilno-tehnološkom fakultetu ili višoj školi.

Zapošljavanje i napredovanje

    Tekstilni tehničari zapošljavaju se u tekstilno-kemijskoj industriji ili u obrtničkim radionicama. Često nakon stjecanja određenog radnog iskustva tekstilni tehničari svih profila postaju poslovođe pogona ili voditelji dijelova proizvodnje.

Bliska zanimanja

    Tekstilnim tehničarima bliska su zanimanja krojač, oplemenjivač tekstila, tkalac, pletač i inženjer tekstilne tehnologije.