Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Tehničari za brodostrojarstvo

Opis poslova

Tehničari za brodostrojarstvo rade kao tehnički časnici na svim vrstama brodova i odgovorni su za pogonski stroj broda, za pomoćne strojeve i veći dio upravljačkih i sigurnosnih brodskih uređaja. Danas su brodovi većinom opremljeni suvremenom opremom za pogon, za navigacijsko upravljanje, za grijanje i klimatizaciju, sigurnosnom opremom te opremom koja omogućuje ugodan boravak na njima. Na brodovima su radionice u kojima se servisiraju, održavaju ili izrađuju različiti dijelovi te opreme. Tehničari za brodostrojarstvo nadziru proizvodnju u radionicama, kontroliraju rad strojarnice, kontrolnog i upravljačkog centra broda, vode održavanje pogonskih motora i postrojenja te upravljačkih brodskih uređaja. Oni također nadziru i održavaju, danas sve prisutnije, sustave automatskog upravljanja i sustave vođene računalom, kao i stanje goriva, rezervnih dijelova i drugih radnih sredstava. Prilikom kontrole rada motora i drugih sustava koriste se suvremenim aparatima za ispitivanje i računalnim testerima. Oni im omogućuju da učinkovitije i kvalitetnije otkriju eventualne kvarove. Moraju vrlo savjesno nadgledati rad svih uređaja za koje su zaduženi, jer o njima ovisi sigurnost broda i svih ljudi na njemu. Prilikom održavanja strojeva i uređaja te otklanjanja kvarova koriste se modernim alatima i strojevima te metalnim, plastičnim i mineralnim materijalima. Moraju dobro poznavati niz raznovrsnih postupaka popravljanja uređaja, kako bi mogli primijeniti najbolji. U radu moraju biti brzi i samostalni, jer u nekim situacijama probleme moraju riješiti u vrlo kratkom vremenu i bez ičije pomoći. Tehničari za brodostrojarstvo, često u suradnji s inženjerima, organiziraju i pripremaju proizvodnju dijelova i sklopova broda tijekom plovidbe te planiraju servisiranje i održavanje brodskih motora, sustava upravljanja brodom i cjelokupnih velikih brodskih sustava. Sudjeluju u konstruiranju različitih alata i strojeva, a predlažu i inovacije i poboljšanja upravljačkih brodskih uređaja. Važno je da veliku brigu posvećuju zaštiti pri radu i da planiraju načine na koje će se ona provoditi. Moraju planirati i provoditi program zaštite okoliša, brinući se o zaštiti vode, zraka i uže radne okoline. O svom radu moraju voditi opsežnu propisanu brodsku dokumentaciju.

Radni uvjeti

Tehničari za brodostrojarstvo rade u brodskim servisnim radionicama, u strojarnicama, u upravljačkom centru broda i na otvorenom. Njihov posao nije fizički težak, iako povremeno ima situacija koje zahtijevaju tjelesni napor. Povremeno su izloženi buci i neudobnim temperaturama, no uglavnom je klima u kojoj rade udobna. Budući da poslove obavljaju na plovidbama, često su izloženi neugodnim vremenskim uvjetima i udaljeni su od obitelji. Odgovorni su za sigurnost radnika u strojarnici i radionicama, za sigurnost cijelog broda i svih ljudi na njemu, za zaštitu okoliša te za strojeve i alate kojima rade.

Poželjne osobine

Vrlo je važno da tehničar za brodostrojarstvo razumije tehničke probleme i da ih može brzo i samostalno riješiti. Također je važno da je pouzdan i odgovoran. Od njega se očekuje da može dobro organizirati i pripremiti rad drugih, da je komunikativan i da voli raditi u timu. On treba imati normalan vid i sluh i mora moći razlikovati boje. Nadalje, poželjno je da dobro podnosi razdoblja naporna rada i dužeg boravka izvan kuće.

Osposobljavanje

Redovno školovanje za tehničara za brodostrojarstvo traje četiri godine u industrijskim i obrtničkim srednjim školama, a moguće je i obrazovanje uz rad doškolovanjem i prekvalifikacija iz nekog drugog srednjoškolskog zanimanja. Programi školovanja su specifični, usklađeni s međunarodnom konvencijom o standardima za obrazovanje i usklađeni sa standardima o stjecanju zvanja i ovlasti za članove posade pomorskih kadrova. Školovanjem se stječu, osim općih znanja, teorijska i praktična znanja iz prirodoslovnih i tehničkih brodograđevnih, strojarskih, elektrotehničkih i informatičkih područja. Međutim, zbog krupnih i brzih tehnoloških promjena, tehničari za brodostrojarstvo moraju se stalno usavršavati i upoznavati s novim tehnikama i tehnologijama.

Bliska zanimanja

Zanimanja bliska tehničaru za brodostrojarstvo jesu brodograđevni i strojarski tehničar, elektrotehničar i brodomehaničar te brodski časnik – časnik stroja.