Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Voćari, vinogradari i vinari

Opis poslova

    Voćari, vinogradari i vinari sudjeluju u uzgoju i preradbi svih vrsta voća i vinove loze. Obavljaju radne zadatke prema zahtjevima i pod kontrolom poslovođe (najčešće poljoprivrednog tehničara općeg smjera) i inženjera agronomije.
    Prije samog uzgoja voća i grožđa, u voćnjacima i vinogradima pripremaju tlo čišćenjem od kamenja i panjeva, rigolanjem i gnojidbom. Pošto priprave podlogu, podižu voćnjake i vinograde. Zasađene voćke i lozu njeguju pripremanjem pogodnog gnojiva, gnojidbom, obrezivanjem, vezivanjem i vršikanjem. Od bolesti i štetočina voćke i lozu štite cijepljenjem, prskanjem i zaprašivanjem adekvatno pripravljenim kemijskim preparatima. U rasadnicima siju i voćno sjemenje, pikiraju divljake, rasađuju mladice, sudjeluju u proizvodnji loznog cvijeta, spremaju lozne reznice, prpoce i kalemove. Kad voće i grožđe dozrije beru ga, sortiraju, etiketiraju i uskladišćuju ili otpremaju izravno na tržište.
    U procesu preradbe voća i grožđa suše i konzerviraju voće, cijede sokove i peku rakiju. U vinskim podrumima sudjeluju u preradbi zrelog grožđa u vino, gdje pripremaju bačve i preše za grožđe, peru ih i pare te sumpore posuđe i podrumske prostorije. Obavljaju jednostavnije analize vina i mošta (tzv. male analize) i dodavanjem ili oduzimanjem kiselina i šećera, prema uputi odgovornog inženjera, popravljaju kemijska svojstva vina. Filtriraju vino dok ne postane zrelo, pretaču ga u bačve ili boce, etiketiraju, pečate i spremaju u podrume ili pripremaju za transport.
    U svom poslu voćari, vinogradari i vinari koriste se alatom poput škara, noževa, lopata, motika i leđnih prskalica. Upravljaju strojevima kao što su traktori, preše, motorne prskalice, drljače, ruljače, kultivatori i strojevi za stvaranje umjetne kiše.

Radni uvjeti

    Voćari, vinogradari i vinari rade na otvorenom u voćnjacima i vinogradima, ali i u zatvorenim prostorima, kao što su rasadnici, skladišta, vinski podrumi i vinarije. Rad na otvorenom kojiput podrazumijeva izloženost nepovoljnim vremenskim uvjetima (kiša, vjetar, hladnoća, vrućina). Za lijepa vremena rad na otvorenom može biti posve ugodan. S druge strane, rad u podrumima i vinarijama, osim što je fizički naporan, može biti i doživljajno neugodan zbog raznih vonjeva i isparenja. Moguća su čak trovanja ugljičnim dioksidom, koji se oslobađa prilikom fermentacije. Radni je dan uglavnom osmosatni, ali u sezoni (npr. berbe grožđa) ovi ljudi često rade prekovremeno, sve dok se posao predviđen za taj dan ne obavi.

Poželjne osobine

    Osoba koja bira ovo zanimanje trebala bi biti fizički izdržljiva, snažna i dobra tjelesnog zdravlja. Ne bi smjela biti osjetljiva na mirise (kemikalije za zaprašivanje i gnojenje, sumpor, vinska isparavanja u podrumima). Poželjna je normalna sposobnost razlikovanja boja i razvijeno osjetilo okusa. Rukovanje brojnim alatima i strojevima zahtijeva dobru koordinaciju pokreta i spretnost ruku i prstiju, kako bi se smanjila opasnost ozljeđivanja i povećala produktivnost. Budući da se neposredni rezultati rada ne pokazuju brzo, poželjno je da osoba bude strpljiva. Ljubav prema prirodi i predana briga za biljke olakšat će čekanje i omogućiti veće zadovoljstvo poslom.

Osposobljavanje i zapošljavanje

    Voćari, vinogradari i vinari školuju se prema trogodišnjem srednjoškolskom obrazovnom programu. U Hrvatskoj programe za ovo zanimanje nude srednje škole u Čakovcu, Đakovu, Kaštel Štafilić Nehaju, Marčan Vinici, Orahovici, Požegi, Šibeniku i Zadru. Najviši stupanj napredovanja u struci jest specijalizacija određenog užeg područja rada. Dodatno obrazovanje za stjecanje četvrtog stupnja srednje stručne spreme i eventualno kasnije visoke stručne spreme omogućuje daljnje napredovanje.
    Zapošljavaju se uglavnom u vinogradarskim, voćarskim i vinarskim poduzećima te loznim i voćarskim rasadnicima (državnim i privatnim).

Bliska zanimanja

    Zanimanju voćara, vinogradara i vinara slična su zanimanja poljoprivrednog tehničara općeg smjera, poljoprivrednog tehničara biljne proizvodnje i, u nekim zadacima. inženjera agronomije specijaliziranog za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo. Donekle su slična zanimanja vrtlara i ratara.