Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Prehrambeni tehničari

Opis poslova

Prehrambeni tehničari    Prehrambeni tehničari organiziraju primanje, rukovanje, čuvanje i usklađivanje prehrambenih sirovina i proizvoda, vode prehrambene proizvodne trake i rade u odgovarajućim nadzorno-analitičkim i razvojnim laboratorijima. Mogu raditi u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda, preradbi mesa i riba, voća i povrća, u mlinarstvu i preradbi brašna, u proizvodnji konditorskih proizvoda, šećera i škroba, ulja i masti, vina i drugih pića, kvasca i octa, u tehnologiji fer-mentacijskih procesa i obradbi otpadnih voda. Prema tomu, osposobljeni su za rad praktički u cjelokupnoj prehrambenoj industriji i obrtništvu, s mogućnošću prilagođavanja pojedinim prehrambenim tehnologijama.
    Prehrambeni se tehničari u proizvodnji prije svega brinu o prihvaćanju, čuvanju i uskladištenju sirovina do preradbe s kontrolom kakvoće i odgovarajućim klasiranjem. Oni vode i nadgledaju pojedinačne tehnološke procese, kao što su čišćenje, pranje, ljuštenje, konzerviranje (hlađenjem, zagrija-vanjem, dimljenjem, steriliziranjem, sušenjem, zračenjem), fermentiranje, destiliranje, ekstrahiranje. Na kraju, oni se brinu za pakiranje gotovih prehrambenih proizvoda u odgovarajuću ambalažu.
    Prehrambeni tehničari u kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima obavljaju analize za određivanje vode, mine-ralnih tvari, bjelančevina i aminokiselina, masti, ugljikohidrata, vitamina i drugih sastojaka namirnica te utvrđuju njihova mikrobiološka svojstva. U razvojnim laboratorijima surađuju s istraživačima na stvaranju novih prehrambenih proizvoda i unapređivanju tehnoloških procesa.

Radni uvjeti

    S obzirom na činjenicu da prehrambeni tehničari rade na vrlo raznolikim poslovima u različitim vrstama proizvodnje, njihovi se radni uvjeti vrlo razlikuju od jedne radne sredine do druge. Tako su npr. sasvim drukčije prilike u nekoj mesoprerađivačkoj industriji od one u konditorskoj. No i u istoj proizvodnoj grani u različitim poduzećima radni se uvjeti mogu bitno razlikovati, ovisno o stupnju suvremenosti konkretne tehnologije. U većini slučajeva rad se odvija u zatvorenom prostoru, izmjenom sjedećeg i stajaćeg položaja, s povremenim hodanjem i nošenjem manjih tereta, pa prehrambeni tehničari nisu izloženi većim tjelesnim naporima.
    Zajedničko je svim prehrambenim tehničarima upotreba brojnih mjernih instrumenata, aparatura, proizvodnih strojeva i kemijskih sredstava, pa s tim u vezi i velika odgovornost za njihovu ispravnu i pravodobnu primjenu. Kako su obično zaduženi za cijele proizvodne linije, njihova se odgovornost proteže i na ostale sudionike u radnom procesu. Zato je naglašena njihova organizacijska, voditeljska i kon-trolna funkcija.

Poželjne osobine

    Prije svega, kandidati za ovo zanimanje ne smiju biti kliconoše niti bolovati od alergije na prehrambene sirovine i njihove prerađevine. U poslu je potreban dobar vid, normalan sluh te osjetljivost na mirise i okuse. Zbog prilagođavanja različitim tehnologijama i čestim promjenama u tehnološkim procesima, potrebna je određena razina općih intelektualnih sposobnosti. Zbog rada sa živežnim namirnicama, važna je preciznost i savjesnost u radu. Kao organizatori i voditelji pojedinih dijelova proizvodnje, prehrambeni tehničari trebaju imati i određene organizacijske sposobnosti te smisao za komunikaciju i timski rad.

Osposobljavanje

    Obrazovanje za prehrambenog tehničara traje četiri godine. Uključuje zajedničke sadržaje (hrvatski jezik, strani jezik, povijest, etika i kultura, zemljopis, politika i gospodarstvo, tjelesna i zdravstvena kultura, matematika, računarstvo, biologija, kemija i fizika) i stručne sadržaje (biokemija, mikrobiologija, osnove laboratorijske tehnike i kontrole, mjerenje, regulacija i automatizacija, elementi strojeva i tehničko crtanje, termodinamika i termotehnika, kontrola namirnica i prehrambena tehnologija). Značajan dio u osposobljavanju za ovo zanimanje čini praktična nastava (više od 700 sati tijekom školovanja) i stručna praksa s više od 200 sati.
    U Hrvatskoj prehrambeni se tehničari školuju u različitim srednjim školama u Karlovcu, Kaštel Štafilić Nehaju, Koprivnici, Osijeku, Petrinji, Požegi, Slavonskom Brodu, Splitu, Zadru i Zagrebu. Nakon završetka četverogodišnjeg obrazovanja učenici polažu završni ispit. Zanimanje prehrambenog tehničara završno je zanimanje s kojim se učenici mogu zaposliti ili nakon razredbenog ispita nastaviti školovanje na srodnim fakultetima i visokoškolskim ustanovama. Postoji i mogućnost specijalizacije na V. stupnju obrazovanja.

Bliska zanimanja

    Prehrambenim tehničarima bliska su sva industrijska i obrtnička zanimanja koja se bave preradbom prehrambenih sirovina. To su npr. mlinari, pekari, konditori, mesari, mljekari, slastičari, rukovatelji prehrambenim strojevima. Bliski su im i inženjeri prehrambene tehnologije, a donekle i agronomi i veterinari.