Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Aranžeri i tehničari scenografije

Opis poslova

Aranžeri i tehničari scenografije umjetnički oblikuju reklamno-prodajne prostore, pomažu pri uređenju kazališnih i televizijskih scena te pri dizajniranju izložbenih i prodajnih predmeta. Aranžeri i tehničari scenografije osposobljeni su za obavljanje istih poslova. To su poslovi uređivanja reklamnih i prodajnih mjesta (izlog, štand), realizacija uređenja kazališnih i televizijskih scena, ispomoć u dizajnerskom studiju i, rjeđe, aranžiranje cvijeća. Uređenje izloga ili štanda (npr. Velesajam) započinju idejom o njegovu konačnom izgledu. Prema toj ideji izrađuju skicu u boji i maketu. Na maketi se vidi konačan izgled prostora koji treba urediti sa svim elementima – dakako, umanjenim. Od različitih materijala, na primjer drva, papira, gipsa, tkanine i žice, aranžeri i tehničari scenografije potom oblikuju ukrasne elemente koji će biti jedini ili sastavni dio izloga. Oblici mogu biti konkretni i apstraktni, obojeni ili ne, ovisno o sklonostima i nadahnuću radnika, vrsti proizvoda i željama poslodavca. Konačno se u izlog postavljaju ukrasni elementi, a zatim i reklamirani proizvod ukoliko skica tako zahtijeva. Aranžeri cvijeća različitim tehnikama (najpoznatija je ikebana) slažu cvjetne aranžmane prema vlastitoj zamisli. Svoje kreativne usluge pružaju cvjećarnicama, hotelima, crkvama, restoranima ili privatnim naručiocima posla. Poslovi aranžera i tehničara scenografije u dizajnerskom studiju ili kazalištu i televiziji donekle se razlikuju od navedenih. Na ovim radnim mjestima oni ne uređuju prostor i ne izrađuju predmete prema svojem idejnom rješenju. U kazalištu ili na televiziji oni će izraditi prizore koje je zamislio režiser ili glavni scenograf, koristeći pri tomu svoje vještine oblikovanja, crtanja i slikanja. Njihov je posao potpuno opremiti scenu zadanim elementima. U dizajnerskom studiju, često nekog akademskog umjetnika, aranžeri i tehničari scenografije pomažu u izvođenju neke ideje. Ondje izrađuju grafičke otiske, oblikuju predmete od raznih materijala, crtaju, boje, precrtavaju u različitim mjerilima, tuširaju i projektiraju prema dizajnerovoj želji.

Radni uvjeti

Kao ni većina drugih umjetničkih zanimanja, ni ovo se najčešće ne podvrgava ustaljenom osmosatnom radnom ritmu. Posao se obavlja prema narudžbi u zadanom roku, pa se može dogoditi da vremena bude premalo, a posla previše. Zaposleni u većim tvrtkama (npr. velike robne kuće) obično su dio tima u opremljenim atelijerima, dok drugi posao obavljaju kod kuće ili u nekom drugom prostoru (kazalište, studio, poznanikov atelijer). Rad s bojama, ljepilom i otapalima (terpentin, razrjeđivač) neizbježan je, pa je posao zdravstveno rizičan za osobe oštećenih sluznica ili s problemima dišnih putova (npr. astmatičari).

Poželjne osobine

Aranžeri i tehničari scenografije nužno moraju biti talentirani za crtanje, slikanje i modeliranje. Vrlo je važno da mogu jasno predočiti neuređen prostor ili predmet u konačnom obliku. Bitna je i spretnost prstiju i ruku, kako bi vješto oblikovali zamišljen predmet, često od neposlušnih materijala (tkanina). Stvaralački duh i kreativnost mogu biti presudni za uspjeh u poslovima koji zahtijevaju originalne ideje.

Osposobljavanje i napredovanje

Aranžeri i scenografi u Hrvatskoj se mogu obrazovati u Školi za primijenjenu umjetnost i dizajn u Zagrebu, gdje stječu srednju stručnu spremu i naziv likovni tehničar – aranžer i scenograf. Program obrazovanja traje četiri godine. Nakon završetka bilo koje druge srednje škole, osobe koje to žele mogu završiti tromjesečni tečaj osposobljavanja za zanimanje aranžera cvijeća i aranžera izloga. Bez dodatnog obrazovanja osobe s ovim zanimanjem u struci mogu napredovati jedino u kazalištu i televiziji do glavnog scenografa. Ako završe i Akademiju likovnih umjetnosti otvara im se niz drugih mogućnosti za rad i napredovanje.

Bliska zanimanja

Ovom zanimanju srodni su svi ostali smjerovi likovnih tehničara, a to su: grafičari, keramičari, fotografi, slikari i likovni tehničari za oblikovanje metala. Od zanimanja visoke stručne spreme donekle su slična zanimanja arhitekta, dizajnera, akademskog slikara, akademskog slikara-grafičara i restauratora umjetnina.